Chi Tiết Bài Viết

Học bổng chương trình nghiên cứu UK-ASEAN

2015-03-14 18:21:14

Học bổng

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh và Đại học Aston (UK) sẽ cấp học bổng cho một số nghiên cứu viên tham gia Chương trình nghiên cứu UK-ASEAN. Học bổng tài trợ chi phí đi lại và ăn ở cho nghiên cứu viên tham dự các hội nghị quốc tế và tu nghiệp một tháng tại Đại học Aston nhằm chuẩn bị đề cương nghiên cứu sinh (đối với những nghiên cứu viên trẻ chưa có học vị tiến sĩ).

Được thành lập với mục đích xây dựng một trường Đại học công lập, đẳng cấp quốc tế, chuyên sâu  định hướng nghiên cứu, VNUK đặt nghiên cứu khoa học (tự nhiên cũng như xã hội) và công nghệ vào vai trò đầu tàu trong các hoạt động của mình. Các hoạt động nghiên cứu tại VNUK tận dụng những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và hợp tác chặt chẽ với các trường Đại học hàng đầu của Vương quốc Anh.

VNUK chú trọng phát triển các nghiên cứu đa ngànhđa lĩnh vực, sử dụng các kiến thức, phương tiện tiên tiến ở Việt Nam và trên thế giới, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn quan trọng ở Việt Nam, khu vực ASEAN, và đóng góp vào sự hiểu biết chung của nhân loại. Các hoạt động nghiên cứu tại VNUK là cơ sở thu hút và xây dựng đội ngũ các nhà khoa học xuất sắc đến VNUK làm việc & giảng dạy. Chúng cũng góp phần quan trọng để xây dựng và duy trì các mối liên kết chặt chẽ giữa VNUK và doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp UK trong đào tạo và nghiên cứu – phát triển (R&D).

VNUK đang cùng với Đại học Aston tiến hành dự án UK-ASEAN Research Hub (Đầu nối liên kết nghiên cứu UK-ASEAN) nhằm phát triển và vun đắp năng lực nghiên cứu giữa UK, Việt Nam và khu vực ASEAN trong lĩnh vực Điện tử-Viễn thôngCông nghệ Sinh họcTài chính và Kế toán.

Trên nền tảng này, VNUK tập trung triển khai mở các chương trình đào tạo Thạc sỹ định hướng nghiên cứu phục vụ cho việc phát triển xã hội và các ngành kinh tế công nghệ cao tại Việt Nam. Chương trình đào tạo gắn bó chặt chẽ với nghiên cứu và doanh nghiệp là cơ sở để sinh viên của VNUK có điều kiện tiếp thu kiến thức và làm việc trong môi trường tiên tiến theo tiêu chuẩn Anh Quốc, đáp ứng đòi hỏi của các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới. Điều này giúp tạo nên một thế hệ sinh viên VNUK có khả năng cạnh tranh cao nhất trên thị trường lao động quốc tế, sẵn sàng đảm nhận các công việc ở những doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Chương trình đào tạo sau đại học gắn liền với nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực như:

  • Khoa học sự sống: Dược phẩm, Công nghệ Sinh học, Điều dưỡng, Y tế cộng đồng;
  • Công nghệ Điện tử, Tin học: Điện tử Y sinh, Công nghệ phần mềm;
  • Năng lượng, Giao thông;
  • Quản trị và thương mại quốc tế: Tài chính, Kế toán, Khởi nghiệp.

Việc ký kết văn bản hợp tác toàn diện giữa VNUK và Khu Công nghệ cao Đà Nẵng nhằm phát triển R&D và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một bước khởi đầu quan trọng trong hiện thực hóa các mục tiêu nghiên cứu tại VNUK.