Thông tin - Thông báo

Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học ứng dụng trình độ B và Tiếng Anh

 
 
LỊCH THI SÁT HẠCH CHUẨN ĐẦU RA
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ B VÀ TIẾNG ANH
(Đợt tháng 6 năm 2017)
1. Thời gian thi
Môn thi
Nhóm thi
Phần thi
Ngày, giờ thi
Tin ứng dụng
1
Lý thuyết
8 giờ 00’, ngày 29/5/2017 (thứ 2)
Thực hành
9 giờ 00’, ngày 29/5/2017 (thứ 2)
2
Lý thuyết
14 giờ 00’, ngày 29/5/2017 (thứ 2)
Thực hành
15 giờ 00’, ngày 29/5/2017 (thứ 2)
Tiếng Anh
1
Nghe hiểu
8 giờ 00’, ngày 30/5/2017 (thứ 3)
Nói
9 giờ 00’, ngày 30/5/2017 (thứ 3)
2
Nghe hiểu
8 giờ 00’, ngày 31/5/2017 (thứ 4)
Nói
9 giờ 00’, ngày 31/5/2017 (thứ 4)
1, 2
Viết đọc
8 giờ 00’, ngày 01/6/2017 (thứ 5)
2. Một số nội dung khác
- Sinh viên phải mang theo thẻ HSSV (hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh).
- Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.
- Danh sách sinh viên dự thi dán tại bảng thông báo của Trung tâm đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc trên website của Trường ít nhất 05 ngày trước khi thi.
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761