Chi Tiết Tin

Ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm từ cốt dừa (Coconut milk) với Công ty TNHH MTV Dầu Dừa Tam Quan


     Ngày 24/12/2015, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Dầu Dừa Tam Quan về nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất Nước cốt dừa và Bột cốt dừa.

     Về phía Trường, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ là đơn vị trực tiếp thực hiện hợp đồng. Tương tự với các hợp đồng đã ký kết với các đối tác khác, Trung tâm sẽ thực hiện các nội dung đã thoả thuận với sự cẩn trọng và đảm bảo một cách tốt nhất các quyền lợi của đối tác.

Tin liên quan