Đăng ký xét tuyển trực tuyến


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 2019

Nhập mã số phiếu đăng ký xét tuyển bạn muốn xem chi tiết:

STT Họ tên
Ngày sinh
Ngày đăng ký Tình trạng
1 Lê Thị Hồng Nhung 2022001 23/5/2019 Đang xét
2 Lê Thị Hồng Nhung 2021 23/5/2019 Đang xét
3 Lê Thị Hồng Nhung 2022001 23/5/2019 Đang xét
4 NGUYỄN HỒNG MẪN 10/09/1983 23/5/2019 Đang xét
5 NGUYỄN HỒNG MẪN 10/09/1983 23/5/2019 Đang xét
6 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 22/12/2001 22/5/2019 Đang xét
7 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 17/5/2019 Đang xét
8 Nguyễn Văn Sang 28/01/2000 16/5/2019 Đang xét
9 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 15/5/2019 Đang xét
10 Nguyễn Sỷ 27/06/2000 13/5/2019 Đang xét
11 Trần Hoàng Phương 17/1/2001 13/5/2019 Đang xét
12 Trần Hoàng Phương 17/1/2001 13/5/2019 Đang xét
13 Trần Hoàng Phương 17/1/2001 13/5/2019 Đang xét
14 Đào Hữu Phúc 01/11/01 13/5/2019 Đang xét
15 Nguyễn Thị Hiền Thi 13/05/2004 10/5/2019 Đang xét
16 Nguyễn Thị Hiền Thi 13/05/2004 10/5/2019 Đang xét
17 Nguyễn Thị Hiền Thi 13/05/2004 10/5/2019 Đang xét
18 TÔ THỊ THÚY KIỀU 05/02/01 5/5/2019 Đang xét
19 Nguyễn Thị Thơ 18/04/2001 4/5/2019 Đang xét
20 Phạm Thị Thu Hà 07/06/1999 3/5/2019 Đang xét
21 Văn Thị Thu 19/06/2001 1/5/2019 Đang xét
22 Nguyễn Quang Ánh 20/02/00 30/4/2019 Đang xét
23 Phan Thị Hoài Thanh 06/08/2001 29/4/2019 Đang xét
24 Phan Thị Hoài Thanh 06/08/2001 29/4/2019 Đang xét
25 Phạm Ngọc Thắng 11/11/1989 28/4/2019 Đang xét
26 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Đang xét
27 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Đang xét
28 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Đang xét
29 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Đang xét
30 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Đang xét
31 Thái Thị Kim 29/12/2001 20/4/2019 Đang xét
32 HỒ THỊ HẢI YẾN 23/3/2001 19/4/2019 Đang xét
33 Nguyễn Vũ Giáng Ngọc 16/02_1999 19/4/2019 Đang xét
34 PHẠM THỊ TUYẾT TRINH 10/10/2001 18/4/2019 Đang xét
35 Huỳnh Tín 19/02/2001 18/4/2019 Đang xét
36 Hoàng Thị Hồng Nhung 23/12/2001 15/4/2019 Đang xét
37 Hoàng Thị Hồng Nhung 23/12/2001 14/4/2019 Đang xét
38 Nguyễn Phúc Hưng 26/10/1998 13/4/2019 Đang xét
39 Nguyễn Phúc Hưng 26/10/1998 13/4/2019 Đang xét
40 Nguyễn Phúc Hưng 26/10/1998 13/4/2019 Đang xét
41 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 12/4/2019 Đang xét
42 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 12/4/2019 Đang xét
43 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 12/4/2019 Đang xét
44 Đào Hữu Phúc 01/11/01 11/4/2019 Đang xét
45 Ngô Nữ Thục Quyên 20/06/2001 11/4/2019 Đang xét
46 Ngô Nữ Thục Quyên 20/06/2001 11/4/2019 Đang xét
47 LÊ KIM NGÂN MY 02/02/2001 10/4/2019 Đang xét
48 LÊ KIM NGÂN MY 02/02/2001 10/4/2019 Đang xét
49 Trần Thị Kim Quyên 13/12/2001 10/4/2019 Đang xét
50 Trần Thị Kim Quyên 13/13/2001 10/4/2019 Đang xét
51 PHAN THỊ HOÀI VY 01/12/01 9/4/2019 Đang xét
52 Lâm Thị Trần Linh 05/11/01 9/4/2019 Đang xét
53 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 9/4/2019 Đang xét
54 Nguyễn Thị Diên 25/6/2001 9/4/2019 Đang xét
55 NGUYỄN THỊ HẢI 01/03/01 9/4/2019 Đang xét
56 NGUYỄN THỊ HẢI 01/03/01 9/4/2019 Đang xét
57 NGUYỄN THỊ HẢI 01/01/01 9/4/2019 Đang xét
58 ĐINH CÔNG TRIỀU 14/06/01 9/4/2019 Đang xét
59 PHAN THỊ HOÀI VY 01/12/01 9/4/2019 Đang xét
60 Nguyễn Thị Thơ 18/04/2001 9/4/2019 Đang xét
61 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 9/4/2019 Đang xét
62 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 9/4/2019 Đang xét
63 Phạm Hoài An 06/02/2001 9/4/2019 Đang xét
64 Đinh Thị Thanh Hoài 01/11/1001 8/4/2019 Đang xét
65 Đinh Thị Thanh Hoài 01/11/1001 8/4/2019 Đang xét
66 Lê Thị Yến Nhi 21/10/01 8/4/2019 Đang xét
67 Trương Thị Bảo Chân 03/09/01 7/4/2019 Đang xét
68 Trương Thị Bảo Chân 03/09/01 7/4/2019 Đang xét
69 Nguyễn Thị Diễm 09/03/2001 5/4/2019 Đang xét
70 Phạm Thị ánh Tuyết 14/04/2001 4/4/2019 Đang xét
71 Phạm Thị ánh Tuyết 14/04/2001 4/4/2019 Đang xét
72 Ngô Nữ Thục Quyên 20/06/2001 2/4/2019 Đang xét
73 Ngô Nữ Thục Quyên 20/06/2001 2/4/2019 Đang xét
74 Trần Văn Thông 06/02/2001 2/4/2019 Đang xét
75 TRƯƠNG THỊ HẰNG 01/05/1994 1/4/2019 Đang xét
76 Bùi Thị Trinh 10/07/2001 28/3/2019 Đang xét
77 Trần Nguyên Khang 01/03/2001 27/3/2019 Đang xét
78 Đinh Thế Phong 10/09/1994 22/3/2019 Đang xét
79 Nguyễn Thị Nhật Tiên 01/6/2001 17/3/2019 Đang xét
80 Đỗ Thị Minh Nguyệt 05/05/01 17/3/2019 Đang xét
81 Phan Thị Thanh Trâm 16/05/1997 12/3/2019 Đang xét
82 Lâm Thị Trần Linh 05/11/01 11/3/2019 Đang xét
83 Phan Đình Chiến 04/9/1990 5/3/2019 Đang xét
84 Chu Văn Quý 07/03/2000 12/2/2018 Đang xét
85 Lê Thị Kim Chi 25/06/00 27/12/2018 Đang xét

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761