Chi Tiết Tin

Một số hình ảnh của lớp Xử lý bả thải trồng nấm để làm phân bón vi sinh.