Thông tin - Thông báo

Thông báo Về việc nghỉ học chiều ngày 31/3/2017 và lịch học bù

                               
             
THÔNG BÁO
Về việc nghỉ học chiều ngày 31/3/2017 và lịch học bù
 
          Thực hiện thông báo số 231/TB-TCĐLTTP-HCTC ngày 27/3/2017 về việc Học tập chuyên đề Chỉ thị 05 – CT/TW “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị (khóa XII).
         Nay phòng Đào tạo thông báo đến giảng viên và sinh viên lịch nghỉ học và học bù như sau:
          1. Nghỉ học:
Chiều thứ 6, ngày 31/3/2017
          2. Lịch học bù
- Các lớp nghỉ học chiều thứ 6, ngày 31/3/2017 sẽ học bù vào chiều thứ 7, ngày 01/4/2017 theo các tiết học, phòng học đã bố trí trong thời khóa biểu.
Riêng các học phần thực hành tại xưởng Thủy sản, Cồn và phòng thí nghiệm Protein Enzyme giảng viên bộ môn tự sắp xếp lịch học bù hoặc điều chỉnh thời khóa biểu thực hành các nhóm sao cho đảm bảo nội dung của học phần
- Các lớp đã nghỉ học chiều thứ 2, ngày 13/3/2017 theo thông báo số 177/TB-TCĐLTTP-CTHSV sẽ học bù vào sáng thứ 7, ngày 01/4/2017 cụ thể như sau:
TT
Học phần
Lớp
Tiết học
Phòng học
Giảng viên
1
Toán cao cấp
16C3
1234
A1.02
Lê Minh Châu
2
Quản trị chiến lược
15C03
123
A1.04
Ng Đình Bảo Ngọc
3
Tin học ứng dụng 2
15C01.2
123
B2.06
Phạm Thị Thùy Linh
4
Giáo dục thể chất 3
15C11
123
Nhà đa năng
Trần Quốc Nam
Đề nghị các khoa, bộ môn, giảng viên và học sinh sinh viên các lớp có liên quan thực hiện theo thông báo này để đảm bảo tiến độ chung của trường./.
 
               

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761