Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Facebook: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Lịch thi kết thúc môn học/ Mô đun lần 1 - Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020 ( Các lớp Cao đẳng, Trung cấp khóa 2019 ) Lịch thi kết thúc môn học/ Mô đun lần 1 - Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020 ( Các lớp Cao đẳng, Trung cấp khóa 2019 )

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ