Chi Tiết Tin

Khai giảng lớp “Quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP”

1. Thời gian khai giảng: 17h30’ thứ ba ngày 14/03/2017

2. Địa điểm học: Phòng A1.05, Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm. Địa chỉ:số 101B  đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

3. Thời gian học: 03 tuần

4. Liên hệ:Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ,Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

                   Điện thoại: 0236.6567112/0987147113 (Cô Nhung)