Chi Tiết Bài Viết

Thông báo kết quả chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leaders in Innovation Fellowships”

2015-03-15 20:36:20

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ 09:38' AM - Thứ năm, 26/02/2015

Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Việt Nam – Vương quốc Anh

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering) tổ chức chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học”. Mục tiêu của chương trình là đào tạo nâng cao năng lực cho các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam trong việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức khoa học của Vương quốc Anh.

Sau 2 tuần đăng thông tin về chương trình và kêu gọi các nhà sáng chế, nhà khoa học quan tâm nộp hồ sơ, Ban tổ chức đã nhận được hơn 60 hồ sơ đăng ký tham dự. Qua 3 vòng đánh giá, phỏng vấn từ ngày 31.12.2014 đến ngày 04.02.2015, Cục PTTTDN và Viện Hàn lâm đã lựa chọn được 14 hồ sơ xuất sắc nhất trong danh sách dưới đây tham dự chương trình (thời gian dự kiến bắt đầu chương trình từ ngày 7.03.2015):

STT

Họ và tên

Nơi công tác

1

Dương Thị Ly Hương

Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

Nguyễn Phan Kiên

Viện Điện tử Viễn Thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

3

Trần Văn Bình

Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội

4

Bùi Xuân Thành

Khoa Môi trường và Tài nguyên, Đại học Bách khoa TPHCM

5

Mai Lệ Quyên

Đại học Kinh tế, Đại học Huế

6

Nguyễn Trung Dũng

Hệ thống doanh nghiệp BK-Holdings, Đại học Bách khoa Hà Nội

7

Lê Minh Thắng

Đại học Bách khoa Hà Nội

8

Nguyễn Chấn Hùng

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học và Tự động hoá (VIELINA), Bộ Công thương

9

Diệp Thế Tài

Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh

10

Thạch Lê Anh

Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển SENA

11

Trần Lương Sơn

Công ty TNHH Công nghệ Việt Nam mới (NVN Technologies)

12

Đinh Xuân Tùng

Công ty Cổ phần Paytek

13

Nguyễn Đức Hải

Công ty Cổ phần Finsom

14

Chử Đức Hoàng

Công ty cổ phần Zinmed Việt Nam

* Các hoạt động ở Việt Nam được Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ.

* Các hoạt động của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh được tài trợ bởi Quỹ Newton của Chính phủ Anh.

Nguồn:  Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Số lượt đọc:  182  -  Cập nhật lần cuối:  26/02/2015 09:38:12 AM