Quy chế đào tạo
Ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-TCĐLTTP-ĐTngày 24 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm ...
THI, KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRONG DẠY NGHỀ HỆ CHÍNH QUY ...
Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761