Đăng ký xét tuyển trực tuyến


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 2017

Nhập mã số phiếu đăng ký xét tuyển bạn muốn xem chi tiết:

STT Họ tên
Ngày sinh
Ngày đăng ký Tình trạng
1 Phạm Anh Vũ 06/10/1995 23/5/2017 Đang xét
2 Trà Thị Kim Sương 11/08/99 19/5/2017 Đang xét
3 Mai Thị Khánh Linh 01/06/1999 19/5/2017 Đang xét
4 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26/11/99 17/5/2017 Đang xét
5 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26-11-1999 17/5/2017 Đang xét
6 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26/11/99 15/5/2017 Đang xét
7 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26/11/99 15/5/2017 Đang xét
8 Phan Thị Thảo Quyên 26/11/1999 15/5/2017 Đang xét
9 Lê Hùng Thắng 21/09/22 10/5/2017 Đang xét
10 Bùi Thị Thu Thảo 05/10/1998 10/5/2017 Đang xét
11 Lê Hùng Thắng 21/09/22 6/5/2017 Đang xét
12 LÊ THỊ PHONG NHÃ 02/08/1999 4/5/2017 Đang xét
13 Đoàn Trịnh Lan Anh 28/05/99 3/5/2017 Đang xét
14 Đoàn Trịnh Lan Anh 28/05/99 3/5/2017 Đang xét
15 Trần Anh Tài 21/02/1996 29/4/2017 Đang xét
16 Phạm Thị Thu Anh 21/8/1999 28/4/2017 Đang xét
17 Phạm Thị Thu Anh 21/8/1999 28/4/2017 Đang xét
18 NGUYỄN THÀNH NAM 17/02/96 26/4/2017 Đang xét
19 NGUYỄN THỊ NHƯ 04/01/1999 22/4/2017 Đang xét
20 Võ Thành Hạnh 20/12/99 21/4/2017 Đang xét
21 Nguyễn Thị Như 04/01/1999 21/4/2017 Đang xét
22 Lê Thị Hậu 29/10/1999 21/4/2017 Đang xét
23 Lê Thị Hậu 29/10/1999 21/4/2017 Đang xét
24 Nuyễn Thị Trang 17/7/1999 19/4/2017 Đang xét
25 NGUYEN PHUOC SANG 0711999 17/4/2017 Đang xét
26 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 02/04/1999 14/4/2017 Đang xét
27 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/04/1999 14/4/2017 Đang xét
28 LÊ THỊ THANH THẢO 16/02/1999 13/4/2017 Đang xét
29 LÊ THỊ THANH THẢO 16/02/1999 13/4/2017 Đang xét
30 LÊ THỊ THANH THẢO 16/02/1999 13/4/2017 Đang xét
31 Phạm Thị Thanh Vân 20/06/1998 13/4/2017 Đang xét
32 NUYỄN THỊ ÚT 01/06/99 11/4/2017 Đang xét
33 NGUYỄN THỊ ÚT 01/06/99 9/4/2017 Đang xét
34 NGUYỄN THỊ ÚT 01/06/99 9/4/2017 Đang xét
35 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 14/04/99 9/4/2017 Đang xét
36 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Đang xét
37 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Đang xét
38 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Đang xét
39 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Đang xét
40 Nguyễn Đình Vũ 13/08/98 7/4/2017 Đang xét
41 Nguyễn Công Sơn 21/3/1999 5/4/2017 Đang xét
42 Nguyễn Công Sơn 21/3/1999 5/4/2017 Đang xét

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn
 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761