Quy chế - Quy định của trường

 

1/ Quyểt định Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ sơ cấp

2/ Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thường xuyên

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 0 tin đăng trong tổng số 0 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 0, kết thúc ở tin đăng số 0