Chi Tiết Bài Viết

Thông báo học bổng Chính phủ Australia năm học 2016

2015-01-28 04:33:50

http://www.vied.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2859:thong-bao-hoc-bong-chinh-phu-australia-nam-hoc-2016&catid=140:h-c-b-ng&Itemid=570&lang=vn

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia có mục tiêu phát triển chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo cho các ứng viên người Việt nam để họ có thể đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các cá nhân và tổ chức tại Australia. Kể từ năm 1974, đã có hơn 4.500 công dân Việt Nam theo học các chương trình học bổng của Chính phủ Australia. 

Học bổng Chính Phủ Australia  là học bổng toàn phần. Mỗi học bổng bao gồm chi phí vé máy bay, học phí và sinh hoạt phí tại một trường đại học đẳng cấp quốc tế của Australia. Trị giá của học bổng có thể lên tới A$300,000.

endeavour logo

Trong năm học 2016, Học bổng Chính phủ Australia sẽ trao 140 suất học bổng  cho các ứng viên Việt Nam suất sắc có nguyện vọng học sau đại học tại Australia.

Nhằm giúp ứng viên đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh của  khóa học, ứng viên đạt  học bổng có thể được học  tiếng Anh tới 12 tháng tại Việt Nam, nếu cần. 

Tất cả các ứng viên phải thuộc một trong các nhóm đối tượng sau: 

Nhóm 1: Cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc của NGO Việt Nam và các doanh nghiệp ở các tỉnh
            
Nhóm 2: Cán bộ cơ quan trung ương và đoàn thể

Nhóm 3: Giảng viên đại học/cao đẳng (bao gồm cả giảng viên dạy tiếng Anh) và cán bộ nghiên cứu 
 
Người khuyết tật và người ở vùng khó khăn là đối tượng được ưu tiên của Chương trình Học bổng Chính phủ Australia. Hỗ trợ khuyết tật, giới và nhân quyền là các ngành ưu tiên cao của chương trình. 

Học bổng  Chính phủ Australia xin trân trọng thông báo  vòng tuyển chọn năm 2015 cho niên học 2016  sẽ  bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2015 đến 31/03/2015 

Các ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web:www.australiaawardsvietnam.org

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo trang web www.australiaawardsvietnam.org hay gửi câu hỏi qua email tới info@australiaawardsvietnam.org hoặc gọi đường dây nóng (04) 3938-7375 (8h30–16h00 từ thứ hai đến thứ sáu, cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2015).