Chi Tiết Tin

2015-06-04 Tin Tức - Thông báo

Thông báo tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp và khen thưởng toàn khoá năm 2015


Nhà trường thông báo về việc tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp và khen thưởng HSSV năm 2015 đối với các lớp cao đẳng khóa 2012-2015, trung cấp chuyên nghiệp khóa 2013-2015 như sau:
   I. Lễ phát bằng tốt nghiệp và khen thưởng toàn khóa
1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian:Ngày 26/8/2015 (Thứ 4)
-  Địa điểm: Hội trường
2. Nội dung
* Buổi sáng: Từ 7 giờ 00, toàn thể HSSV tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2012-2015, TCCN khóa 2013-2015 dự Lễ phát bằng tốt nghiệp và khen thưởng khóa học.
* Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ
- Nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, giấy xác nhận kết quả học tập toàn khóa;
- Nhận hồ sơ học sinh, sinh viên;
- Nhận ảnh chụp cá nhân HSSV trong buổi Lễ;
- Kê khai thông tin HSSV để giới thiệu việc làm;
- Tham gia phỏng vấn tuyển dụng;
- Lấy ý kiến HSSV về chương trình đào tạo.
 3. Yêu cầu đối với HSSV
- Xuất trình thẻ HSSV hoặc chứng minh nhân dân
- Trường hợp HSSV ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân của người ủy quyền và người được ủy quyền; đồng thời ghi rõ lớp, ngành học của người ủy quyền; giấy ủy quyền phải có xác nhận của địa phương nơi cư trú; người được ủy quyền phải xuất trình chứng minh nhân dân của mình khi nhận thay.
II. Những công việc HSSV cần thực hiện trước
 1. Hoàn thành việc trả sách Thư viện, lệ phí Ký túc cá, học phí, tiền nước uống – vệ sinh đối với nhà trường đến hết ngày 26/6/2015.
 2. Đăng ký Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng kết quả học tập
- Học sinh sinh viên có nhu cầu làm Giấy chứng nhận tốt nghiệp và Giấy xác nhận kết quả học tập, đăng ký và nộp lệ phí tại Phòng Đào tạo trước ngày 15/06/2015.
- HSSV đã đăng ký, sẽ nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp và Giấy xác nhận kết quả học tập tại Phòng Đào tạo theo thời gian sau:
+ Sinh viên Cao đẳng: Từ 8 giờ ngày 10/7/2015
+ Học sinh Trung cấp chuyên nghiệp: Từ 8 giờ ngày 25/7/2015
 3. Lập danh sách dự Lễ phát bằng tốt nghiệp
- Lớp trưởng lập danh sách HSSV dự Lễ phát bằng tốt nghiệp và thu mỗi HSSV 50.000 đồng/HSSV; nộp về Phòng Công tác HSSV (cô Phạm Ngọc Minh Thư) đến hết ngày 26/6/2015.
- HSSV dự Lễ được mặc lễ phục tốt nghiệp, trao bằng trực tiếp và chụp ảnh cá nhân trên sân khấu của buổi Lễ.
 Đề nghị các Khoa, CVHT/GVCN triển khai đầy đủ nội dung thông báo đến HSSV./.

Tin liên quan