Đăng ký xét tuyển trực tuyến


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 2018

Nhập mã số phiếu đăng ký xét tuyển bạn muốn xem chi tiết:

STT Họ tên
Ngày sinh
Ngày đăng ký Tình trạng
1 Lê Thị Hoa Hồng 07/05/1999 1/11/2018 Đang xét
2 Lê Thị Hoa Hồng 07/05/1999 1/11/2018 Đang xét
3 Lê Thị Hoa Hồng 07/05/1999 1/11/2018 Đang xét
4 Trần Thanh Bình 03/06/96 29/9/2018 Đang xét
5 Phạm Văn Thanh 29/6/99 27/9/2018 Đang xét
6 Nguyễn Thị Thiên Lý 21/01/00 26/9/2018 Đang xét
7 Trương Huy Hoàng 12/11/1998 24/9/2018 Đang xét
8 Thân Thị Ngọc Khánh 02/09/2000 24/9/2018 Đang xét
9 Nguyễn Thị Thiên Lý 21/01/00 22/9/2018 Đang xét
10 Nguyễn Thị Thiên Lý 21/01/00 22/9/2018 Đang xét
11 Nguyễn Thị Bích Hậu 06/11/1999 14/9/2018 Đang xét
12 Hồ Thị Mỹ Linh 09/11/1995 14/9/2018 Đang xét
13 Trần Thị ái Hậu 06/05/98 11/9/2018 Đang xét
14 Nguyễn Thị Trà Giang 28/02/00 10/9/2018 Đang xét
15 Nguyễn Thi Trà Giang 28/02/00 9/9/2018 Đang xét
16 Đào Văn Hùng 02/02/94 7/9/2018 Đang xét
17 TRỊNH THỊ NGÀ 26/01/2001 6/9/2018 Đang xét
18 Phạm Hữu Hà 03/09/1994 5/9/2018 Đang xét
19 Hồ Thị Nhờ. 10/9/2000 28/8/2018 Đang xét
20 Hồ Thị Nhờ. 10/9/2000 28/8/2018 Đang xét
21 Hồ Thị Nhờ. 10/9/2000 28/8/2018 Đang xét
22 Hồ Thị Nhờ. 10/9/2000 28/8/2018 Đang xét
23 Hồ Thị Nhờ. 10/9/2000 28/8/2018 Đang xét
24 Phạm Thị Kim Liên 29-04-2000 23/8/2018 Đang xét
25 HỨA ĐẠI HẬU 10/10/2000 22/8/2018 Đang xét
26 Ngô Thị Cẩm Sen 25/03/00 22/8/2018 Đang xét
27 Ngô Thị Cẩm Sen 25/03/00 22/8/2018 Đang xét
28 Võ Thị Thúy 28/10/2000 19/8/2018 Đang xét
29 Nguyễn Thị Thùy Linh 16/06/1998 19/8/2018 Đang xét
30 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 16/06/1998 19/8/2018 Đang xét
31 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 16/06/1998 19/8/2018 Đang xét
32 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 16/06/1998 19/8/2018 Đang xét
33 Phạm Thị Bích Trâm 14/04/98 17/8/2018 Đang xét
34 Phạm Thị Bích Trâm 14/04/98 17/8/2018 Đang xét
35 Nguyễn Trọng Nghĩa 20/05/00 16/8/2018 Đang xét
36 Nguyễn Văn Nhạc 20/09/1993 15/8/2018 Đang xét
37 Bùi Phước Trung 18/01/2000 15/8/2018 Đang xét
38 NGÔ THỊ MAI LIÊN 25/5/2000 14/8/2018 Đang xét
39 NGÔ THỊ MAI LIÊN 25/5/00 14/8/2018 Đang xét
40 Bùi Phước Trung 18/01/2000 14/8/2018 Đang xét
41 Nguyễn Văn Viên 11/7/2000 14/8/2018 Đang xét
42 Nguyễn Trung Hoà 22/01/97 13/8/2018 Đang xét
43 Lữ Thị Thu Liễu 22/4/2000 13/8/2018 Đang xét
44 Hùynh Lê Xuân Khoa 13/12/00 13/8/2018 Đang xét
45 Nguyễn Trung Hoà 22/01/97 12/8/2018 Đang xét
46 Nguyễn Thị Thu Hường 07/06/00 12/8/2018 Đang xét
47 Nguyễn Thị Thu Hường 07/06/00 12/8/2018 Đang xét
48 Nguyễn Minh Thành 25/09/00 12/8/2018 Đang xét
49 BÙI THỊ KIM ANH 08/05/00 10/8/2018 Đang xét
50 Cao Thị Ngọc Liểu 11/05/2000 9/8/2018 Đang xét
51 Cao Thị Ngọc Liểu 11/05/2000 9/8/2018 Đang xét
52 Phan Văn Chương 11/03/99 9/8/2018 Đang xét
53 Hồ Lê Vi 30/04/2000 8/8/2018 Đang xét
54 Hồ Lê Vi 30/06/2000 8/8/2018 Đang xét
55 Nguyễn Thị Lộc 12/07/00 8/8/2018 Đang xét
56 Lê Thị Thu Thủy 18/08/00 7/8/2018 Đang xét
57 Lê Thị Thu Thủy 18/8/00 7/8/2018 Đang xét
58 Nguyễn Thị Thu Huệ 03/03/00 7/8/2018 Đang xét
59 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 08/02/2000 7/8/2018 Đang xét
60 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 08/02/2000 7/8/2018 Đang xét
61 Nguyễn Thị Thu Huệ 03/03/00 7/8/2018 Đang xét
62 Trần Thị Diệu Thanh 02/01/99 6/8/2018 Đang xét
63 Nguyễn Tấn Tú 08/02/00 6/8/2018 Đang xét
64 Nguyễn Tấn Tú 08/02/00 6/8/2018 Đang xét
65 Nguyễn Tấn Tú 08/02/00 6/8/2018 Đang xét
66 Nguyễn Tấn Tú 08/02/00 6/8/2018 Đang xét
67 Từ Thanh Thuý 15/02//92 5/8/2018 Đang xét
68 Nguyễn Văn Tuấn 20/11/00 3/8/2018 Đang xét
69 Nguyễn Văn Tuấn 20/11/00 3/8/2018 Đang xét
70 Nguyễn Văn Tuấn 20/11/00 3/8/2018 Đang xét
71 NGUYỄN THỊ HOA 04/07/00 2/8/2018 Đang xét
72 NGUYỄN THỊ HOA 04/07/00 2/8/2018 Đang xét
73 Nguyễn Thị Tú Mi 26/6/2000 2/8/2018 Đang xét
74 Nguyễn Thị Tú Mi 26/6/2000 2/8/2018 Đang xét
75 Trần Thị Thảo 11/10/2000 1/8/2018 Đang xét
76 Trần Thị Thảo 11/10/2000 1/8/2018 Đang xét
77 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 05/08/20 1/8/2018 Đang xét
78 LÊ TRẦN THIỆN TÂM 03/01/2000 1/8/2018 Đang xét
79 Phan Thị Tuyết Nhi 22/10/2000 1/8/2018 Đang xét
80 Lý Sơn Bình 02/04/1994 1/8/2018 Đang xét
81 Nguyễn Thị Trúc Quyên 14/06/2000 31/7/2018 Đang xét
82 Nguyễn Thị Trúc Quyên 14/06/2000 31/7/2018 Đang xét
83 TRỊNH THỊ KIM LOAN 21/06/00 31/7/2018 Đang xét
84 Tô Thị Mỹ Hiền 10/02/2000 31/7/2018 Đang xét
85 Nguyễn Đức Thắng 19/12/00 30/7/2018 Đang xét
86 Lê Uyên Uyên 20/04/00 30/7/2018 Đang xét
87 Tô Thị Mỹ Hiền 10/02/2018 29/7/2018 Trúng tuyển
88 Tô Thị Mỹ Hiền 10/02/2018 29/7/2018 Trúng tuyển
89 NGUỴ THỊ DIỆU TRÂN 17/12/1999 28/7/2018 Trúng tuyển
90 Lê Trần Thiện Tâm 3/1/2000 28/7/2018 Trúng tuyển
91 NGUYỄN HÀ NGỌC NGÂN 28/12/00 28/7/2018 Trúng tuyển
92 NGUYỄN HÀ NGỌC NGÂN 28/12/00 28/7/2018 Trúng tuyển
93 Thái Thị Thanh Mai 19/05/2000 28/7/2018 Trúng tuyển
94 Hồ Thị Yến Hương 13/03/00 28/7/2018 Trúng tuyển
95 Nguyễn Văn Tuấn 20/11/00 28/7/2018 Trúng tuyển
96 Nguyễn Văn Tuấn 20/11/00 28/7/2018 Trúng tuyển
97 Nguyễn Ánh Dung 14/05/2000 27/7/2018 Trúng tuyển
98 Bùi Thị Hoa Tranh 03/06/00 27/7/2018 Trúng tuyển
99 Nguyễn Thị Trinh 2/10/2000 27/7/2018 Trúng tuyển
100 Nguyễn Thị Trinh 2/10/2000 27/7/2018 Trúng tuyển
101 NGUYỄN THỊ HẰNG 30/07/99 27/7/2018 Trúng tuyển
102 Nguyễn Thị Hằng 30/07/99 27/7/2018 Trúng tuyển
103 Nguyễn Thị Hằng 30/07/99 27/7/2018 Trúng tuyển
104 TRẦN THIÊN HIẾU 12/05/99 26/7/2018 Trúng tuyển
105 Nguyễn Đình Vương 23/11/00 25/7/2018 Trúng tuyển
106 ĐÀO VIẾT ĐOAN 07/07/00 25/7/2018 Trúng tuyển
107 Nguyễn Thị Khôi Nguyên 12/01/00 25/7/2018 Trúng tuyển
108 Nguyễn Thị Khôi Nguyên 12/01/00 25/7/2018 Trúng tuyển
109 Nguyễn Thị Khôi Nguyên 12/01/00 25/7/2018 Trúng tuyển
110 Cao Tiến đạt 18/10/2000 25/7/2018 Trúng tuyển
111 Cao Tiến đạt 18/10/2000 25/7/2018 Trúng tuyển
112 Hồ Thị Yến Hương 13/03/00 25/7/2018 Trúng tuyển
113 Hồ Thị Yến Hương 13/03/00 25/7/2018 Trúng tuyển
114 Phạm Văn Tuấn 3/6/2003 24/7/2018 Trúng tuyển
115 Phạm Văn Tuấn 3/6/2003 24/7/2018 Trúng tuyển
116 Phạm Văn Tuấn 3/6/2003 24/7/2018 Trúng tuyển
117 Phạm Văn Tuấn 3/6/2003 24/7/2018 Trúng tuyển
118 Phạm Văn Tuấn 3-6-2003 24/7/2018 Trúng tuyển
119 Phạm Văn Tuấn 3-6-2003 24/7/2018 Trúng tuyển
120 Trần Thị Vi 22/06/1999 24/7/2018 Trúng tuyển
121 Nguyễn Huỳnh Ái Vi 01/01/00 24/7/2018 Trúng tuyển
122 Nguyễn Huỳnh Ái Vi 01/01/00 24/7/2018 Trúng tuyển
123 Trần Phạm Nhật Thi 26/06/2000 24/7/2018 Trúng tuyển
124 Hoàng Bảo Hân 04/11/00 23/7/2018 Trúng tuyển
125 Hoàng Bảo Hân 04/11/00 23/7/2018 Trúng tuyển
126 Hoàng Bảo Hân 04/11/00 23/7/2018 Trúng tuyển
127 Nguyễn Hồng Ngữ 25/07/00 23/7/2018 Trúng tuyển
128 Phùng Thị Mỹ Như 10/03/2000 23/7/2018 Trúng tuyển
129 Trần Thị Diệu 27/03/2000 23/7/2018 Trúng tuyển
130 Trương Thị Thúy Viên 01/01/2000 23/7/2018 Trúng tuyển
131 Trương Thị Thúy Viên 01/01/2000 23/7/2018 Trúng tuyển
132 Nguyễn Viết Lâm 01/01/2000 23/7/2018 Trúng tuyển
133 Phan Thị Vi 01/01/2000 23/7/2018 Trúng tuyển
134 Tạ Thị Phương Nhi 01/01/2000 23/7/2018 Trúng tuyển
135 Trần Công Hiến 21/04/2000 23/7/2018 Trúng tuyển
136 Trần Thị Thìn 28/06/00 23/7/2018 Trúng tuyển
137 Nguyễn Minh Hoàng 19/0800 23/7/2018 Trúng tuyển
138 Nguyễn Hồng Ngữ 25/07/00 22/7/2018 Trúng tuyển
139 Nguyễn Hồng Ngữ 25/07/2000 22/7/2018 Trúng tuyển
140 Hoàng Bảo Hân 04/11/00 22/7/2018 Trúng tuyển
141 Nguyễn Thị Mỹ Nương 19/04/00 22/7/2018 Trúng tuyển
142 Nguyễn Ngọc Chung 22/02/1999 21/7/2018 Trúng tuyển
143 Nguyễn Thi Dẹn 07/08/00 21/7/2018 Trúng tuyển
144 Nguyễn Thi Dẹn 07/08/00 21/7/2018 Trúng tuyển
145 Trần Thị Bích Ngọc 27/4/2000 21/7/2018 Trúng tuyển
146 NGUYỄN THI NHƯ PHƯƠNG 20/09/00 21/7/2018 Trúng tuyển
147 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/11/2000 21/7/2018 Trúng tuyển
148 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/11/2000 21/7/2018 Trúng tuyển
149 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/11/2000 21/7/2018 Trúng tuyển
150 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/11/00 21/7/2018 Trúng tuyển
151 Trần Thị Tuyết Nhung 9/8/2000 20/7/2018 Trúng tuyển
152 Võ Thị Nô 06/11/00 20/7/2018 Trúng tuyển
153 Hồ Thị Hoàng Yến 21/11/2000 20/7/2018 Trúng tuyển
154 Hồ Thị Hoàng Yến 21/11/2000 20/7/2018 Trúng tuyển
155 Nguyễn Tiến Đạt 26/06/00 20/7/2018 Trúng tuyển
156 Nguyễn Tiến Đạt 26/06/200 20/7/2018 Trúng tuyển
157 Lê Đồng Ý 01/01/00 20/7/2018 Trúng tuyển
158 Lê Đồng Ý 01/01/00 20/7/2018 Trúng tuyển
159 Nguyễn Đình Vương 23/11/00 20/7/2018 Trúng tuyển
160 Phạm Quốc Nguyên 13/05/2000 20/7/2018 Trúng tuyển
161 Phạm Quốc Nguyên 13/05/00 20/7/2018 Trúng tuyển
162 Phạm Quốc Nguyên 13/05/00 20/7/2018 Trúng tuyển
163 Phạm Quốc Nguyên 13/05/00 20/7/2018 Trúng tuyển
164 Phạm Quốc Nguyên 13/05/00 20/7/2018 Trúng tuyển
165 Trần Lệ Vy 09/09/2000 19/7/2018 Trúng tuyển
166 Lê Thị Kim Chi 25/06/00 19/7/2018 Trúng tuyển
167 Huỳnh Thị Mai Huyên 19/03/2000 19/7/2018 Trúng tuyển
168 Huỳnh Thị Mai Huyên 19/03/2000 19/7/2018 Trúng tuyển
169 Huỳnh Thị Mai Huyên 19/03/2000 19/7/2018 Trúng tuyển
170 Nguyễn Thị Khôi Nguyên 12/01/00 19/7/2018 Trúng tuyển
171 Đặng Hữu Phúc 20/12/96 19/7/2018 Trúng tuyển
172 Đặng Hữu Phúc 20/12/96 19/7/2018 Trúng tuyển
173 Phùng Thị Nhật Lệ 02/10/2000 19/7/2018 Trúng tuyển
174 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/12/2000 19/7/2018 Trúng tuyển
175 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/12/2000 19/7/2018 Trúng tuyển
176 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/12/2000 19/7/2018 Trúng tuyển
177 Phạm Thị Yến Vi 04/10/98 19/7/2018 Trúng tuyển
178 Phạm Thị Yến Vi 04/10/98 19/7/2018 Trúng tuyển
179 Nguyễn Thị Kim Định 4/11/2003 19/7/2018 Trúng tuyển
180 Lê Thị Khiếu Kỳ 22/10/2003 19/7/2018 Trúng tuyển
181 NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG 20/09/00 19/7/2018 Trúng tuyển
182 Lê Thị Khiếu Kỳ 22/10/2003 19/7/2018 Trúng tuyển
183 Huỳnh Thị Mai Huyên 19/03/2000 19/7/2018 Trúng tuyển
184 Nguyễn Thị Kim định 4/11/03 19/7/2018 Trúng tuyển
185 Huỳnh Thị Mai Huyên 19/03/2000 19/7/2018 Trúng tuyển
186 Huỳnh Thị Mai Huyên 19/03/2000 19/7/2018 Trúng tuyển
187 Huỳnh Thị Mai Huyên 19/03/2000 19/7/2018 Trúng tuyển
188 Phạm Thanh Tâm 07/10/00 19/7/2018 Trúng tuyển
189 Phạm Thanh Tâm 07/10/00 19/7/2018 Trúng tuyển
190 NGUYÊN ĐỨC MINH PHÁT 29/08/99 19/7/2018 Trúng tuyển
191 PHẠM THỊ THU THẢO 06/07/2000 18/7/2018 Trúng tuyển
192 TRƯƠNG THỊ THẢO 15/09/1998 18/7/2018 Trúng tuyển
193 TRƯƠNG THỊ THẢO 15/09/1998 18/7/2018 Trúng tuyển
194 Nguyễn Thị Thảo Quyên 02/01/2000 18/7/2018 Trúng tuyển
195 Nguyễn Thị Thảo Quyên 02/01/2000 18/7/2018 Trúng tuyển
196 ĐẶNG THỊ KIM PHÚC 24/01/00 18/7/2018 Trúng tuyển
197 ĐẶNG THỊ KIM PHÚC 24/01/00 18/7/2018 Trúng tuyển
198 Nguyễn Thị Tường Vy 21/03/2000 18/7/2018 Trúng tuyển
199 Nguyễn Thị Tường Vy 21/03/00 18/7/2018 Trúng tuyển
200 Nguyễn Thuý Quỳnh 03/06/2000 18/7/2018 Trúng tuyển
201 Trần Thị Hoài 04/05/00 18/7/2018 Trúng tuyển
202 Trần Thị Hoài 04/05/00 18/7/2018 Trúng tuyển
203 Trần Thị Hoài 04/05/00 18/7/2018 Trúng tuyển
204 Nguyễn Tiến Đạt 26|06|00 18/7/2018 Trúng tuyển
205 NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG 20/09/00 18/7/2018 Trúng tuyển
206 Đào Thị Kim Liên 24/05/00 18/7/2018 Trúng tuyển
207 Lê Thị Kim Chi 25/06/00 18/7/2018 Trúng tuyển
208 Hồ Mạnh Nhân 29/7/2000 17/7/2018 Trúng tuyển
209 Trần Thị Mỹ Linh 01/10/00 17/7/2018 Trúng tuyển
210 Mai Thị Trúc Linh 01/03/00 17/7/2018 Trúng tuyển
211 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 01/10/2000 17/7/2018 Trúng tuyển
212 MAI THỊ KIM NGÂN 21/03/99 17/7/2018 Trúng tuyển
213 Phan Thị Tuyết Nhi 22/10/2000 17/7/2018 Trúng tuyển
214 Nguyễn Thị Hoài Nhi 18/06/00 17/7/2018 Trúng tuyển
215 Hoàng Thị Hồng Thắm 10/10/2000 16/7/2018 Trúng tuyển
216 Nguyễn Tiến Đạt 26/06/2000 16/7/2018 Trúng tuyển
217 Nguyễn Hoàng Long 17/10/00 16/7/2018 Trúng tuyển
218 Phan Thị Tuyết Nhi 22/10/2000 16/7/2018 Trúng tuyển
219 Phan Thị Tuyết Nhi 22/10/2000 16/7/2018 Trúng tuyển
220 TRẦN QUANG TRƯỜNG 21/12/00 15/7/2018 Trúng tuyển
221 Trần Thị Đan Thư 17/6/2003 15/7/2018 Trúng tuyển
222 Hoàng Thị Hồng Thắm 10/10/2000 15/7/2018 Trúng tuyển
223 Trần Nguyễn Anh Tuấn 27/06/2000 15/7/2018 Trúng tuyển
224 NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG 20/09/00 14/7/2018 Trúng tuyển
225 Nguyễn Thị Ngọc Hương 13/05/00 14/7/2018 Trúng tuyển
226 Nguyễn Thị Ngọc Hương 13/05/00 14/7/2018 Trúng tuyển
227 Nguyễn Thị Ngọc Hương 13/05/00 14/7/2018 Trúng tuyển
228 Văn Hữu Quang Thông 9/12/1999 14/7/2018 Trúng tuyển
229 Trần Thị Thanh Ngân 06/09/00 14/7/2018 Trúng tuyển
230 Giáp Thị Ái Vân 16/08/00 14/7/2018 Trúng tuyển
231 Giáp Thị Ái Vân 16/08/00 14/7/2018 Trúng tuyển
232 NGUYẾN NHO QUÂN 09/11/1984 14/7/2018 Trúng tuyển
233 Nguyễn Thị Kim Loan 14-11-2000 14/7/2018 Trúng tuyển
234 Nguyễn Thị Kim Loan 14-11-2000 14/7/2018 Trúng tuyển
235 Nguyễn Thị Kim Loan 14-11-2000 14/7/2018 Trúng tuyển
236 Đặng Thị Thu Trang 01/12/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
237 Đặng Thị Thu Trang 01/12/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
238 Đặng Thị Thu Trang 01/12/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
239 Ttrafn Thị Trang 06/03/1999 13/7/2018 Trúng tuyển
240 Trần Thị Trang 06/03/1999 13/7/2018 Trúng tuyển
241 Nguyễn Thị Lợi 19/05/00 13/7/2018 Trúng tuyển
242 Nguyễn Thị Lợi 19/05/00 13/7/2018 Trúng tuyển
243 Nguyễn Thị Thủy 14/10/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
244 Nguyễn Thị Thủy 14/10/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
245 Trần Thị Ngọc Thư 18/08/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
246 Trần Thị Ngọc Thư 18/08/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
247 Trần Thị Ngọc Thư 18/08/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
248 NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG 20/09/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
249 Nguyễn Thị Minh Tâm 30/01/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
250 Nguyễn Thị Minh Tâm 30/01/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
251 Nguyễn Thị Minh Tâm 30/01/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
252 Nguyễn Thị Minh Tâm 30/01/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
253 Nguyễn Thị Thanh Tiền 10/12/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
254 Nguyễn Thị Minh Tâm 30/01/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
255 Nguyễn Thị Minh Tâm 30/01/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
256 Nguyễn Thị Minh Tâm 30/01/2000 13/7/2018 Trúng tuyển
257 Cao Thị Minh Thoa 30/03/2000 12/7/2018 Trúng tuyển
258 Cao Thị Minh Thoa 30/03/2000 12/7/2018 Trúng tuyển
259 Cao Thị Minh Thoa 30/03/2000 12/7/2018 Trúng tuyển
260 Nguyễn Thị Hoài Nhi 18/06/00 12/7/2018 Trúng tuyển
261 Nguyễn Thị Hoài Nhi 18/06/00 12/7/2018 Trúng tuyển
262 Nguyễn Thị Hoài Nhi 18/06/00 12/7/2018 Trúng tuyển
263 Trương Thị Hà 17/11/00 12/7/2018 Trúng tuyển
264 Trương Thị Hà 17/11/00 12/7/2018 Trúng tuyển
265 Trương Thị Hà 17/11/00 12/7/2018 Trúng tuyển
266 Nguyễn Hạnh Huyên 02/09/00 12/7/2018 Trúng tuyển
267 Phan Thi Tra 10/09/00 12/7/2018 Trúng tuyển
268 Phạm Thanh Tâm 07/10/00 11/7/2018 Trúng tuyển
269 Phạm Thanh Tâm 07/10/00 11/7/2018 Trúng tuyển
270 Đoàn Ngọc Hải 28/06/2000 11/7/2018 Trúng tuyển
271 Phan Thị Hạnh Giang 20/10/2000 11/7/2018 Trúng tuyển
272 Nguyễn Thị Ái Vy 14/05/2000 11/7/2018 Trúng tuyển
273 Nguyễn Minh Nhật 01/02/2000 11/7/2018 Trúng tuyển
274 Phan Thị Hạnh Giang 20/10/2000 11/7/2018 Trúng tuyển
275 Nguyễn Trang Niu 02/11/2000 11/7/2018 Trúng tuyển
276 Nguyễn Thị Nhị 04/10/2000 11/7/2018 Trúng tuyển
277 Chế Quang Hoàng 08/10/20 11/7/2018 Trúng tuyển
278 Chế Quang Huy 08/10/20 11/7/2018 Trúng tuyển
279 Võ đức Tuấn 25-11-1997 11/7/2018 Trúng tuyển
280 Nguyễn Văn Sỹ 11/05/00 11/7/2018 Trúng tuyển
281 Nguyễn Văn Sỹ 11/05/00 11/7/2018 Trúng tuyển
282 Lê Thị Mỹ Nhung 15/10/00 11/7/2018 Trúng tuyển
283 Phan Thi Tra 10/09/00 11/7/2018 Trúng tuyển
284 TRẦN THU UYÊN 18/09/2000 11/7/2018 Trúng tuyển
285 Nguyễn Thị Thu Hương 11/10/20 10/7/2018 Trúng tuyển
286 Lê Thị Ngọc Yến 17/09/2000 10/7/2018 Trúng tuyển
287 Lê Thị Ngọc Yến 17/09/2000 10/7/2018 Trúng tuyển
288 Từ Thị Yến 17 / 11/00 9/7/2018 Trúng tuyển
289 Từ Thị Yến 17 / 11/00 9/7/2018 Trúng tuyển
290 Từ Thị Yến 17 / 11/00 9/7/2018 Trúng tuyển
291 Từ Thị Yến 17 / 11/00 9/7/2018 Trúng tuyển
292 Từ Thị Yến 17 / 11/00 9/7/2018 Trúng tuyển
293 Từ Thị Yến 17 / 11/00 9/7/2018 Trúng tuyển
294 Nguyễn Thị Bình 16/12/2000 8/7/2018 Trúng tuyển
295 Nguyễn Thị Bình 16/12/2000 7/7/2018 Trúng tuyển
296 Dương Thị Huyênd Trân 01/08/00 6/7/2018 Trúng tuyển
297 Bùi Thị Kiều Trinh 06/03/00 5/7/2018 Trúng tuyển
298 Bùi Thị Kiều Trinh 06/03/00 5/7/2018 Trúng tuyển
299 Nguyễn Thị Thắm 11/03/99 5/7/2018 Trúng tuyển
300 Nguyễn Thị Thắm 11/03/99 5/7/2018 Trúng tuyển
301 Lương Văn Ngân 18/02/2000 3/7/2018 Trúng tuyển
302 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/11/00 3/7/2018 Trúng tuyển
303 Trần Thị Như Ngọc 06/01/2000 3/7/2018 Trúng tuyển
304 Trịnh Thị Kiều Trinh 15-1-2000 3/7/2018 Trúng tuyển
305 Dương Thị Sum 28/11/2000 2/7/2018 Trúng tuyển
306 Dương Thị Sum 28/11/2000 2/7/2018 Trúng tuyển
307 H CHÂU NIÊ 19/01/2000 2/7/2018 Trúng tuyển
308 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 16/1/2000 2/7/2018 Trúng tuyển
309 Nguyễn Thị Thanh Tiền 10/12/2000 1/7/2018 Trúng tuyển
310 Nguyễn Trần Thảo Vi 08/07/2000 1/7/2018 Trúng tuyển
311 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/11/00 1/7/2018 Trúng tuyển
312 Nguyễn Thị Linh Huệ 05/11/2000 30/6/2018 Trúng tuyển
313 Nguyễn Thị Thanh Tiền 10/12/2000 30/6/2018 Trúng tuyển
314 Nhuyễn Thị Thanh Tiền 10/12/2000 30/6/2018 Trúng tuyển
315 Võ Nguyễn Tường Vi 24/07/00 29/6/2018 Trúng tuyển
316 Võ Nguyễn Tường Vi 24/07/00 29/6/2018 Trúng tuyển
317 Võ Thị Hồng Thu 210900 28/6/2018 Trúng tuyển
318 Lê Nguyễn Xuân Hương 18/11/00 28/6/2018 Trúng tuyển
319 Nguyễn Thị Hồng Trang 20/02/99 28/6/2018 Trúng tuyển
320 Lê Nguyễn Xuân Hương 18/11/00 28/6/2018 Trúng tuyển
321 ĐỖ THỊ THU HƯỜNG 25/04/2000 28/6/2018 Trúng tuyển
322 Phan Thị Thùy Trang 26/11/2000 27/6/2018 Trúng tuyển
323 Trần Thị Thu Thảo 12/4/2000 26/6/2018 Trúng tuyển
324 Trần Thị Thu Thảo 12/4/2000 26/6/2018 Trúng tuyển
325 Trần Thị Thu Thảo 12/4/2000 26/6/2018 Trúng tuyển
326 Trần Thị Thu Thảo 12-4-2000 26/6/2018 Trúng tuyển
327 Trần Thị Thu Thảo 12-4-2000 26/6/2018 Trúng tuyển
328 Trần Thị Thu Thảo 12-4-2000 26/6/2018 Trúng tuyển
329 Trần Thị Thu Thảo 12-4-2000 26/6/2018 Trúng tuyển
330 Mai Văn Hậu 11/09/2003 25/6/2018 Trúng tuyển
331 Đỗ Thị Thuý Trang 08/12/2000 24/6/2018 Trúng tuyển
332 Đỗ Thị Thuý Trang 08/12/2000 24/6/2018 Trúng tuyển
333 Lê Thị Kim Nhẫn 15/4/00 21/6/2018 Trúng tuyển
334 Võ Thị Hồng Thu 21-09-00 20/6/2018 Trúng tuyển
335 Võ Thị Hồng Thu 21-09-00 20/6/2018 Trúng tuyển
336 Nguyễn Thị Hồng Thắm 20/02/00 19/6/2018 Trúng tuyển
337 Nguyễn Thị Bích Hoà 12/06/2000 14/6/2018 Trúng tuyển
338 Nguyễn Thị Thu Hương 11/10/2000 12/6/2018 Trúng tuyển
339 Nguyễn Văn Đức 10/10/97 12/6/2018 Trúng tuyển
340 Dương Thị Huyền Trân 01/08/00 11/6/2018 Trúng tuyển
341 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 04/10/2000 11/6/2018 Trúng tuyển
342 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 04/10/2000 11/6/2018 Trúng tuyển
343 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 04/10/2000 11/6/2018 Trúng tuyển
344 Võ Ngọc Trung 01/06/1999 11/6/2018 Trúng tuyển
345 Nguyễn Thị Hằng 06/05/00 10/6/2018 Trúng tuyển
346 Nguyễn Thị Hằng 06/05/00 10/6/2018 Trúng tuyển
347 Nguyễn Thị Hằng 06/05/00 10/6/2018 Trúng tuyển
348 Hoàng Thị Kiều Oanh 12/09/00 9/6/2018 Trúng tuyển
349 Hoàng Thị Kiều Oanh 12/09/00 9/6/2018 Trúng tuyển
350 Hoàng Thị Kiều Oanh 12/09/00 9/6/2018 Trúng tuyển
351 Hoàng Thị Kiều Oanh 12/09/00 9/6/2018 Trúng tuyển
352 Nguyễn Thị Thu Hương 11/10/20 6/6/2018 Trúng tuyển
353 Nguyễn Thị Thuý Nở 01/08/2000 5/6/2018 Trúng tuyển
354 Nguyễn Thị Thuý Nở 01/08/2000 5/6/2018 Trúng tuyển
355 Võ đức Tuấn 25/11/1997 4/6/2018 Trúng tuyển
356 Võ đức Tuấn 25/11/1997 4/6/2018 Trúng tuyển
357 Võ đức Tuấn 25/11/1997 4/6/2018 Trúng tuyển
358 Nguyễn Thị Thu Hương 11/10/20 31/5/2018 Trúng tuyển
359 Nguyễn Thị Thu Hương 11/10/20 31/5/2018 Trúng tuyển
360 Trần Thị Đào 10-01-2000 30/5/2018 Trúng tuyển
361 Trần Thị Đào 10-01-2000 30/5/2018 Trúng tuyển
362 Trần Thị Đào 10-01-2000 30/5/2018 Trúng tuyển
363 Trần Thị Đào 10-01-2000 30/5/2018 Trúng tuyển
364 Trần Thị Đào 10-01-2000 30/5/2018 Trúng tuyển
365 Trần Thị Đào 10-01-2000 30/5/2018 Trúng tuyển
366 Trần Thị Út Uyên 2050 27/5/2018 Trúng tuyển
367 Trần Thị Út Uyên 2050 27/5/2018 Trúng tuyển
368 Nguyễn Thị Thanh Thanh 01/06/2000 27/5/2018 Trúng tuyển
369 Nguyễn Thị Thanh Thanh 01/06/2000 27/5/2018 Trúng tuyển
370 Nguyễn Thị Thanh Thanh 01/06/2000 27/5/2018 Trúng tuyển
371 Nguyễn Thị Thanh Thanh 01/06/2000 27/5/2018 Trúng tuyển
372 Nguyễn Thị Kim Uyên 25/10/2000 27/5/2018 Trúng tuyển
373 Nguyễn Thị Kim Uyên 25/10/2000 27/5/2018 Trúng tuyển
374 Nguyễn Thị Như Phương 02/01/00 26/5/2018 Trúng tuyển
375 Nguyễn Thị Kim Uyên 25/10/2000 26/5/2018 Trúng tuyển
376 Tăng Thị Trinh 22/06/2000 22/5/2018 Trúng tuyển
377 TRẦN THỊ THANH NGÂN 21/11/2000 20/5/2018 Trúng tuyển
378 TRẦN THỊ THANH NGÂN 21/11/2000 20/5/2018 Trúng tuyển
379 Trần Thị Như Tuyến 24/01/00 15/5/2018 Trúng tuyển
380 Ha Thi Kim Thoa 15/11/2000 7/5/2018 Trúng tuyển
381 Ha Thi Kim Thoa 15/11/2000 7/5/2018 Trúng tuyển
382 ĐỖ THỊ THU HƯỜNG 25/04/2000 3/5/2018 Trúng tuyển
383 Trần Văn Thanh Vinh 23/07/2003 27/4/2018 Trúng tuyển
384 Nguyễn Công Hậu 25/06/98 26/4/2018 Trúng tuyển
385 Trần Thị Chiêu 10/02/00 26/4/2018 Trúng tuyển
386 Trần Thị Chiêu 10/02/00 25/4/2018 Trúng tuyển
387 Võ Thị Khánh Linh 17/06/2000 25/4/2018 Trúng tuyển
388 Võ Thị Khánh Linh 17/06/2000 25/4/2018 Trúng tuyển
389 Lê Đoàn Lan Anh 27/09/00 21/4/2018 Trúng tuyển
390 Lê Đoàn Lan Anh 27/09/00 17/4/2018 Trúng tuyển
391 Nguyễn Thị Ngân 05/10/00 16/4/2018 Trúng tuyển
392 Nguyễn Vũ Nhật Hồng 02/05/00 16/4/2018 Trúng tuyển
393 Nguyễn Vũ Nhật Hồng 02/05/00 16/4/2018 Trúng tuyển
394 Nguyễn Vũ Nhật Hồng 02/05/00 16/4/2018 Trúng tuyển
395 Nguyễn Thị Ngân 05/10/00 16/4/2018 Trúng tuyển
396 Nguyễn Vũ Nhật Hồng 02/05/00 16/4/2018 Trúng tuyển
397 HOÀNG BÍCH HUỆ 15/50/00 15/4/2018 Trúng tuyển
398 Nguyễn Thị Ngân 05/10/00 15/4/2018 Trúng tuyển
399 Nguyễn Thị Ngân 05/10/00 15/4/2018 Trúng tuyển
400 Nguyễn Thị Ngân 05/10/00 15/4/2018 Trúng tuyển
401 Nguyễn Thị Hồng Vân 03/01/2000 13/4/2018 Trúng tuyển
402 Nguyễn Thị Hồng Vân 03/01/2000 13/4/2018 Trúng tuyển
403 Nguyễn Thị Hồng Vân 03/01/2000 13/4/2018 Trúng tuyển
404 Nguyễn Thị Hồng Vân 03/01/200 13/4/2018 Trúng tuyển
405 Nguyễn Thị Hồng Vân Trường 03/01/200 13/4/2018 Trúng tuyển
406 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/05/00 13/4/2018 Trúng tuyển
407 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/05/00 13/4/2018 Trúng tuyển
408 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/05/00 13/4/2018 Trúng tuyển
409 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/05/00 13/4/2018 Trúng tuyển
410 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/05/00 13/4/2018 Trúng tuyển
411 Lê Đoàn Lan Anh 27/09/00 13/4/2018 Trúng tuyển
412 Lê Đoàn Lan Anh 27/09/00 13/4/2018 Trúng tuyển
413 Nguyễn Thị Mai 04/05/00 12/4/2018 Trúng tuyển
414 Lê Ngọc Hưng 28/08/95 12/4/2018 Trúng tuyển
415 Dương Thị Thìn 10/06/2000 11/4/2018 Trúng tuyển
416 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/07/00 11/4/2018 Trúng tuyển
417 Hồ Thị Sâng 20/02/2000 11/4/2018 Trúng tuyển
418 Phan Thanh Học 12/08/00 11/4/2018 Trúng tuyển
419 Phan Thanh Học 12/08/00 11/4/2018 Trúng tuyển
420 Phan Thanh Học 12/08/00 11/4/2018 Trúng tuyển
421 Nguyễn Phạm Ngọc Tuân 05/07/99 11/4/2018 Trúng tuyển
422 Nguyễn Phạm Ngọc Tuân 05/099 11/4/2018 Trúng tuyển
423 Nguyễn Quang Trí 20/04/00 10/4/2018 Trúng tuyển
424 Trần Thị Như Tuyến 24/01/00 10/4/2018 Trúng tuyển
425 Đặng Thị Kiều Oanh 20/08/00 7/4/2018 Trúng tuyển
426 Đặng Thị Kiều Oanh 20/08/00 7/4/2018 Trúng tuyển
427 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC THOẠI 08/02/2000 7/4/2018 Trúng tuyển
428 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC THOẠI 08/02/2000 7/4/2018 Trúng tuyển
429 Nguyễn Công Trường 02/01/2000 6/4/2018 Trúng tuyển
430 Lê Ngọc Hưng 28/08/95 1/4/2018 Trúng tuyển
431 Nguyễn Vũ Giáng Ngọc 16/2/1999 10/3/2018 Trúng tuyển
432 LÊ CHÍ BẢO 02/06/96 9/3/2018 Trúng tuyển

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761