Chi Tiết Tin

Ký kết hợp đồng nghiên cứu phát triển và chuyển giao CN sản xuất đồ uống thực phẩm chức năng (từ Sâm Ngọc Linh) và tư vấn tuyển dụng, đào tạo cán bộ kỹ thuật với Công ty Cổ phần Vingin


     Ngày 19/02/2016, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đã ký kết 02 hợp đồng với Công ty CP Vingin về nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ đồ uống 01 loại thực phẩm chức năng (đồ uống từ Sâm Ngọc Linh) và tư vấn tuyển dụng, đào tạo cán bộ kỹ thuật.

     Về phía Trường, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ là đơn vị trực tiếp thực hiện hợp đồng. Tương tự với các hợp đồng đã ký kết với các đối tác khác, Trung tâm sẽ thực hiện các nội dung đã thoả thuận với sự cẩn trọng và đảm bảo một cách tốt nhất các quyền lợi của đối tác.

 

Tin liên quan