Đăng ký xét tuyển trực tuyến


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 2018

Nhập mã số phiếu đăng ký xét tuyển bạn muốn xem chi tiết:

STT Họ tên
Ngày sinh
Ngày đăng ký Tình trạng
1 Võ Thị Hồng Thu 21-09-00 20/6/2018 Đang xét
2 Võ Thị Hồng Thu 21-09-00 20/6/2018 Đang xét
3 Nguyễn Thị Hồng Thắm 20/02/00 19/6/2018 Đang xét
4 Nguyễn Thị Bích Hoà 12/06/2000 14/6/2018 Đang xét
5 Nguyễn Thị Thu Hương 11/10/2000 12/6/2018 Đang xét
6 Nguyễn Văn Đức 10/10/97 12/6/2018 Đang xét
7 Dương Thị Huyền Trân 01/08/00 11/6/2018 Đang xét
8 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 04/10/2000 11/6/2018 Đang xét
9 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 04/10/2000 11/6/2018 Đang xét
10 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 04/10/2000 11/6/2018 Đang xét
11 Võ Ngọc Trung 01/06/1999 11/6/2018 Đang xét
12 Nguyễn Thị Hằng 06/05/00 10/6/2018 Đang xét
13 Nguyễn Thị Hằng 06/05/00 10/6/2018 Đang xét
14 Nguyễn Thị Hằng 06/05/00 10/6/2018 Đang xét
15 Hoàng Thị Kiều Oanh 12/09/00 9/6/2018 Đang xét
16 Hoàng Thị Kiều Oanh 12/09/00 9/6/2018 Đang xét
17 Hoàng Thị Kiều Oanh 12/09/00 9/6/2018 Đang xét
18 Hoàng Thị Kiều Oanh 12/09/00 9/6/2018 Đang xét
19 Nguyễn Thị Thu Hương 11/10/20 6/6/2018 Đang xét
20 Nguyễn Thị Thuý Nở 01/08/2000 5/6/2018 Đang xét
21 Nguyễn Thị Thuý Nở 01/08/2000 5/6/2018 Đang xét
22 Võ đức Tuấn 25/11/1997 4/6/2018 Đang xét
23 Võ đức Tuấn 25/11/1997 4/6/2018 Đang xét
24 Võ đức Tuấn 25/11/1997 4/6/2018 Đang xét
25 Nguyễn Thị Thu Hương 11/10/20 31/5/2018 Đang xét
26 Nguyễn Thị Thu Hương 11/10/20 31/5/2018 Đang xét
27 Trần Thị Đào 10-01-2000 30/5/2018 Đang xét
28 Trần Thị Đào 10-01-2000 30/5/2018 Đang xét
29 Trần Thị Đào 10-01-2000 30/5/2018 Đang xét
30 Trần Thị Đào 10-01-2000 30/5/2018 Đang xét
31 Trần Thị Đào 10-01-2000 30/5/2018 Đang xét
32 Trần Thị Đào 10-01-2000 30/5/2018 Đang xét
33 Trần Thị Út Uyên 2050 27/5/2018 Đang xét
34 Trần Thị Út Uyên 2050 27/5/2018 Đang xét
35 Nguyễn Thị Thanh Thanh 01/06/2000 27/5/2018 Đang xét
36 Nguyễn Thị Thanh Thanh 01/06/2000 27/5/2018 Đang xét
37 Nguyễn Thị Thanh Thanh 01/06/2000 27/5/2018 Đang xét
38 Nguyễn Thị Thanh Thanh 01/06/2000 27/5/2018 Đang xét
39 Nguyễn Thị Kim Uyên 25/10/2000 27/5/2018 Đang xét
40 Nguyễn Thị Kim Uyên 25/10/2000 27/5/2018 Đang xét
41 Nguyễn Thị Như Phương 02/01/00 26/5/2018 Đang xét
42 Nguyễn Thị Kim Uyên 25/10/2000 26/5/2018 Đang xét
43 Tăng Thị Trinh 22/06/2000 22/5/2018 Đang xét
44 TRẦN THỊ THANH NGÂN 21/11/2000 20/5/2018 Đang xét
45 TRẦN THỊ THANH NGÂN 21/11/2000 20/5/2018 Đang xét
46 Trần Thị Như Tuyến 24/01/00 15/5/2018 Đang xét
47 Ha Thi Kim Thoa 15/11/2000 7/5/2018 Đang xét
48 Ha Thi Kim Thoa 15/11/2000 7/5/2018 Đang xét
49 ĐỖ THỊ THU HƯỜNG 25/04/2000 3/5/2018 Đang xét
50 Trần Văn Thanh Vinh 23/07/2003 27/4/2018 Đang xét
51 Nguyễn Công Hậu 25/06/98 26/4/2018 Đang xét
52 Trần Thị Chiêu 10/02/00 26/4/2018 Đang xét
53 Trần Thị Chiêu 10/02/00 25/4/2018 Đang xét
54 Võ Thị Khánh Linh 17/06/2000 25/4/2018 Đang xét
55 Võ Thị Khánh Linh 17/06/2000 25/4/2018 Đang xét
56 Lê Đoàn Lan Anh 27/09/00 21/4/2018 Đang xét
57 Lê Đoàn Lan Anh 27/09/00 17/4/2018 Đang xét
58 Nguyễn Thị Ngân 05/10/00 16/4/2018 Đang xét
59 Nguyễn Vũ Nhật Hồng 02/05/00 16/4/2018 Đang xét
60 Nguyễn Vũ Nhật Hồng 02/05/00 16/4/2018 Đang xét
61 Nguyễn Vũ Nhật Hồng 02/05/00 16/4/2018 Đang xét
62 Nguyễn Thị Ngân 05/10/00 16/4/2018 Đang xét
63 Nguyễn Vũ Nhật Hồng 02/05/00 16/4/2018 Đang xét
64 HOÀNG BÍCH HUỆ 15/50/00 15/4/2018 Đang xét
65 Nguyễn Thị Ngân 05/10/00 15/4/2018 Đang xét
66 Nguyễn Thị Ngân 05/10/00 15/4/2018 Đang xét
67 Nguyễn Thị Ngân 05/10/00 15/4/2018 Đang xét
68 Nguyễn Thị Hồng Vân 03/01/2000 13/4/2018 Đang xét
69 Nguyễn Thị Hồng Vân 03/01/2000 13/4/2018 Đang xét
70 Nguyễn Thị Hồng Vân 03/01/2000 13/4/2018 Đang xét
71 Nguyễn Thị Hồng Vân 03/01/200 13/4/2018 Đang xét
72 Nguyễn Thị Hồng Vân Trường 03/01/200 13/4/2018 Đang xét
73 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/05/00 13/4/2018 Đang xét
74 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/05/00 13/4/2018 Đang xét
75 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/05/00 13/4/2018 Đang xét
76 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/05/00 13/4/2018 Đang xét
77 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/05/00 13/4/2018 Đang xét
78 Lê Đoàn Lan Anh 27/09/00 13/4/2018 Đang xét
79 Lê Đoàn Lan Anh 27/09/00 13/4/2018 Đang xét
80 Nguyễn Thị Mai 04/05/00 12/4/2018 Đang xét
81 Lê Ngọc Hưng 28/08/95 12/4/2018 Đang xét
82 Dương Thị Thìn 10/06/2000 11/4/2018 Đang xét
83 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/07/00 11/4/2018 Đang xét
84 Hồ Thị Sâng 20/02/2000 11/4/2018 Đang xét
85 Phan Thanh Học 12/08/00 11/4/2018 Đang xét
86 Phan Thanh Học 12/08/00 11/4/2018 Đang xét
87 Phan Thanh Học 12/08/00 11/4/2018 Đang xét
88 Nguyễn Phạm Ngọc Tuân 05/07/99 11/4/2018 Đang xét
89 Nguyễn Phạm Ngọc Tuân 05/099 11/4/2018 Đang xét
90 Nguyễn Quang Trí 20/04/00 10/4/2018 Đang xét
91 Trần Thị Như Tuyến 24/01/00 10/4/2018 Đang xét
92 Đặng Thị Kiều Oanh 20/08/00 7/4/2018 Đang xét
93 Đặng Thị Kiều Oanh 20/08/00 7/4/2018 Đang xét
94 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC THOẠI 08/02/2000 7/4/2018 Đang xét
95 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC THOẠI 08/02/2000 7/4/2018 Đang xét
96 Nguyễn Công Trường 02/01/2000 6/4/2018 Đang xét
97 Lê Ngọc Hưng 28/08/95 1/4/2018 Đang xét
98 Nguyễn Vũ Giáng Ngọc 16/2/1999 10/3/2018 Đang xét
99 LÊ CHÍ BẢO 02/06/96 9/3/2018 Đang xét

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761