Đăng ký xét tuyển trực tuyến


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 2017

Nhập mã số phiếu đăng ký xét tuyển bạn muốn xem chi tiết:

STT Họ tên
Ngày sinh
Ngày đăng ký Tình trạng
1 TRẦN ĐẶNG THANH SANG 26/08/98 18/8/2017 Đang xét
2 TRẦN ĐẶNG THANH SANG 26/08/98 18/8/2017 Đang xét
3 TRẦN ĐẶNG THANH SANG 26/08/98 18/8/2017 Đang xét
4 NGUYỄN NHO QUÂN 09/11/84 17/8/2017 Đang xét
5 NGUYỄN NHO QUÂN 09/11/84 17/8/2017 Đang xét
6 Nguyễn Nữ Ngọc Thảo 28/10/1998 15/8/2017 Đang xét
7 LẠI THỊ THỦY 15/10/97 15/8/2017 Đang xét
8 LẠI THỊ THỦY 15/10/97 15/8/2017 Đang xét
9 Lê Thị Liên 10/12/99 14/8/2017 Trúng tuyển
10 Lê Thị Liên 10/12/99 14/8/2017 Trúng tuyển
11 Lê Thị Liên 10/12/99 14/8/2017 Trúng tuyển
12 Lê Thị Vy 05/10/1999 14/8/2017 Trúng tuyển
13 Võ Thị Bích Hằng 11/3/1999 14/8/2017 Trúng tuyển
14 Huỳnh Thị Kim Yến 9/8/1999 14/8/2017 Trúng tuyển
15 Huỳnh Thị Kim Yến 9/8/1999 14/8/2017 Trúng tuyển
16 Huỳnh Thị Kim Yến 9/8/1999 14/8/2017 Trúng tuyển
17 Lê Thị Liên 10/12/99 14/8/2017 Trúng tuyển
18 Lê Thị Liên 10/12/99 14/8/2017 Trúng tuyển
19 Võ Thị Bích Hằng 11/3/1999 14/8/2017 Trúng tuyển
20 Nguyễn Thị Hà 14/03/1999 13/8/2017 Trúng tuyển
21 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/10/1999 12/8/2017 Trúng tuyển
22 HỒ THỊ DIỆU LINH 23/03/99 11/8/2017 Trúng tuyển
23 Nguyễn Thị Thuý Hằng 04/10/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
24 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/10/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
25 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/10/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
26 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/10/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
27 Nguyễn Thị Thuyết Hằng 04/10/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
28 Hoàng Quốc Sư 06/11/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
29 Hoàng Quốc Sư 06/11/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
30 Cao Thanh Hải 04/12/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
31 Cao Thanh Hải 04/12/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
32 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 11/4/99 10/8/2017 Trúng tuyển
33 Dương Văn Thiên 20/11/1999 10/8/2017 Trúng tuyển
34 Dương Văn Thiên 20/11/1999 10/8/2017 Trúng tuyển
35 NGUYỄN NHO QUÂN 09/11/1984 8/8/2017 Trúng tuyển
36 Võ Thị Quỳnh Như 27/02/1999 8/8/2017 Trúng tuyển
37 Võ Thị Quỳnh Như 27/02/1999 8/8/2017 Trúng tuyển
38 Nguyễn Thị Thương 10/08/99 8/8/2017 Trúng tuyển
39 Nguyễn Thị Thương 10/08/99 8/8/2017 Trúng tuyển
40 Đặng Thị Thủy Tiên 03/05/98 7/8/2017 Trúng tuyển
41 Nguyễn Anh Tú 12/02/99 6/8/2017 Trúng tuyển
42 Lê Thị Minh Tuyết 10/12/99 6/8/2017 Trúng tuyển
43 Mai Thị Mỹ 20_06_1998 6/8/2017 Trúng tuyển
44 Trần Thị Tiền 09/06/99 6/8/2017 Trúng tuyển
45 Lê Thị Thắm 10/10/99 4/8/2017 Trúng tuyển
46 HỒ THỊ NGỌC HUYỀN 03/12/99 4/8/2017 Trúng tuyển
47 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/12/99 3/8/2017 Trúng tuyển
48 HÙYNH THỊ KIM ÁNH 29/07/1999 3/8/2017 Trúng tuyển
49 Hoàng Hữu Đức 24/09/97 3/8/2017 Trúng tuyển
50 Võ Thị Thu Trang 15/02/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
51 Hoàng Thị Thắm 08/09/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
52 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 20/08/99 2/8/2017 Trúng tuyển
53 Trần Thị Tuyết 01/01/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
54 Trần Thị Tuyết 01/01/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
55 Trần Thị Tuyết 01/01/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
56 Trần Thị Tuyết 01/01/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
57 Trần Thị Tuyết 01/01/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
58 Đặng Thị Thủy Tiên 03/05/98 2/8/2017 Trúng tuyển
59 Đặng Thị Thủy Tiên 03/05/98 2/8/2017 Trúng tuyển
60 Đặng Thị Thủy Tiên 03/05/98 2/8/2017 Trúng tuyển
61 Lê Thị Thùy Thắm 01/01/99 2/8/2017 Trúng tuyển
62 Bùi Thị Ánh Tuyết 20/02/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
63 Lâm Thị Duy 12/10/99 1/8/2017 Trúng tuyển
64 Bùi Y Chung ê Ban 28/11/1995 31/7/2017 Trúng tuyển
65 Hoàng Thị Thắm 08/09/1999 31/7/2017 Trúng tuyển
66 Hoàng Thị Thắm 08/09/1999 31/7/2017 Trúng tuyển
67 Lê Thị Thanh Nhi 01/08/99 31/7/2017 Trúng tuyển
68 Nguyễn Thành Nam 09/04/98 31/7/2017 Trúng tuyển
69 LÊ THỊ MỘNG VỸ 20/05/95 31/7/2017 Trúng tuyển
70 Lê Văn Phú 16/06/1999 30/7/2017 Trúng tuyển
71 Lê Văn Phú 16/06/1999 30/7/2017 Trúng tuyển
72 Bùi Thỵ Thiện 10/02/99 30/7/2017 Trúng tuyển
73 TRẦN THỊ THẢO 08/09/98 29/7/2017 Trúng tuyển
74 TRẦN THỊ THẢO 08/09/98 29/7/2017 Trúng tuyển
75 TRẦN THỊ THẢO 08/09/98 29/7/2017 Trúng tuyển
76 TRẦN THỊ THẢO 08/09/98 29/7/2017 Trúng tuyển
77 TRẦN THỊ THẢO 08/09/98 29/7/2017 Trúng tuyển
78 Hoàng Thị Mai Nguyên 20/3/99 29/7/2017 Trúng tuyển
79 Hoàng Thị Mai Nguyên 20/3/99 29/7/2017 Trúng tuyển
80 Bùi Y Chung ê Ban 28/11/1995 29/7/2017 Trúng tuyển
81 Bùi Y Chung ê Ban 28/11/1995 29/7/2017 Trúng tuyển
82 Nguyễn Thị Tư 02/12/1999 29/7/2017 Trúng tuyển
83 Nguyễn Thị Tư 02/12/1999 29/7/2017 Trúng tuyển
84 Trần Văn Lai 22/10/1999 28/7/2017 Trúng tuyển
85 Phạm Nguyễn Công Thắng 22/12/1998 28/7/2017 Trúng tuyển
86 VÕ THỊ MAI 27/08/1999 28/7/2017 Trúng tuyển
87 Đặng Thành Trung 30/07/99 28/7/2017 Trúng tuyển
88 Trần Quốc Lợi 16/04/99 28/7/2017 Trúng tuyển
89 Võ Văn Hùng 08/07/99 28/7/2017 Trúng tuyển
90 Trần Quốc Khánh 07/08/99 28/7/2017 Trúng tuyển
91 Phạm Thị Thùy Trang 22/03/99 28/7/2017 Trúng tuyển
92 Phạm Thị Thùy Trang 22/03/99 28/7/2017 Trúng tuyển
93 Huỳnh Thị Kim Hậu 24/09/99 27/7/2017 Trúng tuyển
94 Huỳnh Thị Kim Hậu 24/09/99 27/7/2017 Trúng tuyển
95 Huỳnh Thị Kim Hậu 24/09/99 27/7/2017 Trúng tuyển
96 Lê Thị Nga 22/06/97 27/7/2017 Trúng tuyển
97 NGUYEN THI THU HÀ 12/02/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
98 NGUYEN THI THU HÀ 12/02/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
99 NGUYEN THI THU HÀ 12/02/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
100 NGUYEN THI THU HÀ 12/02/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
101 Nguyễn Ngọc Hòa 25/12/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
102 Nguyễn Ngọc Hòa 25/12/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
103 Nguyen Ngoc Hoa 25/12/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
104 HÀ THỊ ANH THƯ 24/08/99 27/7/2017 Trúng tuyển
105 Lê Hồng Phong 02/06/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
106 Châu Đức Toàn 03/11/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
107 Châu Đức Toàn 03/11/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
108 Phạm Thị Thuận 27/05/1999 25/7/2017 Trúng tuyển
109 Võ Thị Lệ 22/04/99 25/7/2017 Trúng tuyển
110 LÊ THỊ LỆ HOA 06/01/98 24/7/2017 Trúng tuyển
111 LÊ THỊ LỆ HOA 06/01/98 24/7/2017 Trúng tuyển
112 LÊ THỊ LỆ HOA 06/01/98 24/7/2017 Trúng tuyển
113 VÕ THỊ MAI 27/08/1999 24/7/2017 Trúng tuyển
114 VÕ THỊ MAI 27/08/1999 24/7/2017 Trúng tuyển
115 NGUYỄN THỊ NGA 17/12/99 24/7/2017 Trúng tuyển
116 Lương Thị Hậu 19/10/1998 24/7/2017 Trúng tuyển
117 Lương Thị Hậu 19/10/1998 24/7/2017 Trúng tuyển
118 Võ Thị Ca 27/08/1999 24/7/2017 Trúng tuyển
119 Võ Thị Ca 27/08/1999 24/7/2017 Trúng tuyển
120 NGÔ THỊ HUỆ 20/02/99 24/7/2017 Trúng tuyển
121 NGÔ THỊ HUỆ 20/02/99 24/7/2017 Trúng tuyển
122 NGÔ THỊ HUỆ 20/02/99 24/7/2017 Trúng tuyển
123 A NGHỈ 12/5/1998 24/7/2017 Trúng tuyển
124 Lê Quang Tùng 12/6/1996 24/7/2017 Trúng tuyển
125 Nguyễn Thị Thùy Dương 1/1/1999 24/7/2017 Trúng tuyển
126 Nguyễn Thị Thùy Dương 1/1/1999 24/7/2017 Trúng tuyển
127 Huỳnh Thị Phượng 28/09/99 24/7/2017 Trúng tuyển
128 Huỳnh Thị Phượng 28/9/1999 23/7/2017 Trúng tuyển
129 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH 02/11/99 23/7/2017 Trúng tuyển
130 NGUYỄN THỊ ĐÀO NGÂN 02/01/1999 23/7/2017 Trúng tuyển
131 Trần Thị Trâm 20/03/99 23/7/2017 Trúng tuyển
132 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH 02/11/99 23/7/2017 Trúng tuyển
133 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH 02/11/99 23/7/2017 Trúng tuyển
134 Nguyễn Phương Hồng 13/09/99 22/7/2017 Trúng tuyển
135 Đỗ Thị Bích Hoàng 19/03/99 22/7/2017 Trúng tuyển
136 Đỗ Thị Bích Hoàng 19/03/99 22/7/2017 Trúng tuyển
137 Nguyễn Thị Tiết Sang 21/08/99 22/7/2017 Trúng tuyển
138 Nguyễn Thị Tiết Sang 21/08/99 22/7/2017 Trúng tuyển
139 Mai Thị Khánh Linh 01/06/99 22/7/2017 Trúng tuyển
140 Trần Thị Thanh Hà 19/08/1999 22/7/2017 Trúng tuyển
141 H Nụ Niê 5/07/99 21/7/2017 Trúng tuyển
142 Nguyễn Đăng Thị Ái Mỹ 11/06/99 21/7/2017 Trúng tuyển
143 Nguyễn Thanh Giang 02/09/99 21/7/2017 Trúng tuyển
144 Nguyễn Thị Bích Vân 20/04/99 21/7/2017 Trúng tuyển
145 Nguyễn Thị Bích Vân 20/04/99 21/7/2017 Trúng tuyển
146 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 01/06/1998 21/7/2017 Trúng tuyển
147 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 20/04/99 21/7/2017 Trúng tuyển
148 Lê Thị Dung 27/05/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
149 Lê Thị Mỹ 10/03/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
150 Lê Thị Mỹ 10/03/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
151 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 30/06/99 20/7/2017 Trúng tuyển
152 Phan Thị Nghĩa 19/09/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
153 Phan Thị Nghĩa 19/09/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
154 Phan Thị Nghĩa 19/09/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
155 Nguyễn Hồng Quang 4-4-1998 20/7/2017 Trúng tuyển
156 HỒ PHONG 16/11/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
157 Trần Thị Thanh Hà 19/08/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
158 Nguyễn Thị Nga 17/12/99 20/7/2017 Trúng tuyển
159 Võ Thị Thà 28/08/99 20/7/2017 Trúng tuyển
160 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 20/06/99 20/7/2017 Trúng tuyển
161 Trần Dã Cẩm Dân 9/2/99 20/7/2017 Trúng tuyển
162 TRẦN THỊ NỮ 12/12/99 20/7/2017 Trúng tuyển
163 Trần Dã Cẩm Dân 9/2/99 20/7/2017 Trúng tuyển
164 ĐINH VĂN TIẾN 10/06/1997 19/7/2017 Trúng tuyển
165 Trần Thị Phương Hoa 13/07/99 19/7/2017 Trúng tuyển
166 Nguyễn Thị Như Phương 14/08/99 19/7/2017 Trúng tuyển
167 Nguyễn Thị Như Phương 14/08/99 19/7/2017 Trúng tuyển
168 Nguyễn Thị Như Phương 14/08/99 19/7/2017 Trúng tuyển
169 Nguyễn Đăng Khánh 09/10/1999 19/7/2017 Trúng tuyển
170 LÊ THỊ PHƯƠNG 25/02/99 18/7/2017 Trúng tuyển
171 Phan Thị Ngọc Tuyền 04/11/1999 18/7/2017 Trúng tuyển
172 Phan Thị Ngọc Tuyền 04/11/1999 18/7/2017 Trúng tuyển
173 Nguyễn Thị Nga 17/12/99 18/7/2017 Trúng tuyển
174 Trần Thị Hồng Duyên 08/01/1999 18/7/2017 Trúng tuyển
175 Trần Thị Hồng Duyên 08/01/1999 18/7/2017 Trúng tuyển
176 Trần Thị Hồng Duyên 08/01/1999 18/7/2017 Trúng tuyển
177 Nguyễn Phương Hồng 13/09/99 18/7/2017 Trúng tuyển
178 Nguyễn Phương Hồng nữ 18/7/2017 Trúng tuyển
179 VĂN THỊ YẾN NHI 20/11/99 18/7/2017 Trúng tuyển
180 Bùi Thị Thảo Nhi 01/12/99 18/7/2017 Trúng tuyển
181 Trần Ngọc Hiếu 02/07/1995 18/7/2017 Trúng tuyển
182 Trần Ngọc Hiếu 02/07/1995 18/7/2017 Trúng tuyển
183 Trần Ngọc Hiếu 02/07/1995 18/7/2017 Trúng tuyển
184 Nguyễn Thanh Hoàng 28/10/99 17/7/2017 Trúng tuyển
185 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 14/08/99 17/7/2017 Trúng tuyển
186 Phan Hồ Thúy Hiếu 26/09/1999 17/7/2017 Trúng tuyển
187 Trần Văn Sỷ 21/05/99 17/7/2017 Trúng tuyển
188 Trần Văn Sỷ 21/05/99 17/7/2017 Trúng tuyển
189 Trần Văn Sỷ 21/05/99 17/7/2017 Trúng tuyển
190 Mai Thị Khánh Linh 01/06/99 17/7/2017 Trúng tuyển
191 Mai Thị Khánh Linh 01/06/99 17/7/2017 Trúng tuyển
192 Nguyễn Thị Hoài Thu 11/09/1999 17/7/2017 Trúng tuyển
193 Nguyễn Thị Thanh Nga 01/06/98 17/7/2017 Trúng tuyển
194 Phan Thị Thu Huyền 16/10/99 16/7/2017 Trúng tuyển
195 Phan Thị Thu Huyền 16/10/99 16/7/2017 Trúng tuyển
196 Hồ Tất Nhật Trường 21/02/99 16/7/2017 Trúng tuyển
197 Phạm Thị Thanh Vân 20/06/1998 16/7/2017 Trúng tuyển
198 Hoàng Nữ Quỳnh Trâm 18/08/1999 16/7/2017 Trúng tuyển
199 Đinh Thị Lanh 27/12/99 16/7/2017 Trúng tuyển
200 Ngô Thị Vân Anh 03/11/98 16/7/2017 Trúng tuyển
201 Ngô Thị Vân Anh 03/11/98 16/7/2017 Trúng tuyển
202 ĐẶNG VĂN TUẤN ANH 15/11/1999 16/7/2017 Trúng tuyển
203 ĐẶNG VĂN TUẤN ANH 15/11/1999 16/7/2017 Trúng tuyển
204 ĐẶNG VĂN TUẤN ANH 15/11/1999 16/7/2017 Trúng tuyển
205 Nguyễn Thị Thu Cúc 15/06/99 16/7/2017 Trúng tuyển
206 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04/04/98 15/7/2017 Trúng tuyển
207 Nguyễn Thị Tường Vy 10/04/1999 15/7/2017 Trúng tuyển
208 Nguyễn Thị Hải Hằng 31/07/1999 15/7/2017 Trúng tuyển
209 ĐỖ VIỆT CƯỜNG 25/04/98 15/7/2017 Trúng tuyển
210 ĐỖ VIỆT CƯỜNG 25/04/98 15/7/2017 Trúng tuyển
211 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 15/7/2017 Trúng tuyển
212 Lê Thị Thu Hương 21/07/99 15/7/2017 Trúng tuyển
213 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 02/10/1999 15/7/2017 Trúng tuyển
214 Nguyễn Đức Minh Phát 29/08/99 15/7/2017 Trúng tuyển
215 Nguyễn Thị Ngọc Hiến 16/10/1999 15/7/2017 Trúng tuyển
216 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 19/01/99 15/7/2017 Trúng tuyển
217 Đỗ Minh Hải 22/4/1999 14/7/2017 Trúng tuyển
218 Ngô Thị Kim Duyên 06/08/99 14/7/2017 Trúng tuyển
219 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 01-03-1999 14/7/2017 Trúng tuyển
220 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 01-03-1999 14/7/2017 Trúng tuyển
221 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 01-03-1999 14/7/2017 Trúng tuyển
222 TẠ THỊ BÍCH THẢO 06/03/99 14/7/2017 Trúng tuyển
223 TẠ THỊ BÍCH THẢO 06/03/99 14/7/2017 Trúng tuyển
224 Nguyễn Thị Hải Hằng 31/07/1999 14/7/2017 Trúng tuyển
225 Hồ Thị Huyền Trang 27/01/1999 14/7/2017 Trúng tuyển
226 Lê Văn Hùng 26/1/99 13/7/2017 Trúng tuyển
227 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
228 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
229 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
230 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
231 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
232 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
233 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
234 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
235 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
236 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
237 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
238 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
239 Phan Hoàng Thiên 06/08/99 13/7/2017 Trúng tuyển
240 Phan Thị Diễm Phúc 28/1/1999 13/7/2017 Trúng tuyển
241 Phan Thị Diễm Phúc 28/1/1999 13/7/2017 Trúng tuyển
242 VÕ THỊ QUỲNH HƯƠNG 01/08/99 13/7/2017 Trúng tuyển
243 VÕ THỊ QUỲNH HƯƠNG 01/08/99 13/7/2017 Trúng tuyển
244 Lê Thị Thì Hồng 5/2/1999 13/7/2017 Trúng tuyển
245 Lê Thị Thì Hồng 5/2/1999 13/7/2017 Trúng tuyển
246 Huỳnh Thị Liễu Hảo 20/12/99 13/7/2017 Trúng tuyển
247 Lê Thị Thanh Tuyết 24/8/1998 12/7/2017 Trúng tuyển
248 Lê Thị Thanh Tuyết 24/8/1998 12/7/2017 Trúng tuyển
249 Lê Thị Thanh Tuyết 24/8/1998 12/7/2017 Trúng tuyển
250 Lê Văn Thịnh 14/09/99 12/7/2017 Trúng tuyển
251 Nguyễn Văn Thuận 13/09/1999 12/7/2017 Trúng tuyển
252 Nguyễn Văn Thuận 13/09/1999 12/7/2017 Trúng tuyển
253 Phạm Thị Bông 20/8/99 12/7/2017 Trúng tuyển
254 Phạm Thị Bông 20/8/99 12/7/2017 Trúng tuyển
255 Lê Văn Thịnh 14/09/99 12/7/2017 Trúng tuyển
256 Lê Văn Thịnh 14/09/99 12/7/2017 Trúng tuyển
257 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 19/01/99 12/7/2017 Trúng tuyển
258 VÕ DIỆU HUỆ NGHĨA 06/07/1997 12/7/2017 Trúng tuyển
259 Hồ Thị Lan Hương 10/09/1999 11/7/2017 Trúng tuyển
260 Hồ Thị Lan Hương 10/09/1999 11/7/2017 Trúng tuyển
261 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 19/01/1999 11/7/2017 Trúng tuyển
262 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 19/01/1999 11/7/2017 Trúng tuyển
263 Phạm Thị Thanh Vân 20/06/1998 11/7/2017 Trúng tuyển
264 Đinh Thị Ngọc 04/12/00 11/7/2017 Trúng tuyển
265 Đỗ Thị Tường Vi 19/10/99 11/7/2017 Trúng tuyển
266 Đỗ Thị Tường Vi 19/10/99 11/7/2017 Trúng tuyển
267 NGUYỄN CAO LĨNH 06/01/98 10/7/2017 Trúng tuyển
268 NGUYỄN CAO LĨNH 06/01/98 10/7/2017 Trúng tuyển
269 NGUYỄN CAO LĨNH 06/01/98 10/7/2017 Trúng tuyển
270 NGUYỄN CAO LĨNH 06/01/98 10/7/2017 Trúng tuyển
271 NGÔ THỊ MỸ THƯ 01—04—1999 9/7/2017 Trúng tuyển
272 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 9/7/2017 Trúng tuyển
273 ĐOÀN THỊ Ái NA 01/01/1999 9/7/2017 Trúng tuyển
274 Nguyễn Thị Xuân Sang 17/12/1999 9/7/2017 Trúng tuyển
275 Nguyễn Hồng Quang 04-04-1998 8/7/2017 Trúng tuyển
276 Lê Thị Nhật Nguyên 18/06/1999 8/7/2017 Trúng tuyển
277 Trần Hồ Yên Trang 08/03/1999 8/7/2017 Trúng tuyển
278 Lê Thị Hồng Thu 03/10/99 8/7/2017 Trúng tuyển
279 Lê Thị Hồng Thu 03/10/99 8/7/2017 Trúng tuyển
280 Lê Thị Hồng Thu 03/10/99 8/7/2017 Trúng tuyển
281 Lê Thị Hồng Thu 03/10/99 8/7/2017 Trúng tuyển
282 HUỲNH THỊ BÍCH MY 25/10/99 8/7/2017 Trúng tuyển
283 Bạch Thị Thanh Thanh 10/03/1999 8/7/2017 Trúng tuyển
284 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/07/99 8/7/2017 Trúng tuyển
285 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 8/7/2017 Trúng tuyển
286 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 8/7/2017 Trúng tuyển
287 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 8/7/2017 Trúng tuyển
288 NGUYỄN THỊ NHUNG 24/04/99 7/7/2017 Trúng tuyển
289 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 7/7/2017 Trúng tuyển
290 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 7/7/2017 Trúng tuyển
291 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/1999 7/7/2017 Trúng tuyển
292 Nguyễn Cao Hoài Thanh 26/05/1998 7/7/2017 Trúng tuyển
293 Trần Văn Mão 14/07/1999 7/7/2017 Trúng tuyển
294 Từ Văn đồng 15/09/1999 7/7/2017 Trúng tuyển
295 Trần Thị Bảo Ngọc 26/12/1999 7/7/2017 Trúng tuyển
296 Phan Thị Mỹ Đông 10/7/1999 7/7/2017 Trúng tuyển
297 Võ Thị Diễm My 20/02 / 99 7/7/2017 Trúng tuyển
298 Phan Thị Mỹ Đông 10/7/1999 7/7/2017 Trúng tuyển
299 Võ Thị Diễm My 20/02 / 99 7/7/2017 Trúng tuyển
300 Võ Thị Diễm My 20/02 / 99 7/7/2017 Trúng tuyển
301 Võ Thị Diễm My 20/02 / 99 7/7/2017 Trúng tuyển
302 Trần Thị Kim Thân 25/02/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
303 Trần Thị Kim Thân 25/02/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
304 Trần Thị Kim Thân 25/02/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
305 Trần Thị Kim Thân 25/02/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
306 Trần Thị Kim Thân 25/02/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
307 Trần Thanh Vĩnh 31/03/99 6/7/2017 Trúng tuyển
308 Lê Thị Thắm 10/10/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
309 Lê Thị Thắm 10/10/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
310 NGÔ THỊ KIM DUYÊN 06/08/99 6/7/2017 Trúng tuyển
311 NGÔ THỊ KIM DUYÊN 06/08/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
312 NGÔ THỊ KIM DUYÊN 06/08/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
313 NGÔ THỊ KIM DUYÊN 06/08/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
314 NGÔ THỊ KIM DUYÊN 06/08/99 6/7/2017 Trúng tuyển
315 Nguyễn Công Sơn 21/3/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
316 Lý Thị Lưu Ly 25/4/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
317 Lý Thị Lưu Ly 25/4/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
318 Nguyễn Thị Thương 29/07/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
319 Nguyễn Thị Thương 29/07/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
320 TRẦN THỊ HOÀI ÂN 25/09/99 6/7/2017 Trúng tuyển
321 Vương Thị Hồng Vi 26/03/99 6/7/2017 Trúng tuyển
322 Nguyễn Thị Tuyết Mai 27/06/99 6/7/2017 Trúng tuyển
323 Trần Thanh Minh 08/12/97 3/7/2017 Trúng tuyển
324 Hồ Thị Hải Yến 12/03/1999 2/7/2017 Trúng tuyển
325 Hồ Thị Hải Yến 12/03/1999 2/7/2017 Trúng tuyển
326 Hồ Thị Hải Yến 12/03/1999 2/7/2017 Trúng tuyển
327 Mai Thị Khánh Linh 01/06/99 1/7/2017 Trúng tuyển
328 Mai Thị Khánh Linh 01/06/99 1/7/2017 Trúng tuyển
329 Mai Thị Khánh Linh 01/06/99 1/7/2017 Trúng tuyển
330 Nguyen Hong Quang 4-4-1998 30/6/2017 Trúng tuyển
331 Trần Thị Anh Thư 06/10/99 29/6/2017 Trúng tuyển
332 Nguyễn Thị Trang 29/10/99 29/6/2017 Trúng tuyển
333 Trần Thị Mỹ Huyền 14/09/99 29/6/2017 Trúng tuyển
334 Trần Thị Mỹ Huyền 14/09/99 29/6/2017 Trúng tuyển
335 Trần Thị Mỹ Huyền 14/09/99 29/6/2017 Trúng tuyển
336 HUỲNH THỊ MỸ HẠNH 23/03/1999 29/6/2017 Trúng tuyển
337 Nguyễn Thị Mỹ Diễn 19/05/99 28/6/2017 Trúng tuyển
338 Lâm Thanh Tâm 22/04/1999 28/6/2017 Trúng tuyển
339 Nguyễn Thị Phương Anh 25/12/99 28/6/2017 Trúng tuyển
340 HUỲNH THỊ VĂN THƯ 05/11/99 28/6/2017 Trúng tuyển
341 NGUYỄN THỊ THU SỸ 02/01/99 27/6/2017 Trúng tuyển
342 CHÂU THỊ DIỆU 24/06/99 27/6/2017 Trúng tuyển
343 Nguyễn Thị Hải Hằng 31/07/1999 26/6/2017 Trúng tuyển
344 Nguyễn Thị Hải Hằng 31/07/1999 26/6/2017 Trúng tuyển
345 Nguyễn Thị Hải Hằng 31/07/1999 26/6/2017 Trúng tuyển
346 CHÂU THỊ DIỆU 24/06/99 26/6/2017 Trúng tuyển
347 CHÂU THỊ DIỆU 24/06/99 26/6/2017 Trúng tuyển
348 CHÂU THỊ DIỆU 24-06-99 26/6/2017 Trúng tuyển
349 Lê Thị Thu Hà 14/04/99 25/6/2017 Trúng tuyển
350 Lê Thị Thu Hà 14/04/99 25/6/2017 Trúng tuyển
351 Nguyễn Công Sơn 21/3/1999 25/6/2017 Trúng tuyển
352 Nguyễn Thị Hồng Vân 04/12/99 22/6/2017 Trúng tuyển
353 Nguyễn Thị Hồng Vân 04/12/99 22/6/2017 Trúng tuyển
354 Nguyễn Thị Hồng Vân 04/12/99 22/6/2017 Trúng tuyển
355 Hồ Thị Hải Yến 12/03/1999 18/6/2017 Trúng tuyển
356 Huỳnh Thị Anh Thư 1/9/1999 17/6/2017 Trúng tuyển
357 Nguyễn Chí Thành 08/09/99 16/6/2017 Trúng tuyển
358 Lê Thị Vân Trúc 18/03/99 16/6/2017 Trúng tuyển
359 Nguyễn Chí Thành 08/09/99 16/6/2017 Trúng tuyển
360 Lê Thị Kim Anh 10/08/98 15/6/2017 Trúng tuyển
361 Lê Thị Kim Anh 10/08/98 12/6/2017 Trúng tuyển
362 Phan Thị Mỹ Đông 05/02/1999 7/6/2017 Trúng tuyển
363 Nguyễn Thị Thanh 20-08-1999 6/6/2017 Trúng tuyển
364 Hồ Thị Kim Khánh 12/05/99 6/6/2017 Trúng tuyển
365 Trần Thị Cẩm Nhớ 29/10/99 6/6/2017 Trúng tuyển
366 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Trúng tuyển
367 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Trúng tuyển
368 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Trúng tuyển
369 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Trúng tuyển
370 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Trúng tuyển
371 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Trúng tuyển
372 HỒ THỊ DIỄM 09/05/99 5/6/2017 Trúng tuyển
373 HỒ THỊ DIỄM 09/05/99 5/6/2017 Trúng tuyển
374 Nguyễn Thị Thanh Ly 21/10/99 1/6/2017 Trúng tuyển
375 Hồ Thị Mỹ Duyên 10/02/1999 30/5/2017 Trúng tuyển
376 Châu Bảo Trâm 19/06/99 27/5/2017 Trúng tuyển
377 Châu Bảo Trâm 19/06/99 27/5/2017 Trúng tuyển
378 Châu Bảo Trâm 19/06/99 27/5/2017 Trúng tuyển
379 Châu Bảo Trâm 19/06/1999 27/5/2017 Trúng tuyển
380 Nguyễn Văn Hưng 21/04/1998 26/5/2017 Trúng tuyển
381 Phạm Anh Vũ 06/10/1995 23/5/2017 Trúng tuyển
382 Trà Thị Kim Sương 11/08/99 19/5/2017 Trúng tuyển
383 Mai Thị Khánh Linh 01/06/1999 19/5/2017 Trúng tuyển
384 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26/11/99 17/5/2017 Trúng tuyển
385 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26-11-1999 17/5/2017 Trúng tuyển
386 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26/11/99 15/5/2017 Trúng tuyển
387 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26/11/99 15/5/2017 Trúng tuyển
388 Phan Thị Thảo Quyên 26/11/1999 15/5/2017 Trúng tuyển
389 Lê Hùng Thắng 21/09/22 10/5/2017 Trúng tuyển
390 Bùi Thị Thu Thảo 05/10/1998 10/5/2017 Trúng tuyển
391 Lê Hùng Thắng 21/09/22 6/5/2017 Trúng tuyển
392 LÊ THỊ PHONG NHÃ 02/08/1999 4/5/2017 Trúng tuyển
393 Đoàn Trịnh Lan Anh 28/05/99 3/5/2017 Trúng tuyển
394 Đoàn Trịnh Lan Anh 28/05/99 3/5/2017 Trúng tuyển
395 Trần Anh Tài 21/02/1996 29/4/2017 Trúng tuyển
396 Phạm Thị Thu Anh 21/8/1999 28/4/2017 Trúng tuyển
397 Phạm Thị Thu Anh 21/8/1999 28/4/2017 Trúng tuyển
398 NGUYỄN THÀNH NAM 17/02/96 26/4/2017 Trúng tuyển
399 NGUYỄN THỊ NHƯ 04/01/1999 22/4/2017 Trúng tuyển
400 Võ Thành Hạnh 20/12/99 21/4/2017 Trúng tuyển
401 Nguyễn Thị Như 04/01/1999 21/4/2017 Trúng tuyển
402 Lê Thị Hậu 29/10/1999 21/4/2017 Trúng tuyển
403 Lê Thị Hậu 29/10/1999 21/4/2017 Trúng tuyển
404 Nuyễn Thị Trang 17/7/1999 19/4/2017 Trúng tuyển
405 NGUYEN PHUOC SANG 0711999 17/4/2017 Trúng tuyển
406 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 02/04/1999 14/4/2017 Trúng tuyển
407 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/04/1999 14/4/2017 Trúng tuyển
408 LÊ THỊ THANH THẢO 16/02/1999 13/4/2017 Trúng tuyển
409 LÊ THỊ THANH THẢO 16/02/1999 13/4/2017 Trúng tuyển
410 LÊ THỊ THANH THẢO 16/02/1999 13/4/2017 Trúng tuyển
411 Phạm Thị Thanh Vân 20/06/1998 13/4/2017 Trúng tuyển
412 NUYỄN THỊ ÚT 01/06/99 11/4/2017 Trúng tuyển
413 NGUYỄN THỊ ÚT 01/06/99 9/4/2017 Trúng tuyển
414 NGUYỄN THỊ ÚT 01/06/99 9/4/2017 Trúng tuyển
415 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 14/04/99 9/4/2017 Trúng tuyển
416 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Trúng tuyển
417 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Trúng tuyển
418 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Trúng tuyển
419 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Trúng tuyển
420 Nguyễn Đình Vũ 13/08/98 7/4/2017 Trúng tuyển
421 Nguyễn Công Sơn 21/3/1999 5/4/2017 Trúng tuyển
422 Nguyễn Công Sơn 21/3/1999 5/4/2017 Trúng tuyển

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761