Chi Tiết Tin

Thông báo khai giảng lớp sơ cấp " Kiểm tra chất lượng Thực phẩm"

1. Thời gian khai giảng: 18h00’ thứ hai ngày 27/02/2017

2. Địa điểm học:

                 - Lớp 16KCS3: Phòng A1.02;        - Lớp 16KCS4: Phòng A1.03

                 Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm. Địa chỉ:số 101B  đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

3. Thời gian học: 3 tháng

4. Liên hệ: Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ,Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

                   Điện thoại: 0236.6567112/0987147113 (Cô Nhung)