Đăng ký xét tuyển trực tuyến


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 2017

Nhập mã số phiếu đăng ký xét tuyển bạn muốn xem chi tiết:

STT Họ tên
Ngày sinh
Ngày đăng ký Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hồng Vân 04/12/99 22/6/2017 Đang xét
2 Nguyễn Thị Hồng Vân 04/12/99 22/6/2017 Đang xét
3 Nguyễn Thị Hồng Vân 04/12/99 22/6/2017 Đang xét
4 Hồ Thị Hải Yến 12/03/1999 18/6/2017 Đang xét
5 Huỳnh Thị Anh Thư 1/9/1999 17/6/2017 Đang xét
6 Nguyễn Chí Thành 08/09/99 16/6/2017 Đang xét
7 Lê Thị Vân Trúc 18/03/99 16/6/2017 Đang xét
8 Nguyễn Chí Thành 08/09/99 16/6/2017 Đang xét
9 Lê Thị Kim Anh 10/08/98 15/6/2017 Đang xét
10 Lê Thị Kim Anh 10/08/98 12/6/2017 Đang xét
11 Phan Thị Mỹ Đông 05/02/1999 7/6/2017 Đang xét
12 Nguyễn Thị Thanh 20-08-1999 6/6/2017 Đang xét
13 Hồ Thị Kim Khánh 12/05/99 6/6/2017 Đang xét
14 Trần Thị Cẩm Nhớ 29/10/99 6/6/2017 Đang xét
15 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Đang xét
16 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Đang xét
17 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Đang xét
18 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Đang xét
19 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Đang xét
20 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Đang xét
21 HỒ THỊ DIỄM 09/05/99 5/6/2017 Đang xét
22 HỒ THỊ DIỄM 09/05/99 5/6/2017 Đang xét
23 Nguyễn Thị Thanh Ly 21/10/99 1/6/2017 Đang xét
24 Hồ Thị Mỹ Duyên 10/02/1999 30/5/2017 Đang xét
25 Châu Bảo Trâm 19/06/99 27/5/2017 Đang xét
26 Châu Bảo Trâm 19/06/99 27/5/2017 Đang xét
27 Châu Bảo Trâm 19/06/99 27/5/2017 Đang xét
28 Châu Bảo Trâm 19/06/1999 27/5/2017 Đang xét
29 Nguyễn Văn Hưng 21/04/1998 26/5/2017 Đang xét
30 Phạm Anh Vũ 06/10/1995 23/5/2017 Đang xét
31 Trà Thị Kim Sương 11/08/99 19/5/2017 Đang xét
32 Mai Thị Khánh Linh 01/06/1999 19/5/2017 Đang xét
33 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26/11/99 17/5/2017 Đang xét
34 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26-11-1999 17/5/2017 Đang xét
35 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26/11/99 15/5/2017 Đang xét
36 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26/11/99 15/5/2017 Đang xét
37 Phan Thị Thảo Quyên 26/11/1999 15/5/2017 Đang xét
38 Lê Hùng Thắng 21/09/22 10/5/2017 Đang xét
39 Bùi Thị Thu Thảo 05/10/1998 10/5/2017 Đang xét
40 Lê Hùng Thắng 21/09/22 6/5/2017 Đang xét
41 LÊ THỊ PHONG NHÃ 02/08/1999 4/5/2017 Đang xét
42 Đoàn Trịnh Lan Anh 28/05/99 3/5/2017 Đang xét
43 Đoàn Trịnh Lan Anh 28/05/99 3/5/2017 Đang xét
44 Trần Anh Tài 21/02/1996 29/4/2017 Đang xét
45 Phạm Thị Thu Anh 21/8/1999 28/4/2017 Đang xét
46 Phạm Thị Thu Anh 21/8/1999 28/4/2017 Đang xét
47 NGUYỄN THÀNH NAM 17/02/96 26/4/2017 Đang xét
48 NGUYỄN THỊ NHƯ 04/01/1999 22/4/2017 Đang xét
49 Võ Thành Hạnh 20/12/99 21/4/2017 Đang xét
50 Nguyễn Thị Như 04/01/1999 21/4/2017 Đang xét
51 Lê Thị Hậu 29/10/1999 21/4/2017 Đang xét
52 Lê Thị Hậu 29/10/1999 21/4/2017 Đang xét
53 Nuyễn Thị Trang 17/7/1999 19/4/2017 Đang xét
54 NGUYEN PHUOC SANG 0711999 17/4/2017 Đang xét
55 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 02/04/1999 14/4/2017 Đang xét
56 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/04/1999 14/4/2017 Đang xét
57 LÊ THỊ THANH THẢO 16/02/1999 13/4/2017 Đang xét
58 LÊ THỊ THANH THẢO 16/02/1999 13/4/2017 Đang xét
59 LÊ THỊ THANH THẢO 16/02/1999 13/4/2017 Đang xét
60 Phạm Thị Thanh Vân 20/06/1998 13/4/2017 Đang xét
61 NUYỄN THỊ ÚT 01/06/99 11/4/2017 Đang xét
62 NGUYỄN THỊ ÚT 01/06/99 9/4/2017 Đang xét
63 NGUYỄN THỊ ÚT 01/06/99 9/4/2017 Đang xét
64 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 14/04/99 9/4/2017 Đang xét
65 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Đang xét
66 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Đang xét
67 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Đang xét
68 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Đang xét
69 Nguyễn Đình Vũ 13/08/98 7/4/2017 Đang xét
70 Nguyễn Công Sơn 21/3/1999 5/4/2017 Đang xét
71 Nguyễn Công Sơn 21/3/1999 5/4/2017 Đang xét

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761