Chi Tiết Tin

Thông báo khai giảng Lớp   “THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ”        

1. Thời gian khai giảng: 21/02/2017

2. Địa điểm học: Phòng B2.06, Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm. Địa chỉ:số 101B  đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

3. Thời gian học: 3 tuần

4. Liên hệ:Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ,Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.Điện thoại: 0236.6567112 / 0906444676 (Cô Thư)