Quy chế đào tạo

Quy định Về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Ban hành theo Quyết định số: 109/QĐ-TCĐLTTTP-ĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
 Xem chi tiết tại đây

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761