ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

Xem danh sách đăng ký xét tuyển trực tuyến

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

(Các mục * là bắt buộc)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên trường đăng ký vào học: Trường Cao Đẳng Lương thực - Thực phẩm (CDT0406)

Họ tên đầy đủ của thí sinh: *

Ngày sinh: * (Nhập ngày sinh theo định dạng: dd/mm/yy, Ví dụ: 30/06/97)

Giới tính: * Nam Nữ

Trình độ văn hóa*:

Email:        

Điện thoại liên hệi: *       

Địa chỉ liên hệ:*        

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Thông tin đăng ký

Nguyện vọng thứ nhất: * Nguyện vọng thứ hai (nếu có):

Đăng ký trình độ: *

Chọn ngành/nghề *

Đăng ký trình độ:

Chọn ngành/nghề


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


.HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐKXT TRỰC TUYẾN

Các mục có dấu * ở trên bắt buộc phải điền đầy đủ. Thông tin xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã đăng ký, trong trường hợp không có địa chỉ email, Click chuột tại đây để xem danh sách đăng ký xét tuyển trực tuyến.
PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761