PTN Công nghệ Protein - Enzyme

PHÒNG THÍ NGHIỆM PROTEIN - ENZYME

PHÒNG THÍ NGHIỆM PROTEIN - ENZYME

Phòng thí nghiệm protein enzyme được đầu tư trang bị các máy móc, thiết bị hiện đại để nghiên cứu và phát triển công nghệ proten và enzyme.

2016-12-26 09:46:06
PTN Công nghệ Protein - Enzyme

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 1 tin đăng trong tổng số 1 tin đăng.