Đăng ký xét tuyển trực tuyến


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 2019

Nhập mã số phiếu đăng ký xét tuyển bạn muốn xem chi tiết:

STT Họ tên
Ngày sinh
Ngày đăng ký Tình trạng
1 Đinh Thế Phong 10/09/1994 22/3/2019 Đang xét
2 Nguyễn Thị Nhật Tiên 01/6/2001 17/3/2019 Đang xét
3 Đỗ Thị Minh Nguyệt 05/05/01 17/3/2019 Đang xét
4 Phan Thị Thanh Trâm 16/05/1997 12/3/2019 Đang xét
5 Lâm Thị Trần Linh 05/11/01 11/3/2019 Đang xét
6 Phan Đình Chiến 04/9/1990 5/3/2019 Đang xét
7 Chu Văn Quý 07/03/2000 12/2/2018 Đang xét
8 Chu Văn Quý 07/03/2000 12/2/2018 Đang xét
9 Lê Thị Kim Chi 25/06/00 27/12/2018 Đang xét

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761