Phòng Thí nghiệm

PHÒNG THÍ NGHIỆM PROTEIN - ENZYME

PHÒNG THÍ NGHIỆM PROTEIN - ENZYME

Phòng thí nghiệm protein enzyme được đầu tư trang bị các máy móc, thiết bị hiện đại để nghiên cứu và phát triển công nghệ proten và enzyme.

2016-12-26 09:46:06
PTN Công nghệ Protein - Enzyme

Phòng thí nghiệm Khoa học Thực phẩm

Phòng thí nghiệm Khoa học Thực phẩm

Người quản lý: Ths. Võ Nguyễn Phiên Lam

2015-04-21 13:55:59
PTN Khoa học Thực phẩm


Chàng kỹ sư "chân đất"

Chàng kỹ sư "chân đất"

Bài và ảnh: KIM NGÂN (Báo Đà Nẵng điện tử - Thứ Năm, 10/04/2014)

2015-03-29 14:18:40
PTN Giống nấm Thực phẩm & Dược liệu


PTN Công nghệ Vi sinh

PTN Công nghệ Vi sinh

Manager: Phạm Quý Bằng (B.Eng.)

2015-03-24 23:44:52
PTN Công nghệ Vi sinh

Phòng Phân tích Hóa học

Phòng Phân tích Hóa học

Manager: Võ Nguyễn Phiên Lam (M.Sc)

2015-03-19 16:47:07
Phòng Phân tích Hóa học

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 7 tin đăng trong tổng số 7 tin đăng.