Chi Tiết Tin

Chuyển giao Công nghệ Tạo giống và Nuôi trồng Nấm Thực phẩm, Nấm Dược liệu, và Đông trùng hạ thảo


      Ngày 05/11/2015, Trường CĐ Lương thực – Thực phẩm và Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Quảng Ngãi đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ tạo giống và nuôi trồng các loại nấm thực phẩm (Bào Ngư, Rơm, Mộc Nhĩ), nấm dược liệu (Linh Chi) và nấm thực phẩm cao cấp (Sò Đùi gà, Kim Châm). Theo đó, Trường CĐ Lương thực – Thực phẩm chuyển giao kiến thức, qui trình kỹ thuật, và kỹ năng cần thiết thông qua một khoá đào tạo kéo dài 1 tháng bao gồm đào tạo thực hành kết hợp lý thuyết tại lab, tại nhà trồng, và bồi dưỡng lý thuyết nâng cao tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ.  Đến nay, hợp đồng đã được cơ bản hoàn thành; các học viên đã có thể tự thực hiện quá trình phân lập, giữ giống, nhân giống, và triển khai sản xuất đối với các loại nấm ghi trong Hợp đồng.

       Tiếp theo hoạt động này, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ đang phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức Khoá tập huấn Chuyển giao công nghệ nuôi trồng Đông trùng hạ thảo.  Đông trùng hạ thảo là một đông dược quý, nhu cầu thị trường đang ngày càng cao, với giá trung bình của sản phẩm tự nhiên khoảng 1,2-1,6 tỷ đồng/kg. Việc nhanh chóng triển khai kỹ thuật nuôi trồng Đông trùng hạ thảo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, và nông trại ở nước ta là cần thiết để sơm phát triển một ngành nông nghiệp tiên tiến có khả năng tạo nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho cư dân nông thôn và một bộ phận dân nông nghiệp đô thị

Tin liên quan