Thông tin - Thông báo

Thông báo nghỉ học chiều ngày 01/9/2017 và lịch học bù


 
THÔNG BÁO 
Về việc nghỉ học chiều ngày 01/9/2017 và lịch học bù
 
          Thực hiện theo thông báo số 756/TB-TCĐLTTP-HCTC ngày 17/8/2017 của Ban Giám hiệu về việc tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.
          Nay phòng Đào tạo thông báo đến giảng viên và sinh viên lịch nghỉ học và học bù như sau:
 
         1. Nghỉ học:
  Chiều thứ 6, ngày 01/9/2017
 
         2. Lịch học bù
      Các lớp nghỉ học chiều thứ 6 (ngày 01/9/2017) sẽ học bù vào chiều thứ 7 (ngày 09/9/2017) theo các tiết học, phòng học đã bố trí trong thời khóa biểu.
Đề nghị các khoa, bộ môn triển khai thông báo này đến giảng viên và sinh viên các lớp có liên quan thực hiện để đảm bảo kế hoạch chung của trường./.
 
 
            

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761