Chi Tiết Tin

Thông báo khai giảng lớp " Kiểm tra chất lượng Thực phẩm 16KCS5 "

1. Thời gian khai giảng: 18h00’ thứ Ba ngày 07/03/2017

2. Địa điểm học:

             Phòng A1.03 Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm. Địa chỉ:số 101B  đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

3. Thời gian học: 3 tháng

4. Liên hệ: Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ,Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

                   Điện thoại: 0236.6567112/0987147113 (Cô Nhung)