Đăng ký xét tuyển trực tuyến


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 2019

Nhập mã số phiếu đăng ký xét tuyển bạn muốn xem chi tiết:

STT Họ tên
Ngày sinh
Ngày đăng ký Tình trạng
1 TRẦN VIẾT HƯNG 3/4/2003 18/8/2019 Đang xét
2 Nguyễn Thúy Hồng 19/10/2001 17/8/2019 Đang xét
3 Nguyễn Thúy Hồng 19/10/2001 17/8/2019 Đang xét
4 Nguyễn Thị ý Nhi 15/06/98 15/8/2019 Đang xét
5 Nguyễn Thị Hạnh 07072001 15/8/2019 Trúng tuyển
6 Lê Văn Vẹn 15/01/95 15/8/2019 Trúng tuyển
7 Lê Thị Thuỳ Dương 10/05/01 13/8/2019 Trúng tuyển
8 Đinh Thị Hoàng 3/11/1997 13/8/2019 Trúng tuyển
9 LÊ THANH THÚY QUỲNH 16/06/01 12/8/2019 Trúng tuyển
10 Trương Hoàng Khiêm 6-6-2004 10/8/2019 Trúng tuyển
11 Phạm Lê Thị Hoài Trinh 02/10/2004 10/8/2019 Trúng tuyển
12 Phạm Bá Thuận 26/11/01 10/8/2019 Trúng tuyển
13 DƯƠNG VĂN THỊNH 12/09/94 9/8/2019 Trúng tuyển
14 Trương Thị Tuyết Nha 10-08-2001 8/8/2019 Trúng tuyển
15 Lê Thị Thanh Tự 09/04/2001 7/8/2019 Trúng tuyển
16 Lê Thị Kiều 10/05/2001 7/8/2019 Trúng tuyển
17 Nguyễn An 09/06/2001 7/8/2019 Trúng tuyển
18 Lê Thanh Nhất 12/11/99 6/8/2019 Trúng tuyển
19 Lê Thanh Nhất 12/11/99 6/8/2019 Trúng tuyển
20 Lê Thanh Nhất 12/11/99 6/8/2019 Trúng tuyển
21 Lê Thanh Nhất 12/11/99 6/8/2019 Trúng tuyển
22 Trần đức Thêm 22/02/200 5/8/2019 Trúng tuyển
23 Lê Tự Hiệp 14/05/2001 5/8/2019 Trúng tuyển
24 Ngô Văn Nam 13/10/2004 5/8/2019 Trúng tuyển
25 LÊ THỊ THU PHƯỢNG 20_7_2001 4/8/2019 Trúng tuyển
26 Đinh Thị Hương 03/01/2001 3/8/2019 Trúng tuyển
27 Ngô Hạnh Uyên 8/2/2001 3/8/2019 Trúng tuyển
28 Lê Tự Hiệp 14/05/2001 3/8/2019 Trúng tuyển
29 Lê Tự Hiệp 14/05/2001 3/8/2019 Trúng tuyển
30 Nguyễn Việt An 15/05/2001 3/8/2019 Trúng tuyển
31 Lê Văn Hiếu 27/09/00 2/8/2019 Trúng tuyển
32 Lê Văn Linh 20/10/01 2/8/2019 Trúng tuyển
33 Lê Ngọc Thanh Tấn 27/02/2001 2/8/2019 Trúng tuyển
34 Lê Văn Hiếu 27/09/2000 1/8/2019 Trúng tuyển
35 Ngô Thị Hồng 13/12/2001 1/8/2019 Trúng tuyển
36 Trần Thanh Sơn 08/04/2001 1/8/2019 Trúng tuyển
37 Trần Xuân Hùng 23/01/2001 31/7/2019 Trúng tuyển
38 Nguyễn Thị Minh Thùy 17/03/2001 31/7/2019 Trúng tuyển
39 Trần Thị Thắm 16/12/2000 30/7/2019 Trúng tuyển
40 Nguyễn Thị Minh Thùy 17/03/2001 30/7/2019 Trúng tuyển
41 Nguyễn Viết Hiếu 25/4/1998 29/7/2019 Trúng tuyển
42 Trần Xuân Hùng 23/01/2001 29/7/2019 Trúng tuyển
43 Trần Xuân Hùng 23/01/2001 29/7/2019 Trúng tuyển
44 Trần Xuân Hùng 23/01/2001 29/7/2019 Trúng tuyển
45 Phạm Viết Huy 25/07/00 29/7/2019 Trúng tuyển
46 Tô Nhật Tuấn 16/08/1999 29/7/2019 Trúng tuyển
47 Lê Thị ánh Ngọc 15/09/01 27/7/2019 Trúng tuyển
48 Nguyễn Phước Quân 01/01/01 27/7/2019 Trúng tuyển
49 Nguyễn Thị Út Quyên 28 05 2001 27/7/2019 Trúng tuyển
50 Phan Hồ Ngọc Nhi 03/11/2004 27/7/2019 Trúng tuyển
51 Lê Thị Diệu Hương 26/12/01 26/7/2019 Trúng tuyển
52 Nguyễn Văn Lưu 05/01/2000 26/7/2019 Trúng tuyển
53 Lê Ngọc Quý 17/03/2001 26/7/2019 Trúng tuyển
54 Trần Gia Khánh 17/04/01 25/7/2019 Trúng tuyển
55 Huỳnh Thị Hồng Ngân 14/02/2001 25/7/2019 Trúng tuyển
56 Huỳnh Thị Hồng Ngân 14/02/2001 25/7/2019 Trúng tuyển
57 Phạm Quốc Dương 16/09/2000 25/7/2019 Trúng tuyển
58 Trần Hương Trinh 29/03/93 25/7/2019 Trúng tuyển
59 Đỗ Ngọc Thành Vũ 15/03/2004 25/7/2019 Trúng tuyển
60 Đặng Thị Hoàng Ngọc 20/04/01 25/7/2019 Trúng tuyển
61 Nguyễn Thị Kim Tuyến 19/05/2001 25/7/2019 Trúng tuyển
62 Huỳnh Thành T 24/08/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
63 Nguyễn Thị Thanh Tiền 10/12/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
64 Phạm Thị Thu Hà 07/06/99 24/7/2019 Trúng tuyển
65 Võ Thị Phi Yến 08/10/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
66 Huỳnh Thành Phát 24/08/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
67 Huỳnh Thành Phát 24/08/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
68 Huỳnh Thị Kiều 01121997 24/7/2019 Trúng tuyển
69 Phùng Mạnh Hùng 03/11/1997 24/7/2019 Trúng tuyển
70 Thái Thị Phương Anh 04/05/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
71 Võ Vân Nhi 13/09/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
72 Võ Vân Nhi 13/09/2001 24/7/2019 Trúng tuyển
73 NGUYỄN HỮU HOÀI 10/01/2000 24/7/2019 Trúng tuyển
74 Lê Thị Ngọc Mai 10/01/1997 24/7/2019 Trúng tuyển
75 Nguyễn Thị Nga 20/12/1996 24/7/2019 Trúng tuyển
76 Nguyễn Thị Nga 20/12/96 24/7/2019 Trúng tuyển
77 Huỳnh Thị Thu Trúc 22/10/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
78 Trương Thị Trà My 01 11 1999 23/7/2019 Trúng tuyển
79 Trương Thị Trà My 01 11 1999 23/7/2019 Trúng tuyển
80 Đào Hữu Phúc 01/11/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
81 Phạm Minh Trí 10/03/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
82 TRẦN THỊ NI NA 17/10/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
83 Nguyễn Hữu Hoài 10/1/2000 23/7/2019 Trúng tuyển
84 Lê Thị Ngọc Thảo 08/03/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
85 Nguyễn Thị Thu Ngân 16/03/01 23/7/2019 Trúng tuyển
86 LÊ TRẦN MINH HIÊU 01/05/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
87 LÊ TRẦN MINH HIÊU 01/05/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
88 LÊ TRẦN MINH HIÊU 01/05/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
89 Trần Thị Khánh Linh 21/08/2001 23/7/2019 Trúng tuyển
90 Đặng Xuân Huy 07/10/89 22/7/2019 Trúng tuyển
91 Lê Thị Kiều 10/05/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
92 Tạ Thị Khánh Quyên 11/07/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
93 Tạ Thị Khánh Quyên 11/07/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
94 Tạ Thị Khánh Quyên 11/07/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
95 TRẦN THẾ TRƯNG 04/04/01 22/7/2019 Trúng tuyển
96 Trần Thị Kim Thư 08/01/01 22/7/2019 Trúng tuyển
97 Nguyễn Thị Phương 21/05/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
98 Nguyễn Thị Thủy 04/02/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
99 BÙI THỊ ÁNH NGỌC 08/01/2001 22/7/2019 Trúng tuyển
100 Trần Thị Khánh Linh 21/08/01 22/7/2019 Trúng tuyển
101 Nguyễn Thị Thu Lập 26/11/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
102 Dương Văn Cường 15/7/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
103 Dương Văn Cường 15/7/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
104 Dương Văn Cường 15/7/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
105 Dương Văn Cường 15/7/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
106 Mai Ngọc Hiếu 26/07/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
107 Nguyễn Hữu Tài 20/08/01 21/7/2019 Trúng tuyển
108 Nguyễn Hữu Tài 20/08/01 21/7/2019 Trúng tuyển
109 Nguyễn Hữu Tài 20/08/01 21/7/2019 Trúng tuyển
110 Ngô Thành Lợi 29/01/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
111 Phạm Quốc Dương 16/09/2000 21/7/2019 Trúng tuyển
112 Huỳnh Thị Mỹ Trinh 02/09/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
113 Phạm Quốc Dương 16/09/2000 21/7/2019 Trúng tuyển
114 Phạm Quốc Dương 16/09/2000 21/7/2019 Trúng tuyển
115 Phạm Quốc Dương 16/09/2000 21/7/2019 Trúng tuyển
116 Võ Thị Bích Tuyền 05/11/2001 21/7/2019 Trúng tuyển
117 HỒ THỊ HẢI YẾN 23/3/2001 20/7/2019 Trúng tuyển
118 Nguyễn Thị Thu Ngân 16/03/01 20/7/2019 Trúng tuyển
119 Mai Văn Minh 26/10/01 20/7/2019 Trúng tuyển
120 Nguyễn Thị Lan Anh 23/01/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
121 Lưu Thị Ngà 07/8/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
122 Lưu Thị Ngà 07/8/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
123 Lưu Thị Ngà 07/8/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
124 ĐINH THỊ TRÂM 03/01/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
125 Trần Thị Như Thủy 04/06/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
126 Nguyễn Hiếu Ngân 30/05/01 19/7/2019 Trúng tuyển
127 Lê Thị Ngọc Mai 10/01/1997 19/7/2019 Trúng tuyển
128 Lê Thị Ngọc Mai 10/01/1997 19/7/2019 Trúng tuyển
129 Phạm Thị Thu Hà 30/09/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
130 Phạm Thị Thu Hà 30/09/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
131 Phạm Thị Thu Hà 30/09/2001 19/7/2019 Trúng tuyển
132 Lê Thị Mỹ Hiền 2/2/20001 19/7/2019 Trúng tuyển
133 Nguyễn Thị Thu Ngân 16/03/01 18/7/2019 Trúng tuyển
134 NGUYỄN THỊ NHƯ THUẬN 21/11/2000 18/7/2019 Trúng tuyển
135 Hồ Nguyễn Tú Trinh 23/6/2001 18/7/2019 Trúng tuyển
136 Huỳnh Thị Kiều Trâm 25/10/2001 17/7/2019 Trúng tuyển
137 Hà Thị Thu Thúy 01/03/01 17/7/2019 Trúng tuyển
138 LÊ TRẦN MINH HIÊU 01/05/2001 17/7/2019 Trúng tuyển
139 LÊ TRẦN MINH HIÊU 01/05/01 17/7/2019 Trúng tuyển
140 LÊ TRẦN MINH HIÊU 01 - 05 - 17/7/2019 Trúng tuyển
141 NGUYỄN THỊ NHƯ THUẬN 21/11/2000 17/7/2019 Trúng tuyển
142 Phạm Thị Ngọc Vi 08/06/2001 17/7/2019 Trúng tuyển
143 Phạm Thị Ngọc Vi 08/06/2001 17/7/2019 Trúng tuyển
144 Trần Lê Xuân Thương 26/05/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
145 Trần Lê Xuân Thương 26/05/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
146 Nguyễn Tiến Tài 25_06_2001 16/7/2019 Trúng tuyển
147 Huỳnh Thị Kiều Trâm 25/10/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
148 Bùi Thị Lan Phương 10/05/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
149 Bùi Thị Lan Phương 10/05/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
150 Nguyễn Thị Hồng Phượng 28/08/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
151 Đặng Thị Thương 06/01/2001 16/7/2019 Trúng tuyển
152 Lê Thị Mỹ Hiền 02/02/01 15/7/2019 Trúng tuyển
153 Nguyễn Hiếu Ngân 30/05/01 15/7/2019 Trúng tuyển
154 Lê Thị Ánh Tuyết 20/07/2001 15/7/2019 Trúng tuyển
155 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/6/2001 15/7/2019 Trúng tuyển
156 Đăng Thi Thương 06/01/2001 15/7/2019 Trúng tuyển
157 Đăng Thi Thương 06/01/2001 15/7/2019 Trúng tuyển
158 Hoàng Thị Mỹ Uyên 21/5/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
159 Nguyễn Hà Giang 25/04/01 14/7/2019 Trúng tuyển
160 Nguyễn Thị Thảo Yên 20/06/2000 14/7/2019 Trúng tuyển
161 Trần Thị Trâm 08/09/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
162 Trần Thị Trâm 08/09/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
163 Trần Thị Trâm 08/09/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
164 Phạm Thị Tuyết Trinh 10/10/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
165 Nguyễn Cao Tuy 18/07/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
166 Nguyễn Thị Lan Hương 22/07/01 14/7/2019 Trúng tuyển
167 Tô Thanh Huyền 09/08/2001 14/7/2019 Trúng tuyển
168 NGUYỄN TẤN TOÀN 25/08/00 14/7/2019 Trúng tuyển
169 NGUYỄN TẤN TOÀN 25/08/00 13/7/2019 Trúng tuyển
170 Đỗ Thị Thùy Linh 19/01/2001 12/7/2019 Trúng tuyển
171 Nguyễn Thị Kiều Oanh 13/08/2001 12/7/2019 Trúng tuyển
172 Phạm Văn Cương 08/04/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
173 Nguyễn Cao Tuy 18/07/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
174 Hồ Văn Thế 20/10/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
175 Hồ Văn Thế 20/10/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
176 Hovanthe 20/10/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
177 Nguyễn Văn Hải 19/07/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
178 Nguyễn Cao Tuy 18/07/2001 11/7/2019 Trúng tuyển
179 Nguyễn Thị Kiều Oanh 13/08/2001 10/7/2019 Trúng tuyển
180 Trương Thị Hương Mơ 21/07/01 10/7/2019 Trúng tuyển
181 Trần Thị Thùy Trang 05/09/2001 10/7/2019 Trúng tuyển
182 Trần Thị Thùy Trang 05/09/2001 10/7/2019 Trúng tuyển
183 Võ Quốc Dũng 13/08/1996 9/7/2019 Trúng tuyển
184 Lâm Thị Trần Linh 05/11/01 8/7/2019 Trúng tuyển
185 Huỳnh Như Hòa 06/06/01 7/7/2019 Trúng tuyển
186 Bùi Thị Hoa Tranh 03/06/2000 7/7/2019 Trúng tuyển
187 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 26/03/2001 7/7/2019 Trúng tuyển
188 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 26/03/2001 7/7/2019 Trúng tuyển
189 Nguyễn Thành Nhân 24/11/2003 6/7/2019 Trúng tuyển
190 Hồ Đắc Huy 15/08/98 6/7/2019 Trúng tuyển
191 Hồ Đắc Huy 15/08/98 6/7/2019 Trúng tuyển
192 Lã Viết Thành 08/06/2001 6/7/2019 Trúng tuyển
193 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/03/1999 5/7/2019 Trúng tuyển
194 Nguyễn Văn Khang 06/04/01 4/7/2019 Trúng tuyển
195 Nguyễn Văn Khang 06/04/01 4/7/2019 Trúng tuyển
196 Nguyễn Văn Khang 06/04/01 4/7/2019 Trúng tuyển
197 PHAN THỊ HOÀI VY 01/12/2001 3/7/2019 Trúng tuyển
198 Đào Hữu Phúc 01/11/2001 3/7/2019 Trúng tuyển
199 Phan Đình Chiến 04/9/1990 3/7/2019 Trúng tuyển
200 Đào Duy Kim Bảo 11/1/2001 2/7/2019 Trúng tuyển
201 Nguyễn Thị Thanh Tiền 10/12/2001 1/7/2019 Trúng tuyển
202 Nguyễn Thị Thanh Tiền 10/12/2001 1/7/2019 Trúng tuyển
203 HUỲNH THỊ THÚY DIỄM 01/01/01 1/7/2019 Trúng tuyển
204 Bùi Thị Diễm Quỳnh 07/12/2001 30/6/2019 Trúng tuyển
205 ĐINH THỊ NHIÊN 19/05/00 28/6/2019 Trúng tuyển
206 ĐINH THỊ NHIÊN 19/05/00 28/6/2019 Trúng tuyển
207 Nguyễn Viết Hiếu 25/04/1998 28/6/2019 Trúng tuyển
208 Đinh Văn Nhân 10/05/2001 27/6/2019 Trúng tuyển
209 Nguyễn Thành Phong 09/01/1996 27/6/2019 Trúng tuyển
210 Phạm Minh Long 19/8/1997 27/6/2019 Trúng tuyển
211 Phạm Minh Long 19/8/1997 27/6/2019 Trúng tuyển
212 Phạm Minh Long 18.8.1997 27/6/2019 Trúng tuyển
213 Tran Thi Tuyet Nga 08/04/81 26/6/2019 Trúng tuyển
214 Huỳnh Đức Minh 8/3/04 24/6/2019 Trúng tuyển
215 Huỳnh Đức Minh 8/3/04 24/6/2019 Trúng tuyển
216 Hoàng Minh Tường 5/8/1998 21/6/2019 Trúng tuyển
217 Dương Văn Cường 15/7/2001 18/6/2019 Trúng tuyển
218 Đoàn Thị Phương Uyễn 14/09/00 18/6/2019 Trúng tuyển
219 NGUYỄN THỊ THU HÀ 03/11/2001 16/6/2019 Trúng tuyển
220 NGUYỄN THỊ THU HÀ 03/11/2001 16/6/2019 Trúng tuyển
221 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/03/99 16/6/2019 Trúng tuyển
222 ALăng Thị Tiên 12/08/01 16/6/2019 Trúng tuyển
223 Nguyễn Thị Thảo Yên 20/06/2000 15/6/2019 Trúng tuyển
224 Nguyễn Thị Ngọc Mai 12/06/01 15/6/2019 Trúng tuyển
225 Nguyễn Thị Ngọc Mai 12/06/01 15/6/2019 Trúng tuyển
226 Nguyễn Thị Hậu 29/11/01 13/6/2019 Trúng tuyển
227 Đinh Thị Huỳnh Như 20/07/2001 10/6/2019 Trúng tuyển
228 Đinh Thị Huỳnh Như 20/07/2001 10/6/2019 Trúng tuyển
229 Trần Thị Thủy Trúc 03/07/2001 10/6/2019 Trúng tuyển
230 Lê Thị Thùy Dung 10 /02/200 8/6/2019 Trúng tuyển
231 Trần Thị Thủy Trúc 03/07/2001 4/6/2019 Trúng tuyển
232 Phạm Thị Vân 06/10/2001 3/6/2019 Trúng tuyển
233 PHẠM THỊ TUYẾT TRINH 10/10/2001 3/6/2019 Trúng tuyển
234 Nguyễn Thị Diễm 09/03/2001 3/6/2019 Trúng tuyển
235 Lê Ngọc Thùy Linh 16/02/2001 31/5/2019 Trúng tuyển
236 Nguyễn Thị Diễm 09/03/2001 26/5/2019 Trúng tuyển
237 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11/06/04 25/5/2019 Trúng tuyển
238 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11/06/04 25/5/2019 Trúng tuyển
239 Thái Thị Kim 29/12/2001 24/5/2019 Trúng tuyển
240 Lê Thị Hồng Nhung 2022001 23/5/2019 Trúng tuyển
241 Lê Thị Hồng Nhung 2021 23/5/2019 Trúng tuyển
242 Lê Thị Hồng Nhung 2022001 23/5/2019 Trúng tuyển
243 NGUYỄN HỒNG MẪN 10/09/1983 23/5/2019 Trúng tuyển
244 NGUYỄN HỒNG MẪN 10/09/1983 23/5/2019 Trúng tuyển
245 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 22/12/2001 22/5/2019 Trúng tuyển
246 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 17/5/2019 Trúng tuyển
247 Nguyễn Văn Sang 28/01/2000 16/5/2019 Trúng tuyển
248 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 15/5/2019 Trúng tuyển
249 Nguyễn Sỷ 27/06/2000 13/5/2019 Trúng tuyển
250 Trần Hoàng Phương 17/1/2001 13/5/2019 Trúng tuyển
251 Trần Hoàng Phương 17/1/2001 13/5/2019 Trúng tuyển
252 Trần Hoàng Phương 17/1/2001 13/5/2019 Trúng tuyển
253 Đào Hữu Phúc 01/11/01 13/5/2019 Trúng tuyển
254 Nguyễn Thị Hiền Thi 13/05/2004 10/5/2019 Trúng tuyển
255 Nguyễn Thị Hiền Thi 13/05/2004 10/5/2019 Trúng tuyển
256 Nguyễn Thị Hiền Thi 13/05/2004 10/5/2019 Trúng tuyển
257 TÔ THỊ THÚY KIỀU 05/02/01 5/5/2019 Trúng tuyển
258 Nguyễn Thị Thơ 18/04/2001 4/5/2019 Trúng tuyển
259 Phạm Thị Thu Hà 07/06/1999 3/5/2019 Trúng tuyển
260 Văn Thị Thu 19/06/2001 1/5/2019 Trúng tuyển
261 Nguyễn Quang Ánh 20/02/00 30/4/2019 Trúng tuyển
262 Phan Thị Hoài Thanh 06/08/2001 29/4/2019 Trúng tuyển
263 Phan Thị Hoài Thanh 06/08/2001 29/4/2019 Trúng tuyển
264 Phạm Ngọc Thắng 11/11/1989 28/4/2019 Trúng tuyển
265 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Trúng tuyển
266 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Trúng tuyển
267 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Trúng tuyển
268 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Trúng tuyển
269 Huỳnh Thị Sáu 19/06/2001 28/4/2019 Trúng tuyển
270 Thái Thị Kim 29/12/2001 20/4/2019 Trúng tuyển
271 HỒ THỊ HẢI YẾN 23/3/2001 19/4/2019 Trúng tuyển
272 Nguyễn Vũ Giáng Ngọc 16/02_1999 19/4/2019 Trúng tuyển
273 PHẠM THỊ TUYẾT TRINH 10/10/2001 18/4/2019 Trúng tuyển
274 Huỳnh Tín 19/02/2001 18/4/2019 Trúng tuyển
275 Hoàng Thị Hồng Nhung 23/12/2001 15/4/2019 Trúng tuyển
276 Hoàng Thị Hồng Nhung 23/12/2001 14/4/2019 Trúng tuyển
277 Nguyễn Phúc Hưng 26/10/1998 13/4/2019 Trúng tuyển
278 Nguyễn Phúc Hưng 26/10/1998 13/4/2019 Trúng tuyển
279 Nguyễn Phúc Hưng 26/10/1998 13/4/2019 Trúng tuyển
280 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 12/4/2019 Trúng tuyển
281 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 12/4/2019 Trúng tuyển
282 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 12/4/2019 Trúng tuyển
283 Đào Hữu Phúc 01/11/01 11/4/2019 Trúng tuyển
284 Ngô Nữ Thục Quyên 20/06/2001 11/4/2019 Trúng tuyển
285 Ngô Nữ Thục Quyên 20/06/2001 11/4/2019 Trúng tuyển
286 LÊ KIM NGÂN MY 02/02/2001 10/4/2019 Trúng tuyển
287 LÊ KIM NGÂN MY 02/02/2001 10/4/2019 Trúng tuyển
288 Trần Thị Kim Quyên 13/12/2001 10/4/2019 Trúng tuyển
289 Trần Thị Kim Quyên 13/13/2001 10/4/2019 Trúng tuyển
290 PHAN THỊ HOÀI VY 01/12/01 9/4/2019 Trúng tuyển
291 Lâm Thị Trần Linh 05/11/01 9/4/2019 Trúng tuyển
292 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 9/4/2019 Trúng tuyển
293 Nguyễn Thị Diên 25/6/2001 9/4/2019 Trúng tuyển
294 NGUYỄN THỊ HẢI 01/03/01 9/4/2019 Trúng tuyển
295 NGUYỄN THỊ HẢI 01/03/01 9/4/2019 Trúng tuyển
296 NGUYỄN THỊ HẢI 01/01/01 9/4/2019 Trúng tuyển
297 ĐINH CÔNG TRIỀU 14/06/01 9/4/2019 Trúng tuyển
298 PHAN THỊ HOÀI VY 01/12/01 9/4/2019 Trúng tuyển
299 Nguyễn Thị Thơ 18/04/2001 9/4/2019 Trúng tuyển
300 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 9/4/2019 Trúng tuyển
301 Nguyễn Mậu Đức 29/11/2001 9/4/2019 Trúng tuyển
302 Phạm Hoài An 06/02/2001 9/4/2019 Trúng tuyển
303 Đinh Thị Thanh Hoài 01/11/1001 8/4/2019 Trúng tuyển
304 Đinh Thị Thanh Hoài 01/11/1001 8/4/2019 Trúng tuyển
305 Lê Thị Yến Nhi 21/10/01 8/4/2019 Trúng tuyển
306 Trương Thị Bảo Chân 03/09/01 7/4/2019 Trúng tuyển
307 Trương Thị Bảo Chân 03/09/01 7/4/2019 Trúng tuyển
308 Nguyễn Thị Diễm 09/03/2001 5/4/2019 Trúng tuyển
309 Phạm Thị ánh Tuyết 14/04/2001 4/4/2019 Trúng tuyển
310 Phạm Thị ánh Tuyết 14/04/2001 4/4/2019 Trúng tuyển
311 Ngô Nữ Thục Quyên 20/06/2001 2/4/2019 Trúng tuyển
312 Ngô Nữ Thục Quyên 20/06/2001 2/4/2019 Trúng tuyển
313 Trần Văn Thông 06/02/2001 2/4/2019 Trúng tuyển
314 TRƯƠNG THỊ HẰNG 01/05/1994 1/4/2019 Trúng tuyển
315 Bùi Thị Trinh 10/07/2001 28/3/2019 Trúng tuyển
316 Trần Nguyên Khang 01/03/2001 27/3/2019 Trúng tuyển
317 Đinh Thế Phong 10/09/1994 22/3/2019 Trúng tuyển
318 Nguyễn Thị Nhật Tiên 01/6/2001 17/3/2019 Trúng tuyển
319 Đỗ Thị Minh Nguyệt 05/05/01 17/3/2019 Trúng tuyển
320 Phan Thị Thanh Trâm 16/05/1997 12/3/2019 Trúng tuyển
321 Lâm Thị Trần Linh 05/11/01 11/3/2019 Trúng tuyển
322 Phan Đình Chiến 04/9/1990 5/3/2019 Trúng tuyển
323 Chu Văn Quý 07/03/2000 12/2/2018 Trúng tuyển
324 Lê Thị Kim Chi 25/06/00 27/12/2018 Trúng tuyển

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761