Thông tin - Thông báo

Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học ứng dụng trình độ B

 LỊCH THI SÁT HẠCH CHUẨN ĐẦU RA 
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ B  
(Đợt tháng 12 năm 2017)
 
 
1. Thời gian thi
 
Môn thi
 
Phần thi
 
Ngày, giờ thi
Tin ứng dụng
Lý thuyết
8 giờ 00’, ngày 16/12/2017 (thứ 7)
Thực hành
9 giờ 00’, ngày 16/12/2017 (thứ 7)
 
2. Một số nội dung khác
- Sinh viên phải mang theo thẻ HSSV (hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh).
- Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.
- Danh sách sinh viên dự thi dán tại bảng thông báo của Trung tâm đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc trên website của Trường ít nhất 03 ngày trước khi thi.

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761