Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Facebook: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Lịch thi kết thúc Môn học/Mô đun (Thi lại) học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Các lớp Trung cấp khóa 2019) Lịch thi kết thúc Môn học/Mô đun (Thi lại) học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Các lớp Trung cấp khóa 2019)

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ