Chi Tiết Tin

2015-04-14 Thông tin việc làm

Công ty TH True milk tuyển dụng nhân viên

Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ HSSV thông tin về việc dụng tuyển dụng nhân viên vận hành hệ thống Phối trộn của Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH true milk gồm các nội dung như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Số:     /TB-TCĐLTTP-CTHSSV
                                                                                                            Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2015
  
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 
Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ HSSV thông tin về việc dụng tuyển dụng nhân viên vận hành hệ thống Phối trộn của Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH true milk gồm các nội dung như sau:
I. YÊU CẦU:
1.              Số lượng:              04
2.              Giới tính:              Nam
3.              Trình độ học vấn:           Trung cấp trở lên
4.              Ngành học:           Công nghệ thực phẩm, Công nghệ  sinh học
5.              Nơi làm việc:        Nghĩa Đàn – Nghệ An
6.              Lương chính:        3,2 – 3,5 triệu đồng
7.              Thu nhập khoảng:          4,2 – 4,5 triệu đồng/tháng
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1.           Nhận kế hoạch từ cấp trên
2.           Chuẩn bị nguyên liệu cho quá trình trộn
3.           Kiểm tra tình trạng nguyên liệu dùng phối trộn (số lượng, chất lượng, chủng loại)
4.           Kiểm tra tình trạng thiết bị (hoạt động, vệ sinh…) của Almix, đường ống, bồn trộn, thiết bị làm lạnh, bồn chưa đệm
5.           Kiểm tra điện, hơi, nước, lạnh… đủ điều kiện sản xuất
6.           Kiểm tra việc đấu nối đường ống đúng theo kế hoạch
7.           Kiểm tra vệ sinh bộ lọc liên quan (trước, trong, sau quá trình sản xuất)
8.           Xả nước ngưng ở các  đầu xả liên quan đến hệ thống phối trộn
9.           Phối trộn nguyên liệu theo phiếu chế biến và đúng quy trình
10.      Theo dõi nhiệt độ, chất lượng của bán thành phẩm trong quá trình chế biến
11.      Sắp xếp lại nguyên liệu sau khi sử dụng
12.      Thực hiện và duy trì vệ sinh công nghiệp, vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, PCCC tại nơi làm việc
13.      Theo dõi và báo cáo kịp thời cho cấp trên tình hình và sự cố
14.      Có trách nhiệm bảo quản tài sản và thiết bị chung của công ty
15.      Được đào tạo ISO-HACCP và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống ISO-HACCP
16.      Tùy theo tình hình thực tế, cấp trên trực tiếp hoặc cấp cao hơn bổ sung những nhiệm vụ thường xuyên hoặc và đột xuất khác trong Bảng mô tả công việc này.
III. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:
   1. Ứng viên quan tâm và đáp ứng các điều kiện trên nộp hồ sơ qua e-mail tại địa chỉ: bvquyen@thmilk.vn
   2. Hồ sơ bao gồm:
-   Đơn xin việc;
-   CV ghi rõ quá trình công tác;
-   Scan Bằng cấp và Bảng điểm liên quan (file PDF-dung lượng dưới 3,5Mb)
-   Sau khi phỏng vấn mang theo tất cả giấy tờ cần thiết để chứng minh những gì đã khai trong CV.
                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                              GĐ.TT TƯ VẤN - HỖ TRỢ HSSV
 
                                                                   
                                                                                                    (đã ký)
 
                                                                                        Ngô Đức Chiến

Tin liên quan