Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Thông báo triển khai công tác tín dụng đào tạo và đăng ký cấp giấy xác nhận vay vốn tại Ngân hàng chính sách cho HSSV trong năm học 2021-2022 Thông báo triển khai công tác tín dụng đào tạo và đăng ký cấp giấy xác nhận vay vốn tại Ngân hàng chính sách cho HSSV trong năm học 2021-2022

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai công tác tín dụng đào tạo và đăng ký cấp giấy xác nhận vay vốn tại Ngân hàng chính sách cho HSSV trong năm học 2021-2022

 

Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với HSSV; Hiện nay, trong tình hình Thành phố Đà Nẵng vẫn đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, việc đến trường để làm các thủ tục cấp giấy xác nhận vay vốn gặp nhiều khó khăn.

Nhằm đảm quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV trong việc hoàn thiện vay vốn tín dụng đào tạo tại Ngân hàng chính sách xã hội (tại địa phương nơi HSSV có hộ khẩu thường trú và nơi quy định tại Quyết định số 157), Nhà trường thông báo đến giáo viên chủ nhiệm và HSSV các lớp cao đẳng, trung cấp đang theo học tại trường một số nội dung như sau:

1. Công tác tín dụng đối với HSSV

HSSV nghiên cứu các nội dung về chính sách tín dụng đối với HSSV nhằm có nguồn tài chính phục vụ nhu cầu học tập của HSSV (theo Phụ lục hướng dẫn đính kèm)

2. Đăng ký giấy xác nhận vay vốn

HSSV có nhu cầu đăng ký cấp giấy xác nhận để làm thủ tục vay vốn vào link sau để đăng ký cấp giấy xác nhận:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ppc4iGo4j0yw8Cv1Lb3YYUl4hLuWgCdBvM2GAlxqI3tUQ0Q4NlNORFdLSzQ5Vkk4MTJURFhIUEVMWi4u

3. Thời hạn đăng ký cấp giấy xác nhận trực tuyến

Hạn cuối đăng ký cấp giấy xác nhận vay vốn trực tuyến: 27/09/2021.

4. Tổ chức thực hiện

- HSSV cần liên hệ Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương nơi cư trú để xác nhận việc vay vốn sử dụng bản giấy hay có thể sử dụng bản điện tử. Đó là căn cứ để HSSV có thể đăng ký cấp giấy xác nhận chính xác và kịp thời.

- Giấy xác nhận bản điện tử sẽ được phòng Công tác HSSV chuyển cho GVCN của lớp có HSSV đăng ký, GVCN gửi file điện tử đến HSSV.

- Giấy xác nhận bản giấy sẽ được phòng Công tác HSSV gửi trực tiếp cho HSSV đăng ký qua đường bưu điện. Yêu cầu HSSV ghi rõ và đầy đủ địa chỉ trong form đăng ký.

Đề nghị Khoa, giáo viên chủ nhiệm, HSSV căn cứ thông báo thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

Hướng dẫn thủ tục vay vốn từ chương trình tín dụng ưu đãi đối với HSSV

 

1. Đối tượng được vay vốn: HSSV có hoàn cảnh khó khăn gồm:

-  HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

-  HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

            + Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

            + Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

- HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Trừ những SV có hoàn cảnh khó khăn nhưng bị các cơ quan xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp hay có những hành vi vi phạm pháp luật; hoặc đang bị các trường học kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Ngoài ra tùy vào Ngân hàng chính sách tại địa phương, có những đối tượng khác. HSSV liên hệ để biết cụ thể hơn.

2.  Thủ tục vay vốn: HSSV có nhu cầu vay vốn, thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: HSSV đăng nhập  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ppc4iGo4j0yw8Cv1Lb3YYUl4hLuWgCdBvM2GAlxqI3tUQ0Q4NlNORFdLSzQ5Vkk4MTJURFhIUEVMWi4u 

để đăng ký cấp Giấy xác nhận vay vốn HSSV.

Bước 2: HSSV liên hệ Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện (nơi HSSV đăng ký hộ khẩu thường trú) để được hướng dẫn chi tiết thủ tục.
- Ngân hàng CSXH cho vay theo phương thức cho vay từng lần, hợp đồng tín dụng giữa hộ gia đình HSSV và ngân hàng được ký một lần vào lần vay vốn đầu tiên và được sử dụng cho cả khóa học. Hồ sơ gồm:

+ Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

+ Giấy xác nhận là HSSV của Trường (giấy xác nhận vay vốn HSSV do Trường cấp).

+ Các giấy tờ khác do chi nhánh Ngân hàng CSXH  tại địa phương nơi hộ gia đình HSSV đang cư trú yêu cầu, HSSV cần liên hệ để biết thêm chi tiết. 

3. Phương thức cho vay

Việc cho vay được thực hiện qua hộ gia đình của HSSV. Hộ gia đình là người đại diện cho HSSV trực tiếp vay vốn, trả nợ và có trách nhiệm, quyền lợi theo quy định của pháp luật.

4. Mức vay, thời hạn, lãi suất

Mức vay: Mức vốn cho vay tối đa là 2.500.000đồng/tháng/HSSV áp dụng từ ngày 01/12/2019 (theo Quyết định số1656/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày đối tượng được vay vốn bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín dụng. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ. Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên cho đến ngày HSSV kết thúc khóa học, kể cả thời gian HSSV được các trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời hạn phát tiền vay được chia thành các kỳ hạn phát tiền vay do Ngân hàng CSXH quy định hoặc thỏa thuận với đối tượng được vay vốn. Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Đối với các chương trình đào tạo (CTĐT) có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay, đối với các CTĐT khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng CSXH quy định. Thông thường HSSV phải trả nợ gốc và lãi không quá 12 tháng, sau khi ra trường. Đến kỳ trả nợ cuối cùng, người vay có khó khăn chưa trả được nợ, phải có văn bản đề nghị gia hạn nợ thì được Ngân hàng CSXH xem xét cho gia hạn nợ cho đối tượng vay vốn, thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ. Trường hợp đối tượng được vay vốn không trả nợ đúng hạn theo kỳ hạn trả nợ cuối cùng và không được phép gia hạn nợ, Ngân hàng CSXH chuyển thành nợ quá hạn. Ngân hàng CSXH phối hợp với chính  quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội có biện pháp thu hồi nợ.

Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay đối với HSSV hiện nay là 0,55%/tháng (theo Quyết định 750/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ