Đăng ký xét tuyển trực tuyến


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 2019

Nhập mã số phiếu đăng ký xét tuyển bạn muốn xem chi tiết:

STT Họ tên
Ngày sinh
Ngày đăng ký Tình trạng
1 Nguyễn Đức Huy 22/06/2001 17/9/2019 Đang xét
2 Nguyễn Đức Huy 22/06/2001 17/9/2019 Đang xét
3 Nguyễn Đức Huy 22/06/2001 17/9/2019 Đang xét
4 Nguyễn Thị Kim Oanh 08/10/2000 9/9/2019 Đang xét
5 Nguyễn Minh Quân 09/06/2001 7/9/2019 Đang xét
6 Nguyễn Minh Quân 09/06/2001 7/9/2019 Đang xét
7 Nguyễn Minh Quân 09/06/2001 7/9/2019 Đang xét
8 Nguyễn Minh Quân 09/06/2001 7/9/2019 Đang xét
9 Nguyễn Minh Quân 09/06/2001 7/9/2019 Đang xét
10 Nguyễn Minh Quân 09/06/2001 4/9/2019 Đang xét
11 Phan Thị Thùy Dung 13/03/00 26/8/2019 Trúng tuyển
12 DƯƠNG VĂN THỊNH 12/09/1994 23/8/2019 Trúng tuyển
13 TRẦN VIẾT HƯNG 3/4/2003 18/8/2019 Trúng tuyển
14 Nguyễn Thúy Hồng 19/10/2001 17/8/2019 Trúng tuyển
15 Nguyễn Thúy Hồng 19/10/2001 17/8/2019 Trúng tuyển
16 Nguyễn Thị ý Nhi 15/06/98 15/8/2019 Trúng tuyển
17 Nguyễn Thị Hạnh 07072001 15/8/2019 Trúng tuyển
18 Lê Văn Vẹn 15/01/95 15/8/2019 Trúng tuyển
19 Lê Thị Thuỳ Dương 10/05/01 13/8/2019 Trúng tuyển
20 Đinh Thị Hoàng 3/11/1997 13/8/2019 Trúng tuyển
21 LÊ THANH THÚY QUỲNH 16/06/01 12/8/2019 Trúng tuyển
22 Trương Hoàng Khiêm 6-6-2004 10/8/2019 Trúng tuyển
23 Phạm Lê Thị Hoài Trinh 02/10/2004 10/8/2019 Trúng tuyển
24 Phạm Bá Thuận 26/11/01 10/8/2019 Trúng tuyển
25 DƯƠNG VĂN THỊNH 12/09/94 9/8/2019 Trúng tuyển
26 Trương Thị Tuyết Nha 10-08-2001 8/8/2019 Trúng tuyển
27 Lê Thị Thanh Tự 09/04/2001 7/8/2019 Trúng tuyển
28 Lê Thị Kiều 10/05/2001 7/8/2019 Trúng tuyển
29 Nguyễn An 09/06/2001 7/8/2019 Trúng tuyển
30 Lê Thanh Nhất 12/11/99 6/8/2019 Trúng tuyển
31 Lê Thanh Nhất 12/11/99 6/8/2019 Trúng tuyển
32 Lê Thanh Nhất 12/11/99 6/8/2019 Trúng tuyển
33 Lê Thanh Nhất 12/11/99 6/8/2019 Trúng tuyển
34 Trần đức Thêm 22/02/200 5/8/2019 Trúng tuyển
35 Lê Tự Hiệp 14/05/2001 5/8/2019 Trúng tuyển
36 Ngô Văn Nam 13/10/2004 5/8/2019 Trúng tuyển
37 LÊ THỊ THU PHƯỢNG 20_7_2001 4/8/2019 Trúng tuyển
38 Đinh Thị Hương 03/01/2001 3/8/2019 Trúng tuyển
39 Ngô Hạnh Uyên 8/2/2001 3/8/2019 Trúng tuyển
40 Lê Tự Hiệp 14/05/2001 3/8/2019 Trúng tuyển
41 Lê Tự Hiệp 14/05/2001 3/8/2019 Trúng tuyển
42 Nguyễn Việt An 15/05/2001 3/8/2019 Trúng tuyển
43 Lê Văn Hiếu 27/09/00 2/8/2019 Trúng tuyển
44 Lê Văn Linh 20/10/01 2/8/2019 Trúng tuyển
45 Lê Ngọc Thanh Tấn 27/02/2001 2/8/2019 Trúng tuyển
46 Lê Văn Hiếu 27/09/2000 1/8/2019 Trúng tuyển
47 Ngô Thị Hồng 13/12/2001 1/8/2019 Trúng tuyển
48 Trần Thanh Sơn 08/04/2001 1/8/2019 Trúng tuyển
49 Trần Xuân Hùng 23/01/2001 31/7/2019 Trúng tuyển
50 Nguyễn Thị Minh Thùy 17/03/2001 31/7/2019 Trúng tuyển
51 Trần Thị Thắm 16/12/2000 30/7/2019 Trúng tuyển
52 Nguyễn Thị Minh Thùy 17/03/2001 30/7/2019 Trúng tuyển
53 Nguyễn Viết Hiếu 25/4/1998 29/7/2019 Trúng tuyển
54 Trần Xuân Hùng 23/01/2001 29/7/2019 Trúng tuyển
55 Trần Xuân Hùng 23/01/2001 29/7/2019 Trúng tuyển
56 Trần Xuân Hùng 23/01/2001 29/7/2019 Trúng tuyển
57 Phạm Viết Huy 25/07/00 29/7/2019 Trúng tuyển
58 Tô Nhật Tuấn 16/08/1999 29/7/2019 Trúng tuyển
59 Lê Thị ánh Ngọc 15/09/01 27/7/2019 Trúng tuyển
60 Nguyễn Phước Quân 01/01/01 27/7/2019 Trúng tuyển
61 Nguyễn Thị Út Quyên 28 05 2001 27/7/2019 Trúng tuyển
62 Phan Hồ Ngọc Nhi 03/11/2004 27/7/2019 Trúng tuyển
63 Lê Thị Diệu Hương 26/12/01 26/7/2019 Trúng tuyển
64 Nguyễn Văn Lưu 05/01/2000 26/7/2019 Trúng tuyển
65 Lê Ngọc Quý 17/03/2001 26/7/2019 Trúng tuyển
66 Trần Gia Khánh 17/04/01 25/7/2019 Trúng tuyển
67 Huỳnh Thị Hồng Ngân 14/02/2001 25/7/2019 Trúng tuyển
68 Huỳnh Thị Hồng Ngân 14/02/2001 25/7/2019 Trúng tuyển
69 Phạm Quốc Dương 16/09/2000 25/7/2019 Trúng tuyển
70 Trần Hương Trinh 29/03/93 25/7/2019 Trúng tuyển
71 Đỗ Ngọc Thành Vũ 15/03/2004 25/7/2019 Trúng tuyển
72 Đặng Thị Hoàng Ngọc 20/04/01 25/7/2019 Trúng tuyển
73 Nguyễn Thị Kim Tuyến 19/05/2001 25/7/2019 Trúng tuyển
74 Huỳnh Thành T 24/08/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
75 Nguyễn Thị Thanh Tiền 10/12/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
76 Phạm Thị Thu Hà 07/06/99 24/7/2019 Trúng tuyển
77 Võ Thị Phi Yến 08/10/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
78 Huỳnh Thành Phát 24/08/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
79 Huỳnh Thành Phát 24/08/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
80 Huỳnh Thị Kiều 01121997 24/7/2019 Trúng tuyển
81 Phùng Mạnh Hùng 03/11/1997 24/7/2019 Trúng tuyển
82 Thái Thị Phương Anh 04/05/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
83 Võ Vân Nhi 13/09/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
84 Võ Vân Nhi 13/09/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
85 NGUYỄN HỮU HOÀI 10/01/2000 24/7/2019 Trúng tuyển
86 Lê Thị Ngọc Mai 10/01/1997 24/7/2019 Trúng tuyển
87 Nguyễn Thị Nga 20/12/1996 24/7/2019 Trúng tuyển
88 Nguyễn Thị Nga 20/12/96 24/7/2019 Trúng tuyển
89 Huỳnh Thị Thu Trúc 22/10/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
90 Trương Thị Trà My 01 11 1999 23/7/2019 Trúng tuyển
91 Trương Thị Trà My 01 11 1999 23/7/2019 Trúng tuyển
92 Đào Hữu Phúc 01/11/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
93 Phạm Minh Trí 10/03/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
94 TRẦN THỊ NI NA 17/10/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
95 Nguyễn Hữu Hoài 10/1/2000 23/7/2019 Trúng tuyển
96 Lê Thị Ngọc Thảo 08/03/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
97 Nguyễn Thị Thu Ngân 16/03/01 23/7/2019 Trúng tuyển
98 LÊ TRẦN MINH HIÊU 01/05/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
99 LÊ TRẦN MINH HIÊU 01/05/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
100 LÊ TRẦN MINH HIÊU 01/05/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
101 Trần Thị Khánh Linh 21/08/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
102 Đặng Xuân Huy 07/10/89 22/7/2019 Trúng tuyển
103 Lê Thị Kiều 10/05/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
104 Tạ Thị Khánh Quyên 11/07/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
105 Tạ Thị Khánh Quyên 11/07/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
106 Tạ Thị Khánh Quyên 11/07/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
107 TRẦN THẾ TRƯNG 04/04/01 22/7/2019 Trúng tuyển
108 Trần Thị Kim Thư 08/01/01 22/7/2019 Trúng tuyển
109 Nguyễn Thị Phương 21/05/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
110 Nguyễn Thị Thủy 04/02/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
111 BÙI THỊ ÁNH NGỌC 08/01/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
112 Trần Thị Khánh Linh 21/08/01 22/7/2019 Trúng tuyển
113 Nguyễn Thị Thu Lập 26/11/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
114 Dương Văn Cường 15/7/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
115 Dương Văn Cường 15/7/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
116 Dương Văn Cường 15/7/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
117 Dương Văn Cường 15/7/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
118 Mai Ngọc Hiếu 26/07/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
119 Nguyễn Hữu Tài 20/08/01 21/7/2019 Trúng tuyển
120 Nguyễn Hữu Tài 20/08/01 21/7/2019 Trúng tuyển
121 Nguyễn Hữu Tài 20/08/01 21/7/2019 Trúng tuyển
122 Ngô Thành Lợi 29/01/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
123 Phạm Quốc Dương 16/09/2000 21/7/2019 Trúng tuyển
124 Huỳnh Thị Mỹ Trinh 02/09/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
125 Phạm Quốc Dương 16/09/2000 21/7/2019 Trúng tuyển
126 Phạm Quốc Dương 16/09/2000 21/7/2019 Trúng tuyển
127 Phạm Quốc Dương 16/09/2000 21/7/2019 Trúng tuyển
128 Võ Thị Bích Tuyền 05/11/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
129 HỒ THỊ HẢI YẾN 23/3/2001 20/7/2019 Trúng tuyển
130 Nguyễn Thị Thu Ngân 16/03/01 20/7/2019 Trúng tuyển
131 Mai Văn Minh 26/10/01 20/7/2019 Trúng tuyển
132 Nguyễn Thị Lan Anh 23/01/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
133 Lưu Thị Ngà 07/8/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
134 Lưu Thị Ngà 07/8/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
135 Lưu Thị Ngà 07/8/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
136 ĐINH THỊ TRÂM 03/01/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
137 Trần Thị Như Thủy 04/06/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
138 Nguyễn Hiếu Ngân 30/05/01 19/7/2019 Trúng tuyển
139 Lê Thị Ngọc Mai 10/01/1997 19/7/2019 Trúng tuyển
140 Lê Thị Ngọc Mai 10/01/1997 19/7/2019 Trúng tuyển
141 Phạm Thị Thu Hà 30/09/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
142 Phạm Thị Thu Hà 30/09/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
143 Phạm Thị Thu Hà 30/09/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
144 Lê Thị Mỹ Hiền 2/2/20001 19/7/2019 Trúng tuyển
145 Nguyễn Thị Thu Ngân 16/03/01 18/7/2019 Trúng tuyển
146 NGUYỄN THỊ NHƯ THUẬN 21/11/2000 18/7/2019 Trúng tuyển
147 Hồ Nguyễn Tú Trinh 23/6/2001 18/7/2019 Trúng tuyển
148 Huỳnh Thị Kiều Trâm 25/10/2001 17/7/2019 Trúng tuyển
149 Hà Thị Thu Thúy 01/03/01 17/7/2019 Trúng tuyển
150 LÊ TRẦN MINH HIÊU 01/05/2001 17/7/2019 Trúng tuyển
151 LÊ TRẦN MINH HIÊU 01/05/01 17/7/2019 Trúng tuyển
152 LÊ TRẦN MINH HIÊU 01 - 05 - 17/7/2019 Trúng tuyển
153 NGUYỄN THỊ NHƯ THUẬN 21/11/2000 17/7/2019 Trúng tuyển
154 Phạm Thị Ngọc Vi 08/06/2001 17/7/2019 Trúng tuyển
155 Phạm Thị Ngọc Vi 08/06/2001 17/7/2019 Trúng tuyển
156 Trần Lê Xuân Thương 26/05/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
157 Trần Lê Xuân Thương 26/05/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
158 Nguyễn Tiến Tài 25_06_2001 16/7/2019 Trúng tuyển
159 Huỳnh Thị Kiều Trâm 25/10/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
160 Bùi Thị Lan Phương 10/05/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
161 Bùi Thị Lan Phương 10/05/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
162 Nguyễn Thị Hồng Phượng 28/08/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
163 Đặng Thị Thương 06/01/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
164 Lê Thị Mỹ Hiền 02/02/01 15/7/2019 Trúng tuyển
165 Nguyễn Hiếu Ngân 30/05/01 15/7/2019 Trúng tuyển
166 Lê Thị Ánh Tuyết 20/07/2001 15/7/2019 Trúng tuyển
167 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/6/2001 15/7/2019 Trúng tuyển
168 Đăng Thi Thương 06/01/2001 15/7/2019 Trúng tuyển
169 Đăng Thi Thương 06/01/2001 15/7/2019 Trúng tuyển
170 Hoàng Thị Mỹ Uyên 21/5/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
171 Nguyễn Hà Giang 25/04/01 14/7/2019 Trúng tuyển
172 Nguyễn Thị Thảo Yên 20/06/2000 14/7/2019 Trúng tuyển
173 Trần Thị Trâm 08/09/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
174 Trần Thị Trâm 08/09/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
175 Trần Thị Trâm 08/09/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
176 Phạm Thị Tuyết Trinh 10/10/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
177 Nguyễn Cao Tuy 18/07/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
178 Nguyễn Thị Lan Hương 22/07/01 14/7/2019 Trúng tuyển
179 Tô Thanh Huyền 09/08/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
180 NGUYỄN TẤN TOÀN 25/08/00 14/7/2019 Trúng tuyển
181 NGUYỄN TẤN TOÀN 25/08/00 13/7/2019 Trúng tuyển
182 Đỗ Thị Thùy Linh 19/01/2001 12/7/2019 Trúng tuyển
183 Nguyễn Thị Kiều Oanh 13/08/2001 12/7/2019 Trúng tuyển
184 Phạm Văn Cương 08/04/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
185 Nguyễn Cao Tuy 18/07/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
186 Hồ Văn Thế 20/10/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
187 Hồ Văn Thế 20/10/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
188 Hovanthe 20/10/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
189 Nguyễn Văn Hải 19/07/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
190 Nguyễn Cao Tuy 18/07/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
191 Nguyễn Thị Kiều Oanh 13/08/2001 10/7/2019 Trúng tuyển
192 Trương Thị Hương Mơ 21/07/01 10/7/2019 Trúng tuyển
193 Trần Thị Thùy Trang 05/09/2001 10/7/2019 Trúng tuyển
194 Trần Thị Thùy Trang 05/09/2001 10/7/2019 Trúng tuyển
195 Võ Quốc Dũng 13/08/1996 9/7/2019 Trúng tuyển
196 Lâm Thị Trần Linh 05/11/01 8/7/2019 Trúng tuyển
197 Huỳnh Như Hòa 06/06/01 7/7/2019 Trúng tuyển
198 Bùi Thị Hoa Tranh 03/06/2000 7/7/2019 Trúng tuyển
199 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 26/03/2001 7/7/2019 Trúng tuyển
200 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 26/03/2001 7/7/2019 Trúng tuyển
201 Nguyễn Thành Nhân 24/11/2003 6/7/2019 Trúng tuyển
202 Hồ Đắc Huy 15/08/98 6/7/2019 Trúng tuyển
203 Hồ Đắc Huy 15/08/98 6/7/2019 Trúng tuyển
204 Lã Viết Thành 08/06/2001 6/7/2019 Trúng tuyển
205 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/03/1999 5/7/2019 Trúng tuyển
206 Nguyễn Văn Khang 06/04/01 4/7/2019 Trúng tuyển
207 Nguyễn Văn Khang 06/04/01 4/7/2019 Trúng tuyển
208 Nguyễn Văn Khang 06/04/01 4/7/2019 Trúng tuyển
209 PHAN THỊ HOÀI VY 01/12/2001 3/7/2019 Trúng tuyển
210 Đào Hữu Phúc 01/11/2001 3/7/2019 Trúng tuyển
211 Phan Đình Chiến 04/9/1990 3/7/2019 Trúng tuyển
212 Đào Duy Kim Bảo 11/1/2001 2/7/2019 Trúng tuyển
213 Nguyễn Thị Thanh Tiền 10/12/2001 1/7/2019 Trúng tuyển
214 Nguyễn Thị Thanh Tiền 10/12/2001 1/7/2019 Trúng tuyển
215 HUỲNH THỊ THÚY DIỄM 01/01/01 1/7/2019 Trúng tuyển
216 Bùi Thị Diễm Quỳnh 07/12/2001 30/6/2019 Trúng tuyển
217 ĐINH THỊ NHIÊN 19/05/00 28/6/2019 Trúng tuyển
218 ĐINH THỊ NHIÊN 19/05/00 28/6/2019 Trúng tuyển
219 Nguyễn Viết Hiếu 25/04/1998 28/6/2019 Trúng tuyển
220 Đinh Văn Nhân 10/05/2001 27/6/2019 Trúng tuyển
221 Nguyễn Thành Phong 09/01/1996 27/6/2019 Trúng tuyển
222 Phạm Minh Long 19/8/1997 27/6/2019 Trúng tuyển
223 Phạm Minh Long 19/8/1997 27/6/2019 Trúng tuyển
224 Phạm Minh Long 18.8.1997 27/6/2019 Trúng tuyển
225 Tran Thi Tuyet Nga 08/04/81 26/6/2019 Trúng tuyển
226 Huỳnh Đức Minh 8/3/04 24/6/2019 Trúng tuyển
227 Huỳnh Đức Minh 8/3/04 24/6/2019 Trúng tuyển
228 Hoàng Minh Tường 5/8/1998 21/6/2019 Trúng tuyển
229 Dương Văn Cường 15/7/2001 18/6/2019 Trúng tuyển
230 Đoàn Thị Phương Uyễn 14/09/00 18/6/2019 Trúng tuyển
231 NGUYỄN THỊ THU HÀ 03/11/2001 16/6/2019 Trúng tuyển
232 NGUYỄN THỊ THU HÀ 03/11/2001 16/6/2019 Trúng tuyển
233 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/03/99 16/6/2019 Trúng tuyển
234 ALăng Thị Tiên 12/08/01 16/6/2019 Trúng tuyển
235 Nguyễn Thị Thảo Yên 20/06/2000 15/6/2019 Trúng tuyển
236 Nguyễn Thị Ngọc Mai 12/06/01 15/6/2019 Trúng tuyển
237 Nguyễn Thị Ngọc Mai 12/06/01 15/6/2019 Trúng tuyển
238 Nguyễn Thị Hậu 29/11/01 13/6/2019 Trúng tuyển
239 Đinh Thị Huỳnh Như 20/07/2001 10/6/2019 Trúng tuyển
240 Đinh Thị Huỳnh Như 20/07/2001 10/6/2019 Trúng tuyển
241 Trần Thị Thủy Trúc 03/07/2001 10/6/2019 Trúng tuyển
242 Lê Thị Thùy Dung 10 /02/200 8/6/2019 Trúng tuyển
243 Trần Thị Thủy Trúc 03/07/2001 4/6/2019 Trúng tuyển
244 Phạm Thị Vân 06/10/2001 3/6/2019 Trúng tuyển
245 PHẠM THỊ TUYẾT TRINH 10/10/2001 3/6/2019 Trúng tuyển
246 Nguyễn Thị Diễm 09/03/2001 3/6/2019 Trúng tuyển
247 Lê Ngọc Thùy Linh 16/02/2001 31/5/2019 Trúng tuyển
248 Nguyễn Thị Diễm 09/03/2001 26/5/2019 Trúng tuyển
249 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11/06/04 25/5/2019 Trúng tuyển
250 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11/06/04 25/5/2019 Trúng tuyển
251 Thái Thị Kim 29/12/2001 24/5/2019 Trúng tuyển
252 Lê Thị Hồng Nhung 2022001 23/5/2019 Trúng tuyển
253 Lê Thị Hồng Nhung 2021 23/5/2019 Trúng tuyển
254 Lê Thị Hồng Nhung 2022001 23/5/2019 Trúng tuyển
255 NGUYỄN HỒNG MẪN 10/09/1983 23/5/2019 Trúng tuyển
256 NGUYỄN HỒNG MẪN 10/09/1983 23/5/2019 Trúng tuyển
257 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 22/12/2001 22/5/2019 Trúng tuyển
258 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 17/5/2019 Trúng tuyển
259 Nguyễn Văn Sang 28/01/2000 16/5/2019 Trúng tuyển
260 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 15/5/2019 Trúng tuyển
261 Nguyễn Sỷ 27/06/2000 13/5/2019 Trúng tuyển
262 Trần Hoàng Phương 17/1/2001 13/5/2019 Trúng tuyển
263 Trần Hoàng Phương 17/1/2001 13/5/2019 Trúng tuyển
264 Trần Hoàng Phương 17/1/2001 13/5/2019 Trúng tuyển
265 Đào Hữu Phúc 01/11/01 13/5/2019 Trúng tuyển
266 Nguyễn Thị Hiền Thi 13/05/2004 10/5/2019 Trúng tuyển
267 Nguyễn Thị Hiền Thi 13/05/2004 10/5/2019 Trúng tuyển
268 Nguyễn Thị Hiền Thi 13/05/2004 10/5/2019 Trúng tuyển
269 TÔ THỊ THÚY KIỀU 05/02/01 5/5/2019 Trúng tuyển
270 Nguyễn Thị Thơ 18/04/2001 4/5/2019 Trúng tuyển
271 Phạm Thị Thu Hà 07/06/1999 3/5/2019 Trúng tuyển
272 Văn Thị Thu 19/06/2001 1/5/2019 Trúng tuyển
273 Nguyễn Quang Ánh 20/02/00 30/4/2019 Trúng tuyển
274 Phan Thị Hoài Thanh 06/08/2001 29/4/2019 Trúng tuyển
275 Phan Thị Hoài Thanh 06/08/2001 29/4/2019 Trúng tuyển
276 Phạm Ngọc Thắng 11/11/1989 28/4/2019 Trúng tuyển
277 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Trúng tuyển
278 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Trúng tuyển
279 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Trúng tuyển
280 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Trúng tuyển
281 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Trúng tuyển
282 Thái Thị Kim 29/12/2001 20/4/2019 Trúng tuyển
283 HỒ THỊ HẢI YẾN 23/3/2001 19/4/2019 Trúng tuyển
284 Nguyễn Vũ Giáng Ngọc 16/02_1999 19/4/2019 Trúng tuyển
285 PHẠM THỊ TUYẾT TRINH 10/10/2001 18/4/2019 Trúng tuyển
286 Huỳnh Tín 19/02/2001 18/4/2019 Trúng tuyển
287 Hoàng Thị Hồng Nhung 23/12/2001 15/4/2019 Trúng tuyển
288 Hoàng Thị Hồng Nhung 23/12/2001 14/4/2019 Trúng tuyển
289 Nguyễn Phúc Hưng 26/10/1998 13/4/2019 Trúng tuyển
290 Nguyễn Phúc Hưng 26/10/1998 13/4/2019 Trúng tuyển
291 Nguyễn Phúc Hưng 26/10/1998 13/4/2019 Trúng tuyển
292 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 12/4/2019 Trúng tuyển
293 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 12/4/2019 Trúng tuyển
294 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 12/4/2019 Trúng tuyển
295 Đào Hữu Phúc 01/11/01 11/4/2019 Trúng tuyển
296 Ngô Nữ Thục Quyên 20/06/2001 11/4/2019 Trúng tuyển
297 Ngô Nữ Thục Quyên 20/06/2001 11/4/2019 Trúng tuyển
298 LÊ KIM NGÂN MY 02/02/2001 10/4/2019 Trúng tuyển
299 LÊ KIM NGÂN MY 02/02/2001 10/4/2019 Trúng tuyển
300 Trần Thị Kim Quyên 13/12/2001 10/4/2019 Trúng tuyển
301 Trần Thị Kim Quyên 13/13/2001 10/4/2019 Trúng tuyển
302 PHAN THỊ HOÀI VY 01/12/01 9/4/2019 Trúng tuyển
303 Lâm Thị Trần Linh 05/11/01 9/4/2019 Trúng tuyển
304 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 9/4/2019 Trúng tuyển
305 Nguyễn Thị Diên 25/6/2001 9/4/2019 Trúng tuyển
306 NGUYỄN THỊ HẢI 01/03/01 9/4/2019 Trúng tuyển
307 NGUYỄN THỊ HẢI 01/03/01 9/4/2019 Trúng tuyển
308 NGUYỄN THỊ HẢI 01/01/01 9/4/2019 Trúng tuyển
309 ĐINH CÔNG TRIỀU 14/06/01 9/4/2019 Trúng tuyển
310 PHAN THỊ HOÀI VY 01/12/01 9/4/2019 Trúng tuyển
311 Nguyễn Thị Thơ 18/04/2001 9/4/2019 Trúng tuyển
312 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 9/4/2019 Trúng tuyển
313 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 9/4/2019 Trúng tuyển
314 Phạm Hoài An 06/02/2001 9/4/2019 Trúng tuyển
315 Đinh Thị Thanh Hoài 01/11/1001 8/4/2019 Trúng tuyển
316 Đinh Thị Thanh Hoài 01/11/1001 8/4/2019 Trúng tuyển
317 Lê Thị Yến Nhi 21/10/01 8/4/2019 Trúng tuyển
318 Trương Thị Bảo Chân 03/09/01 7/4/2019 Trúng tuyển
319 Trương Thị Bảo Chân 03/09/01 7/4/2019 Trúng tuyển
320 Nguyễn Thị Diễm 09/03/2001 5/4/2019 Trúng tuyển
321 Phạm Thị ánh Tuyết 14/04/2001 4/4/2019 Trúng tuyển
322 Phạm Thị ánh Tuyết 14/04/2001 4/4/2019 Trúng tuyển
323 Ngô Nữ Thục Quyên 20/06/2001 2/4/2019 Trúng tuyển
324 Ngô Nữ Thục Quyên 20/06/2001 2/4/2019 Trúng tuyển
325 Trần Văn Thông 06/02/2001 2/4/2019 Trúng tuyển
326 TRƯƠNG THỊ HẰNG 01/05/1994 1/4/2019 Trúng tuyển
327 Bùi Thị Trinh 10/07/2001 28/3/2019 Trúng tuyển
328 Trần Nguyên Khang 01/03/2001 27/3/2019 Trúng tuyển
329 Đinh Thế Phong 10/09/1994 22/3/2019 Trúng tuyển
330 Nguyễn Thị Nhật Tiên 01/6/2001 17/3/2019 Trúng tuyển
331 Đỗ Thị Minh Nguyệt 05/05/01 17/3/2019 Trúng tuyển
332 Phan Thị Thanh Trâm 16/05/1997 12/3/2019 Trúng tuyển
333 Lâm Thị Trần Linh 05/11/01 11/3/2019 Trúng tuyển
334 Phan Đình Chiến 04/9/1990 5/3/2019 Trúng tuyển
335 Chu Văn Quý 07/03/2000 12/2/2018 Trúng tuyển
336 Lê Thị Kim Chi 25/06/00 27/12/2018 Trúng tuyển

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761