Đăng ký xét tuyển trực tuyến


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 2017

Nhập mã số phiếu đăng ký xét tuyển bạn muốn xem chi tiết:

STT Họ tên
Ngày sinh
Ngày đăng ký Tình trạng
1 Nguyễn Vũ Giáng Ngọc 16/2/1999 10/3/2017 Đang xét
2 LÊ CHÍ BẢO 02/06/96 9/3/2017 Đang xét

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761