Chi Tiết Môn Học

Kê khai thuế

 

       a. Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu học nghề.

       b. Nội dung: bao gồm các môn học/mô-đun:

               - Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

               - Bảo quản thực phẩm.

       Học viên chọn một trong các mô-đun sau để học chuyên sâu:

              - Sản xuất đường mía.

              - Sản xuất bánh.

              - Sản xuất bia, rượu, nước giải khát.

              - Chế biến thủy sản khô.

              - Chế biến rau quả.

              - Kỹ thuật nấu ăn.

              - Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc.

              - Chế biến sản phẩm từ đậu nành.

              - Chế biến nước mắm.

       c. Thời gian học: 03 tháng.

       d. Học phí khóa học:  1.000.000 – 2.500.000 đồng

       e. Sau khi hoàn thành khóa học, nếu đạt yêu cầu học viên được cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề Quốc gia, nghề “Chế biến thực phẩm”.