Chi Tiết Bài Viết

Tổ chức tập huấn "Kỹ thuật trồng Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps militaris"

2015-12-25 15:27:06

Kỹ thuật trồng Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps militaris

     Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tổ chức lớp tập huấn ngắn hạn "Kỹ thuật trồng Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris". Nhà trường thông báo cho các tập thể, cá nhân có nhu cầu, nguyện vọng tham gia lớp tập huấn đăng ký về Trường, nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm tập huấn: Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

        Số 101B - Đường Lê Hữu Trác – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng

2. Thời gian tập huấn: 5 ngày (Dự kiến từ ngày 12/01/2016 – 17/01/2016)

3. Kinh phí tập huấn: 6.000.000 đồng (bao gồm: tài liệu, giống ban đầu, ...)

4. Nội dung tập huấn và chuyển giao: gồm 2 phần

A. Lý thuyết: 2 ngày

        Phần 1: Thông tin chung về Đông trùng hạ thảo:

        + Phân loại và tên gọi           + Nguồn gốc                      + Mô tả

        + Thành phần                      + Công dụng                      + Sử dụng

        Phần 2: Hướng dẫn nuôi trồng:

        + Nguồn giống                     + Môi trường nuôi trồng       + Điều kiện nuôi trồng

        Phần 3: Thu hoạch, chế biến và tiêu thụ:

        + Hướng dẫn thu hoạch và chế biến              + Tiêu thụ

B.  Thực hành: 3 ngày

        + Nhân giống                                             + Trồng và chăm sóc

5. Quyền lợi học viên :

        +  Sau khóa học, học viên có khả năng chủ động tổ chức sản xuất và tiêu thụ;

        +  Cung cấp bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật;

        +  Cung cấp Giống: 01 hộp;

        + Các học viên của khóa học sẽ tiếp tục được hỗ trợ về chuyên môn và kỹ thuật sau khi kết thúc khóa học.

6. Thời gian đăng ký: Từ 22.12.2015 đến 10.01.2016

7. Hồ sơ và liên hệ

        + Hồ sơ: Phiếu đăng ký

        + Liên hệ:

    - Địa chỉ: Cô Lê Thị Anh Thư – Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, Số 101B - Đường Lê Hữu Trác – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng.

    - Nộp kinh phí tập huấn vào tài khoản: Lê Thị Anh Thư - 56110000253052 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng.

    - Điện thoại liên hệ: 0511.6567112 / 0906444676 ( Cô Thư )

    - Địa chỉ email: thuanh_qn@yahoo.com