Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa - khóa tuyển sinh 2021 - Đợt 1 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa - khóa tuyển sinh 2021 - Đợt 1

Căn cứ Kế hoạch năm học 2021-2022, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Sinh hoạt đầu khóa cho HSSV tuyển sinh năm 2021 (Đợt 1) với những nội dung sau:

I. Thời gian, thành phần

1. Thời gian: Từ ngày 01/9/2021 đến 09/9/2021

2. Thành phần tham dự: Học sinh, sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021

3. Hình thức: Trực tuyến trên ứng dụng Zalo, Team (theo lớp và nhóm lớp)

II. Nội dung: Theo Phụ lục đính kèm

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với học sinh, sinh viên nhập học năm 2021

- Tham gia đầy đủ Sinh hoạt HSSV đầu khóa từ ngày 01/09/2021 đến 09/9/2021.

- Bắt đầu học chính khóa từ ngày 10/9/2021.

2. Giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa tuyển sinh năm 2021

- Tạo nhóm lớp trên các Ứng dụng Team, Zalo, Facebook… kịp thời nhằm thông tin, hướng dẫn đến HSSV nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện công tác GVCN theo quy định, triển khai các nội dung đến HSSV lớp mình quản lý.

- Tổ chức sinh hoạt lớp đầu khóa theo nội dung và kế hoạch của nhà trường.

- Hỗ trợ, quản lý và hướng dẫn và tạo điều kiện cho HSSV hòa nhập và thích ứng nhanh môi trường học tập, sinh hoạt mới.

- Báo cáo tình hình HSSV về các Khoa chậm nhất vào ngày 12/9/2021 (Số lượng HSSV tham gia, phương tiện học tập, tình hình triển khai sinh hoạt, những khó khăn vướng mắc…)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ