Đăng ký xét tuyển trực tuyến


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 2017

Nhập mã số phiếu đăng ký xét tuyển bạn muốn xem chi tiết:

STT Họ tên
Ngày sinh
Ngày đăng ký Tình trạng
1 Đặng Lê Anh Khoa 26/05/97 7/10/2017 Trúng tuyển
2 Đặng Lê Anh Khoa 26/05/97 7/10/2017 Trúng tuyển
3 Abing Thị Lam 06/06/1994 6/10/2017 Trúng tuyển
4 TRẦN THỊ THU THẢO 24/04/87 28/9/2017 Trúng tuyển
5 Phan Thị Ngọc Tuyền 4/11/1999 27/9/2017 Trúng tuyển
6 Nguyễn Hoài Phương 3/12/1999 25/9/2017 Trúng tuyển
7 Nguyễn Hoài Phương 3/12/1999 25/9/2017 Trúng tuyển
8 Nguyễn Hoài Phương 3/12/1999 25/9/2017 Trúng tuyển
9 Nguyễn Hoài Phương 3/12/1999 25/9/2017 Trúng tuyển
10 Nguyễn Hoài Phương 3/12/1999 25/9/2017 Trúng tuyển
11 Nguyễn Hoài Phương 3/12/1999 25/9/2017 Trúng tuyển
12 Hoàng Thị Cẩm Nhung 01/09/1997 12/9/2017 Trúng tuyển
13 NGUYỄN THỊ TRANG 30/12/1999 11/9/2017 Trúng tuyển
14 NGUYỄN THỊ TRANG 30/12/1999 11/9/2017 Trúng tuyển
15 Hà Ngọc Dũng 30/05/94 30/8/2017 Trúng tuyển
16 Bùi Thị Xuân Huyền 04/03/1998 28/8/2017 Trúng tuyển
17 Trương Văn Sơn 25/02/1998 26/8/2017 Trúng tuyển
18 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/12/1999 26/8/2017 Trúng tuyển
19 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/12/1999 26/8/2017 Trúng tuyển
20 Nguyễn Thị Mười Hiếu 25/5/1999 25/8/2017 Trúng tuyển
21 Đặng Thị Hậu 10/3/1999 24/8/2017 Trúng tuyển
22 Đặng Thị Hậu 10/3/1999 24/8/2017 Trúng tuyển
23 Đặng Thị Hậu 10/3/1999 24/8/2017 Trúng tuyển
24 Trần đặng Thanh Sang 26/08/98 20/8/2017 Trúng tuyển
25 TRẦN ĐẶNG THANH SANG 26/08/98 18/8/2017 Trúng tuyển
26 TRẦN ĐẶNG THANH SANG 26/08/98 18/8/2017 Trúng tuyển
27 TRẦN ĐẶNG THANH SANG 26/08/98 18/8/2017 Trúng tuyển
28 NGUYỄN NHO QUÂN 09/11/84 17/8/2017 Trúng tuyển
29 NGUYỄN NHO QUÂN 09/11/84 17/8/2017 Trúng tuyển
30 Nguyễn Nữ Ngọc Thảo 28/10/1998 15/8/2017 Trúng tuyển
31 LẠI THỊ THỦY 15/10/97 15/8/2017 Trúng tuyển
32 LẠI THỊ THỦY 15/10/97 15/8/2017 Trúng tuyển
33 Lê Thị Liên 10/12/99 14/8/2017 Trúng tuyển
34 Lê Thị Liên 10/12/99 14/8/2017 Trúng tuyển
35 Lê Thị Liên 10/12/99 14/8/2017 Trúng tuyển
36 Lê Thị Vy 05/10/1999 14/8/2017 Trúng tuyển
37 Võ Thị Bích Hằng 11/3/1999 14/8/2017 Trúng tuyển
38 Huỳnh Thị Kim Yến 9/8/1999 14/8/2017 Trúng tuyển
39 Huỳnh Thị Kim Yến 9/8/1999 14/8/2017 Trúng tuyển
40 Huỳnh Thị Kim Yến 9/8/1999 14/8/2017 Trúng tuyển
41 Lê Thị Liên 10/12/99 14/8/2017 Trúng tuyển
42 Lê Thị Liên 10/12/99 14/8/2017 Trúng tuyển
43 Võ Thị Bích Hằng 11/3/1999 14/8/2017 Trúng tuyển
44 Nguyễn Thị Hà 14/03/1999 13/8/2017 Trúng tuyển
45 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/10/1999 12/8/2017 Trúng tuyển
46 HỒ THỊ DIỆU LINH 23/03/99 11/8/2017 Trúng tuyển
47 Nguyễn Thị Thuý Hằng 04/10/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
48 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/10/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
49 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/10/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
50 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/10/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
51 Nguyễn Thị Thuyết Hằng 04/10/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
52 Hoàng Quốc Sư 06/11/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
53 Hoàng Quốc Sư 06/11/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
54 Cao Thanh Hải 04/12/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
55 Cao Thanh Hải 04/12/1999 11/8/2017 Trúng tuyển
56 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 11/4/99 10/8/2017 Trúng tuyển
57 Dương Văn Thiên 20/11/1999 10/8/2017 Trúng tuyển
58 Dương Văn Thiên 20/11/1999 10/8/2017 Trúng tuyển
59 NGUYỄN NHO QUÂN 09/11/1984 8/8/2017 Trúng tuyển
60 Võ Thị Quỳnh Như 27/02/1999 8/8/2017 Trúng tuyển
61 Võ Thị Quỳnh Như 27/02/1999 8/8/2017 Trúng tuyển
62 Nguyễn Thị Thương 10/08/99 8/8/2017 Trúng tuyển
63 Nguyễn Thị Thương 10/08/99 8/8/2017 Trúng tuyển
64 Đặng Thị Thủy Tiên 03/05/98 7/8/2017 Trúng tuyển
65 Nguyễn Anh Tú 12/02/99 6/8/2017 Trúng tuyển
66 Lê Thị Minh Tuyết 10/12/99 6/8/2017 Trúng tuyển
67 Mai Thị Mỹ 20_06_1998 6/8/2017 Trúng tuyển
68 Trần Thị Tiền 09/06/99 6/8/2017 Trúng tuyển
69 Lê Thị Thắm 10/10/99 4/8/2017 Trúng tuyển
70 HỒ THỊ NGỌC HUYỀN 03/12/99 4/8/2017 Trúng tuyển
71 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/12/99 3/8/2017 Trúng tuyển
72 HÙYNH THỊ KIM ÁNH 29/07/1999 3/8/2017 Trúng tuyển
73 Hoàng Hữu Đức 24/09/97 3/8/2017 Trúng tuyển
74 Võ Thị Thu Trang 15/02/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
75 Hoàng Thị Thắm 08/09/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
76 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 20/08/99 2/8/2017 Trúng tuyển
77 Trần Thị Tuyết 01/01/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
78 Trần Thị Tuyết 01/01/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
79 Trần Thị Tuyết 01/01/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
80 Trần Thị Tuyết 01/01/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
81 Trần Thị Tuyết 01/01/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
82 Đặng Thị Thủy Tiên 03/05/98 2/8/2017 Trúng tuyển
83 Đặng Thị Thủy Tiên 03/05/98 2/8/2017 Trúng tuyển
84 Đặng Thị Thủy Tiên 03/05/98 2/8/2017 Trúng tuyển
85 Lê Thị Thùy Thắm 01/01/99 2/8/2017 Trúng tuyển
86 Bùi Thị Ánh Tuyết 20/02/1999 2/8/2017 Trúng tuyển
87 Lâm Thị Duy 12/10/99 1/8/2017 Trúng tuyển
88 Bùi Y Chung ê Ban 28/11/1995 31/7/2017 Trúng tuyển
89 Hoàng Thị Thắm 08/09/1999 31/7/2017 Trúng tuyển
90 Hoàng Thị Thắm 08/09/1999 31/7/2017 Trúng tuyển
91 Lê Thị Thanh Nhi 01/08/99 31/7/2017 Trúng tuyển
92 Nguyễn Thành Nam 09/04/98 31/7/2017 Trúng tuyển
93 LÊ THỊ MỘNG VỸ 20/05/95 31/7/2017 Trúng tuyển
94 Lê Văn Phú 16/06/1999 30/7/2017 Trúng tuyển
95 Lê Văn Phú 16/06/1999 30/7/2017 Trúng tuyển
96 Bùi Thỵ Thiện 10/02/99 30/7/2017 Trúng tuyển
97 TRẦN THỊ THẢO 08/09/98 29/7/2017 Trúng tuyển
98 TRẦN THỊ THẢO 08/09/98 29/7/2017 Trúng tuyển
99 TRẦN THỊ THẢO 08/09/98 29/7/2017 Trúng tuyển
100 TRẦN THỊ THẢO 08/09/98 29/7/2017 Trúng tuyển
101 TRẦN THỊ THẢO 08/09/98 29/7/2017 Trúng tuyển
102 Hoàng Thị Mai Nguyên 20/3/99 29/7/2017 Trúng tuyển
103 Hoàng Thị Mai Nguyên 20/3/99 29/7/2017 Trúng tuyển
104 Bùi Y Chung ê Ban 28/11/1995 29/7/2017 Trúng tuyển
105 Bùi Y Chung ê Ban 28/11/1995 29/7/2017 Trúng tuyển
106 Nguyễn Thị Tư 02/12/1999 29/7/2017 Trúng tuyển
107 Nguyễn Thị Tư 02/12/1999 29/7/2017 Trúng tuyển
108 Trần Văn Lai 22/10/1999 28/7/2017 Trúng tuyển
109 Phạm Nguyễn Công Thắng 22/12/1998 28/7/2017 Trúng tuyển
110 VÕ THỊ MAI 27/08/1999 28/7/2017 Trúng tuyển
111 Đặng Thành Trung 30/07/99 28/7/2017 Trúng tuyển
112 Trần Quốc Lợi 16/04/99 28/7/2017 Trúng tuyển
113 Võ Văn Hùng 08/07/99 28/7/2017 Trúng tuyển
114 Trần Quốc Khánh 07/08/99 28/7/2017 Trúng tuyển
115 Phạm Thị Thùy Trang 22/03/99 28/7/2017 Trúng tuyển
116 Phạm Thị Thùy Trang 22/03/99 28/7/2017 Trúng tuyển
117 Huỳnh Thị Kim Hậu 24/09/99 27/7/2017 Trúng tuyển
118 Huỳnh Thị Kim Hậu 24/09/99 27/7/2017 Trúng tuyển
119 Huỳnh Thị Kim Hậu 24/09/99 27/7/2017 Trúng tuyển
120 Lê Thị Nga 22/06/97 27/7/2017 Trúng tuyển
121 NGUYEN THI THU HÀ 12/02/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
122 NGUYEN THI THU HÀ 12/02/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
123 NGUYEN THI THU HÀ 12/02/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
124 NGUYEN THI THU HÀ 12/02/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
125 Nguyễn Ngọc Hòa 25/12/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
126 Nguyễn Ngọc Hòa 25/12/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
127 Nguyen Ngoc Hoa 25/12/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
128 HÀ THỊ ANH THƯ 24/08/99 27/7/2017 Trúng tuyển
129 Lê Hồng Phong 02/06/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
130 Châu Đức Toàn 03/11/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
131 Châu Đức Toàn 03/11/1999 27/7/2017 Trúng tuyển
132 Phạm Thị Thuận 27/05/1999 25/7/2017 Trúng tuyển
133 Võ Thị Lệ 22/04/99 25/7/2017 Trúng tuyển
134 LÊ THỊ LỆ HOA 06/01/98 24/7/2017 Trúng tuyển
135 LÊ THỊ LỆ HOA 06/01/98 24/7/2017 Trúng tuyển
136 LÊ THỊ LỆ HOA 06/01/98 24/7/2017 Trúng tuyển
137 VÕ THỊ MAI 27/08/1999 24/7/2017 Trúng tuyển
138 VÕ THỊ MAI 27/08/1999 24/7/2017 Trúng tuyển
139 NGUYỄN THỊ NGA 17/12/99 24/7/2017 Trúng tuyển
140 Lương Thị Hậu 19/10/1998 24/7/2017 Trúng tuyển
141 Lương Thị Hậu 19/10/1998 24/7/2017 Trúng tuyển
142 Võ Thị Ca 27/08/1999 24/7/2017 Trúng tuyển
143 Võ Thị Ca 27/08/1999 24/7/2017 Trúng tuyển
144 NGÔ THỊ HUỆ 20/02/99 24/7/2017 Trúng tuyển
145 NGÔ THỊ HUỆ 20/02/99 24/7/2017 Trúng tuyển
146 NGÔ THỊ HUỆ 20/02/99 24/7/2017 Trúng tuyển
147 A NGHỈ 12/5/1998 24/7/2017 Trúng tuyển
148 Lê Quang Tùng 12/6/1996 24/7/2017 Trúng tuyển
149 Nguyễn Thị Thùy Dương 1/1/1999 24/7/2017 Trúng tuyển
150 Nguyễn Thị Thùy Dương 1/1/1999 24/7/2017 Trúng tuyển
151 Huỳnh Thị Phượng 28/09/99 24/7/2017 Trúng tuyển
152 Huỳnh Thị Phượng 28/9/1999 23/7/2017 Trúng tuyển
153 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH 02/11/99 23/7/2017 Trúng tuyển
154 NGUYỄN THỊ ĐÀO NGÂN 02/01/1999 23/7/2017 Trúng tuyển
155 Trần Thị Trâm 20/03/99 23/7/2017 Trúng tuyển
156 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH 02/11/99 23/7/2017 Trúng tuyển
157 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH 02/11/99 23/7/2017 Trúng tuyển
158 Nguyễn Phương Hồng 13/09/99 22/7/2017 Trúng tuyển
159 Đỗ Thị Bích Hoàng 19/03/99 22/7/2017 Trúng tuyển
160 Đỗ Thị Bích Hoàng 19/03/99 22/7/2017 Trúng tuyển
161 Nguyễn Thị Tiết Sang 21/08/99 22/7/2017 Trúng tuyển
162 Nguyễn Thị Tiết Sang 21/08/99 22/7/2017 Trúng tuyển
163 Mai Thị Khánh Linh 01/06/99 22/7/2017 Trúng tuyển
164 Trần Thị Thanh Hà 19/08/1999 22/7/2017 Trúng tuyển
165 H Nụ Niê 5/07/99 21/7/2017 Trúng tuyển
166 Nguyễn Đăng Thị Ái Mỹ 11/06/99 21/7/2017 Trúng tuyển
167 Nguyễn Thanh Giang 02/09/99 21/7/2017 Trúng tuyển
168 Nguyễn Thị Bích Vân 20/04/99 21/7/2017 Trúng tuyển
169 Nguyễn Thị Bích Vân 20/04/99 21/7/2017 Trúng tuyển
170 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 01/06/1998 21/7/2017 Trúng tuyển
171 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 20/04/99 21/7/2017 Trúng tuyển
172 Lê Thị Dung 27/05/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
173 Lê Thị Mỹ 10/03/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
174 Lê Thị Mỹ 10/03/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
175 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 30/06/99 20/7/2017 Trúng tuyển
176 Phan Thị Nghĩa 19/09/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
177 Phan Thị Nghĩa 19/09/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
178 Phan Thị Nghĩa 19/09/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
179 Nguyễn Hồng Quang 4-4-1998 20/7/2017 Trúng tuyển
180 HỒ PHONG 16/11/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
181 Trần Thị Thanh Hà 19/08/1999 20/7/2017 Trúng tuyển
182 Nguyễn Thị Nga 17/12/99 20/7/2017 Trúng tuyển
183 Võ Thị Thà 28/08/99 20/7/2017 Trúng tuyển
184 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 20/06/99 20/7/2017 Trúng tuyển
185 Trần Dã Cẩm Dân 9/2/99 20/7/2017 Trúng tuyển
186 TRẦN THỊ NỮ 12/12/99 20/7/2017 Trúng tuyển
187 Trần Dã Cẩm Dân 9/2/99 20/7/2017 Trúng tuyển
188 ĐINH VĂN TIẾN 10/06/1997 19/7/2017 Trúng tuyển
189 Trần Thị Phương Hoa 13/07/99 19/7/2017 Trúng tuyển
190 Nguyễn Thị Như Phương 14/08/99 19/7/2017 Trúng tuyển
191 Nguyễn Thị Như Phương 14/08/99 19/7/2017 Trúng tuyển
192 Nguyễn Thị Như Phương 14/08/99 19/7/2017 Trúng tuyển
193 Nguyễn Đăng Khánh 09/10/1999 19/7/2017 Trúng tuyển
194 LÊ THỊ PHƯƠNG 25/02/99 18/7/2017 Trúng tuyển
195 Phan Thị Ngọc Tuyền 04/11/1999 18/7/2017 Trúng tuyển
196 Phan Thị Ngọc Tuyền 04/11/1999 18/7/2017 Trúng tuyển
197 Nguyễn Thị Nga 17/12/99 18/7/2017 Trúng tuyển
198 Trần Thị Hồng Duyên 08/01/1999 18/7/2017 Trúng tuyển
199 Trần Thị Hồng Duyên 08/01/1999 18/7/2017 Trúng tuyển
200 Trần Thị Hồng Duyên 08/01/1999 18/7/2017 Trúng tuyển
201 Nguyễn Phương Hồng 13/09/99 18/7/2017 Trúng tuyển
202 Nguyễn Phương Hồng nữ 18/7/2017 Trúng tuyển
203 VĂN THỊ YẾN NHI 20/11/99 18/7/2017 Trúng tuyển
204 Bùi Thị Thảo Nhi 01/12/99 18/7/2017 Trúng tuyển
205 Trần Ngọc Hiếu 02/07/1995 18/7/2017 Trúng tuyển
206 Trần Ngọc Hiếu 02/07/1995 18/7/2017 Trúng tuyển
207 Trần Ngọc Hiếu 02/07/1995 18/7/2017 Trúng tuyển
208 Nguyễn Thanh Hoàng 28/10/99 17/7/2017 Trúng tuyển
209 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 14/08/99 17/7/2017 Trúng tuyển
210 Phan Hồ Thúy Hiếu 26/09/1999 17/7/2017 Trúng tuyển
211 Trần Văn Sỷ 21/05/99 17/7/2017 Trúng tuyển
212 Trần Văn Sỷ 21/05/99 17/7/2017 Trúng tuyển
213 Trần Văn Sỷ 21/05/99 17/7/2017 Trúng tuyển
214 Mai Thị Khánh Linh 01/06/99 17/7/2017 Trúng tuyển
215 Mai Thị Khánh Linh 01/06/99 17/7/2017 Trúng tuyển
216 Nguyễn Thị Hoài Thu 11/09/1999 17/7/2017 Trúng tuyển
217 Nguyễn Thị Thanh Nga 01/06/98 17/7/2017 Trúng tuyển
218 Phan Thị Thu Huyền 16/10/99 16/7/2017 Trúng tuyển
219 Phan Thị Thu Huyền 16/10/99 16/7/2017 Trúng tuyển
220 Hồ Tất Nhật Trường 21/02/99 16/7/2017 Trúng tuyển
221 Phạm Thị Thanh Vân 20/06/1998 16/7/2017 Trúng tuyển
222 Hoàng Nữ Quỳnh Trâm 18/08/1999 16/7/2017 Trúng tuyển
223 Đinh Thị Lanh 27/12/99 16/7/2017 Trúng tuyển
224 Ngô Thị Vân Anh 03/11/98 16/7/2017 Trúng tuyển
225 Ngô Thị Vân Anh 03/11/98 16/7/2017 Trúng tuyển
226 ĐẶNG VĂN TUẤN ANH 15/11/1999 16/7/2017 Trúng tuyển
227 ĐẶNG VĂN TUẤN ANH 15/11/1999 16/7/2017 Trúng tuyển
228 ĐẶNG VĂN TUẤN ANH 15/11/1999 16/7/2017 Trúng tuyển
229 Nguyễn Thị Thu Cúc 15/06/99 16/7/2017 Trúng tuyển
230 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04/04/98 15/7/2017 Trúng tuyển
231 Nguyễn Thị Tường Vy 10/04/1999 15/7/2017 Trúng tuyển
232 Nguyễn Thị Hải Hằng 31/07/1999 15/7/2017 Trúng tuyển
233 ĐỖ VIỆT CƯỜNG 25/04/98 15/7/2017 Trúng tuyển
234 ĐỖ VIỆT CƯỜNG 25/04/98 15/7/2017 Trúng tuyển
235 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 15/7/2017 Trúng tuyển
236 Lê Thị Thu Hương 21/07/99 15/7/2017 Trúng tuyển
237 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 02/10/1999 15/7/2017 Trúng tuyển
238 Nguyễn Đức Minh Phát 29/08/99 15/7/2017 Trúng tuyển
239 Nguyễn Thị Ngọc Hiến 16/10/1999 15/7/2017 Trúng tuyển
240 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 19/01/99 15/7/2017 Trúng tuyển
241 Đỗ Minh Hải 22/4/1999 14/7/2017 Trúng tuyển
242 Ngô Thị Kim Duyên 06/08/99 14/7/2017 Trúng tuyển
243 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 01-03-1999 14/7/2017 Trúng tuyển
244 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 01-03-1999 14/7/2017 Trúng tuyển
245 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 01-03-1999 14/7/2017 Trúng tuyển
246 TẠ THỊ BÍCH THẢO 06/03/99 14/7/2017 Trúng tuyển
247 TẠ THỊ BÍCH THẢO 06/03/99 14/7/2017 Trúng tuyển
248 Nguyễn Thị Hải Hằng 31/07/1999 14/7/2017 Trúng tuyển
249 Hồ Thị Huyền Trang 27/01/1999 14/7/2017 Trúng tuyển
250 Lê Văn Hùng 26/1/99 13/7/2017 Trúng tuyển
251 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
252 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
253 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
254 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
255 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
256 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
257 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
258 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
259 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
260 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
261 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
262 Nguyen Thi Liên 25/2/99 13/7/2017 Trúng tuyển
263 Phan Hoàng Thiên 06/08/99 13/7/2017 Trúng tuyển
264 Phan Thị Diễm Phúc 28/1/1999 13/7/2017 Trúng tuyển
265 Phan Thị Diễm Phúc 28/1/1999 13/7/2017 Trúng tuyển
266 VÕ THỊ QUỲNH HƯƠNG 01/08/99 13/7/2017 Trúng tuyển
267 VÕ THỊ QUỲNH HƯƠNG 01/08/99 13/7/2017 Trúng tuyển
268 Lê Thị Thì Hồng 5/2/1999 13/7/2017 Trúng tuyển
269 Lê Thị Thì Hồng 5/2/1999 13/7/2017 Trúng tuyển
270 Huỳnh Thị Liễu Hảo 20/12/99 13/7/2017 Trúng tuyển
271 Lê Thị Thanh Tuyết 24/8/1998 12/7/2017 Trúng tuyển
272 Lê Thị Thanh Tuyết 24/8/1998 12/7/2017 Trúng tuyển
273 Lê Thị Thanh Tuyết 24/8/1998 12/7/2017 Trúng tuyển
274 Lê Văn Thịnh 14/09/99 12/7/2017 Trúng tuyển
275 Nguyễn Văn Thuận 13/09/1999 12/7/2017 Trúng tuyển
276 Nguyễn Văn Thuận 13/09/1999 12/7/2017 Trúng tuyển
277 Phạm Thị Bông 20/8/99 12/7/2017 Trúng tuyển
278 Phạm Thị Bông 20/8/99 12/7/2017 Trúng tuyển
279 Lê Văn Thịnh 14/09/99 12/7/2017 Trúng tuyển
280 Lê Văn Thịnh 14/09/99 12/7/2017 Trúng tuyển
281 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 19/01/99 12/7/2017 Trúng tuyển
282 VÕ DIỆU HUỆ NGHĨA 06/07/1997 12/7/2017 Trúng tuyển
283 Hồ Thị Lan Hương 10/09/1999 11/7/2017 Trúng tuyển
284 Hồ Thị Lan Hương 10/09/1999 11/7/2017 Trúng tuyển
285 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 19/01/1999 11/7/2017 Trúng tuyển
286 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 19/01/1999 11/7/2017 Trúng tuyển
287 Phạm Thị Thanh Vân 20/06/1998 11/7/2017 Trúng tuyển
288 Đinh Thị Ngọc 04/12/00 11/7/2017 Trúng tuyển
289 Đỗ Thị Tường Vi 19/10/99 11/7/2017 Trúng tuyển
290 Đỗ Thị Tường Vi 19/10/99 11/7/2017 Trúng tuyển
291 NGUYỄN CAO LĨNH 06/01/98 10/7/2017 Trúng tuyển
292 NGUYỄN CAO LĨNH 06/01/98 10/7/2017 Trúng tuyển
293 NGUYỄN CAO LĨNH 06/01/98 10/7/2017 Trúng tuyển
294 NGUYỄN CAO LĨNH 06/01/98 10/7/2017 Trúng tuyển
295 NGÔ THỊ MỸ THƯ 01—04—1999 9/7/2017 Trúng tuyển
296 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 9/7/2017 Trúng tuyển
297 ĐOÀN THỊ Ái NA 01/01/1999 9/7/2017 Trúng tuyển
298 Nguyễn Thị Xuân Sang 17/12/1999 9/7/2017 Trúng tuyển
299 Nguyễn Hồng Quang 04-04-1998 8/7/2017 Trúng tuyển
300 Lê Thị Nhật Nguyên 18/06/1999 8/7/2017 Trúng tuyển
301 Trần Hồ Yên Trang 08/03/1999 8/7/2017 Trúng tuyển
302 Lê Thị Hồng Thu 03/10/99 8/7/2017 Trúng tuyển
303 Lê Thị Hồng Thu 03/10/99 8/7/2017 Trúng tuyển
304 Lê Thị Hồng Thu 03/10/99 8/7/2017 Trúng tuyển
305 Lê Thị Hồng Thu 03/10/99 8/7/2017 Trúng tuyển
306 HUỲNH THỊ BÍCH MY 25/10/99 8/7/2017 Trúng tuyển
307 Bạch Thị Thanh Thanh 10/03/1999 8/7/2017 Trúng tuyển
308 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/07/99 8/7/2017 Trúng tuyển
309 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 8/7/2017 Trúng tuyển
310 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 8/7/2017 Trúng tuyển
311 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 8/7/2017 Trúng tuyển
312 NGUYỄN THỊ NHUNG 24/04/99 7/7/2017 Trúng tuyển
313 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 7/7/2017 Trúng tuyển
314 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/99 7/7/2017 Trúng tuyển
315 Cao Thị Quỳnh Hoa 12/12/1999 7/7/2017 Trúng tuyển
316 Nguyễn Cao Hoài Thanh 26/05/1998 7/7/2017 Trúng tuyển
317 Trần Văn Mão 14/07/1999 7/7/2017 Trúng tuyển
318 Từ Văn đồng 15/09/1999 7/7/2017 Trúng tuyển
319 Trần Thị Bảo Ngọc 26/12/1999 7/7/2017 Trúng tuyển
320 Phan Thị Mỹ Đông 10/7/1999 7/7/2017 Trúng tuyển
321 Võ Thị Diễm My 20/02 / 99 7/7/2017 Trúng tuyển
322 Phan Thị Mỹ Đông 10/7/1999 7/7/2017 Trúng tuyển
323 Võ Thị Diễm My 20/02 / 99 7/7/2017 Trúng tuyển
324 Võ Thị Diễm My 20/02 / 99 7/7/2017 Trúng tuyển
325 Võ Thị Diễm My 20/02 / 99 7/7/2017 Trúng tuyển
326 Trần Thị Kim Thân 25/02/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
327 Trần Thị Kim Thân 25/02/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
328 Trần Thị Kim Thân 25/02/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
329 Trần Thị Kim Thân 25/02/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
330 Trần Thị Kim Thân 25/02/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
331 Trần Thanh Vĩnh 31/03/99 6/7/2017 Trúng tuyển
332 Lê Thị Thắm 10/10/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
333 Lê Thị Thắm 10/10/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
334 NGÔ THỊ KIM DUYÊN 06/08/99 6/7/2017 Trúng tuyển
335 NGÔ THỊ KIM DUYÊN 06/08/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
336 NGÔ THỊ KIM DUYÊN 06/08/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
337 NGÔ THỊ KIM DUYÊN 06/08/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
338 NGÔ THỊ KIM DUYÊN 06/08/99 6/7/2017 Trúng tuyển
339 Nguyễn Công Sơn 21/3/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
340 Lý Thị Lưu Ly 25/4/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
341 Lý Thị Lưu Ly 25/4/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
342 Nguyễn Thị Thương 29/07/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
343 Nguyễn Thị Thương 29/07/1999 6/7/2017 Trúng tuyển
344 TRẦN THỊ HOÀI ÂN 25/09/99 6/7/2017 Trúng tuyển
345 Vương Thị Hồng Vi 26/03/99 6/7/2017 Trúng tuyển
346 Nguyễn Thị Tuyết Mai 27/06/99 6/7/2017 Trúng tuyển
347 Trần Thanh Minh 08/12/97 3/7/2017 Trúng tuyển
348 Hồ Thị Hải Yến 12/03/1999 2/7/2017 Trúng tuyển
349 Hồ Thị Hải Yến 12/03/1999 2/7/2017 Trúng tuyển
350 Hồ Thị Hải Yến 12/03/1999 2/7/2017 Trúng tuyển
351 Mai Thị Khánh Linh 01/06/99 1/7/2017 Trúng tuyển
352 Mai Thị Khánh Linh 01/06/99 1/7/2017 Trúng tuyển
353 Mai Thị Khánh Linh 01/06/99 1/7/2017 Trúng tuyển
354 Nguyen Hong Quang 4-4-1998 30/6/2017 Trúng tuyển
355 Trần Thị Anh Thư 06/10/99 29/6/2017 Trúng tuyển
356 Nguyễn Thị Trang 29/10/99 29/6/2017 Trúng tuyển
357 Trần Thị Mỹ Huyền 14/09/99 29/6/2017 Trúng tuyển
358 Trần Thị Mỹ Huyền 14/09/99 29/6/2017 Trúng tuyển
359 Trần Thị Mỹ Huyền 14/09/99 29/6/2017 Trúng tuyển
360 HUỲNH THỊ MỸ HẠNH 23/03/1999 29/6/2017 Trúng tuyển
361 Nguyễn Thị Mỹ Diễn 19/05/99 28/6/2017 Trúng tuyển
362 Lâm Thanh Tâm 22/04/1999 28/6/2017 Trúng tuyển
363 Nguyễn Thị Phương Anh 25/12/99 28/6/2017 Trúng tuyển
364 HUỲNH THỊ VĂN THƯ 05/11/99 28/6/2017 Trúng tuyển
365 NGUYỄN THỊ THU SỸ 02/01/99 27/6/2017 Trúng tuyển
366 CHÂU THỊ DIỆU 24/06/99 27/6/2017 Trúng tuyển
367 Nguyễn Thị Hải Hằng 31/07/1999 26/6/2017 Trúng tuyển
368 Nguyễn Thị Hải Hằng 31/07/1999 26/6/2017 Trúng tuyển
369 Nguyễn Thị Hải Hằng 31/07/1999 26/6/2017 Trúng tuyển
370 CHÂU THỊ DIỆU 24/06/99 26/6/2017 Trúng tuyển
371 CHÂU THỊ DIỆU 24/06/99 26/6/2017 Trúng tuyển
372 CHÂU THỊ DIỆU 24-06-99 26/6/2017 Trúng tuyển
373 Lê Thị Thu Hà 14/04/99 25/6/2017 Trúng tuyển
374 Lê Thị Thu Hà 14/04/99 25/6/2017 Trúng tuyển
375 Nguyễn Công Sơn 21/3/1999 25/6/2017 Trúng tuyển
376 Nguyễn Thị Hồng Vân 04/12/99 22/6/2017 Trúng tuyển
377 Nguyễn Thị Hồng Vân 04/12/99 22/6/2017 Trúng tuyển
378 Nguyễn Thị Hồng Vân 04/12/99 22/6/2017 Trúng tuyển
379 Hồ Thị Hải Yến 12/03/1999 18/6/2017 Trúng tuyển
380 Huỳnh Thị Anh Thư 1/9/1999 17/6/2017 Trúng tuyển
381 Nguyễn Chí Thành 08/09/99 16/6/2017 Trúng tuyển
382 Lê Thị Vân Trúc 18/03/99 16/6/2017 Trúng tuyển
383 Nguyễn Chí Thành 08/09/99 16/6/2017 Trúng tuyển
384 Lê Thị Kim Anh 10/08/98 15/6/2017 Trúng tuyển
385 Lê Thị Kim Anh 10/08/98 12/6/2017 Trúng tuyển
386 Phan Thị Mỹ Đông 05/02/1999 7/6/2017 Trúng tuyển
387 Nguyễn Thị Thanh 20-08-1999 6/6/2017 Trúng tuyển
388 Hồ Thị Kim Khánh 12/05/99 6/6/2017 Trúng tuyển
389 Trần Thị Cẩm Nhớ 29/10/99 6/6/2017 Trúng tuyển
390 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Trúng tuyển
391 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Trúng tuyển
392 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Trúng tuyển
393 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Trúng tuyển
394 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Trúng tuyển
395 LÊ QUANG ĐẠT 22/01/1997 5/6/2017 Trúng tuyển
396 HỒ THỊ DIỄM 09/05/99 5/6/2017 Trúng tuyển
397 HỒ THỊ DIỄM 09/05/99 5/6/2017 Trúng tuyển
398 Nguyễn Thị Thanh Ly 21/10/99 1/6/2017 Trúng tuyển
399 Hồ Thị Mỹ Duyên 10/02/1999 30/5/2017 Trúng tuyển
400 Châu Bảo Trâm 19/06/99 27/5/2017 Trúng tuyển
401 Châu Bảo Trâm 19/06/99 27/5/2017 Trúng tuyển
402 Châu Bảo Trâm 19/06/99 27/5/2017 Trúng tuyển
403 Châu Bảo Trâm 19/06/1999 27/5/2017 Trúng tuyển
404 Nguyễn Văn Hưng 21/04/1998 26/5/2017 Trúng tuyển
405 Phạm Anh Vũ 06/10/1995 23/5/2017 Trúng tuyển
406 Trà Thị Kim Sương 11/08/99 19/5/2017 Trúng tuyển
407 Mai Thị Khánh Linh 01/06/1999 19/5/2017 Trúng tuyển
408 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26/11/99 17/5/2017 Trúng tuyển
409 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26-11-1999 17/5/2017 Trúng tuyển
410 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26/11/99 15/5/2017 Trúng tuyển
411 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 26/11/99 15/5/2017 Trúng tuyển
412 Phan Thị Thảo Quyên 26/11/1999 15/5/2017 Trúng tuyển
413 Lê Hùng Thắng 21/09/22 10/5/2017 Trúng tuyển
414 Bùi Thị Thu Thảo 05/10/1998 10/5/2017 Trúng tuyển
415 Lê Hùng Thắng 21/09/22 6/5/2017 Trúng tuyển
416 LÊ THỊ PHONG NHÃ 02/08/1999 4/5/2017 Trúng tuyển
417 Đoàn Trịnh Lan Anh 28/05/99 3/5/2017 Trúng tuyển
418 Đoàn Trịnh Lan Anh 28/05/99 3/5/2017 Trúng tuyển
419 Trần Anh Tài 21/02/1996 29/4/2017 Trúng tuyển
420 Phạm Thị Thu Anh 21/8/1999 28/4/2017 Trúng tuyển
421 Phạm Thị Thu Anh 21/8/1999 28/4/2017 Trúng tuyển
422 NGUYỄN THÀNH NAM 17/02/96 26/4/2017 Trúng tuyển
423 NGUYỄN THỊ NHƯ 04/01/1999 22/4/2017 Trúng tuyển
424 Võ Thành Hạnh 20/12/99 21/4/2017 Trúng tuyển
425 Nguyễn Thị Như 04/01/1999 21/4/2017 Trúng tuyển
426 Lê Thị Hậu 29/10/1999 21/4/2017 Trúng tuyển
427 Lê Thị Hậu 29/10/1999 21/4/2017 Trúng tuyển
428 Nuyễn Thị Trang 17/7/1999 19/4/2017 Trúng tuyển
429 NGUYEN PHUOC SANG 0711999 17/4/2017 Trúng tuyển
430 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 02/04/1999 14/4/2017 Trúng tuyển
431 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/04/1999 14/4/2017 Trúng tuyển
432 LÊ THỊ THANH THẢO 16/02/1999 13/4/2017 Trúng tuyển
433 LÊ THỊ THANH THẢO 16/02/1999 13/4/2017 Trúng tuyển
434 LÊ THỊ THANH THẢO 16/02/1999 13/4/2017 Trúng tuyển
435 Phạm Thị Thanh Vân 20/06/1998 13/4/2017 Trúng tuyển
436 NUYỄN THỊ ÚT 01/06/99 11/4/2017 Trúng tuyển
437 NGUYỄN THỊ ÚT 01/06/99 9/4/2017 Trúng tuyển
438 NGUYỄN THỊ ÚT 01/06/99 9/4/2017 Trúng tuyển
439 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 14/04/99 9/4/2017 Trúng tuyển
440 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Trúng tuyển
441 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Trúng tuyển
442 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Trúng tuyển
443 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 7/11/1999 8/4/2017 Trúng tuyển
444 Nguyễn Đình Vũ 13/08/98 7/4/2017 Trúng tuyển
445 Nguyễn Công Sơn 21/3/1999 5/4/2017 Trúng tuyển
446 Nguyễn Công Sơn 21/3/1999 5/4/2017 Trúng tuyển

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761