Chi Tiết Tin

Hinh anh trong mot tiet hoc thuc hanh cua lop Kiem tra chat luong thuc pham (KCS)

Giảng viên Lê Thỵ Xuân Thư đang hướng dẫn thực hành Phân tích vi sinh cho học viên tại phòng thí nghiệm

Học viên tự thực hành theo hướng dẫn của giảng viên