Chi Tiết Bài Viết

Học bổng Nghiên cứu sinh tại Pháp theo Đề án 911

2015-03-14 18:25:55

USTH

Thực hiện Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 911) và căn cứ nhu cầu đào tạo đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN), Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) cho phép Trường ĐHKHCNHN tiếp tục tiến hành tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp bằng ngân sách Nhà nước năm 2015 như sau:

1. Số lượng, hình thức, thời gian đào tạo

Số lượng học bổng: 40 học bổng
Hình thức đào tạo: Đào tạo toàn thời gian tại Cộng hòa Pháp 
Thời gian đào tạo: 03-04 năm
Thời gian đi học dự kiến: Trong năm 2015

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Cộng hoà Pháp bằng ngân sách nhà nước 2015

2. Thời gian và hình thức tuyển sinh
2.1. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 12 tháng 3 năm 2015 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2015

2.2. Hình thức tuyển sinh: 
a) Sơ tuyển hồ sơ tại Trường ĐHKHCNHN;

  • Phỏng vấn trực tiếp thông qua tiểu ban chuyên ngành do các GS Pháp và Việt Nam thực hiện;
  • Ứng viên đạt yêu cầu vòng phỏng vấn sẽ được Trường ĐHKHCNHN trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt trúng tuyển để đi học trong năm 2015.

3. Lĩnh vực đào tạo

3.1. Các ngành đào tạo tập trung vào 6 lĩnh vực sau:

  • Vũ trụ và Ứng dụng (SA);
  • Năng lượng tái tạo (RE);
  • Công nghệ thông tin và truyền thông (STIC);
  • Công nghệ sinh học – dược học (BP).
  • Nước – môi trường – hải dương học (WEO);
  • Khoa học vật liệu – công nghệ nano (MN).

3.2. Danh mục các đề tài nghiên cứu và thông tin của các giáo sư hướng dẫn được đăng tải tại http://www.usth.edu.vn/vi/phd-training-program-in-france.