Quy trình biểu mẫu

 

1/ Quy trình quản lý hồ sơ đào tạo ngắn hạn: Xem nội dung quy trình

2/ Hệ thống biểu mẫu của Trung tâm: 

TT

  Tên biểu mẫu

Ký hiệu biểu mẫu

1

Đơn đăng ký học nghề - Trình độ Sơ cấp nghề

M-01

2

Đơn đăng ký học nghề - Hệ ngắn hạn dưới 3 tháng

M-02

3

Tiến độ đào tạo

M-03

4

Kế hoạch đào tạo

M-04

5

Kế hoạch giáo viên

M-05

6

Sổ tay giáo viên

M-06

7

Sổ lên lớp hàng ngày

M-07

8

Giáo án lý thuyết

M-08

9

Giáo án thực hành

M-09

10

Danh sách học viên dự kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun và kết quả điểm

M-10

11

Bảng điểm tổng kết môn học/mô-đun

M-11

12

Bảng tổng hợp điểm các môn học/mô-đun

M-12

13

Biên bản hồi phách điểm kiểm tra

M-13

14

Bảng điểm tổng kết khóa học

M-14

15

Sổ quản lý học viên

M-15

16

Đơn đăng ký học kế toán trưởng

M-16

17

Đơn đăng ký học lớp Tiếng Anh giao tiếp

M-17

18

Đơn dự kiểm tra cấp chứng chỉ

M-18

19

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ

M-19

20

Đơn xin thi sát hạch Chuẩn đầu ra

M-20

 

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0