Thông tin - Thông báo

Lịch thi sát hạch Chuẩn đầu ra Tin học ứng dụng trình độ B và Tiếng Anh (Đợt tháng 6/2018)

 
 LỊCH THI SÁT HẠCH CHUẨN ĐẦU RA
 
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ B VÀ TIẾNG ANH
 
(Đợt tháng 6 năm 2018)
1. Thời gian thi

 
Môn thi
 
Phần thi
 
Ngày, giờ thi
 
Ghi chú
Tin học ứng dụng
 Lý thuyết
7 giờ 30, ngày 6/6/2018
 ( thứ 4)
Đợt 1
Thực hành
8 giờ 30, ngày 6/6/2018
( thứ 4)
 Lý thuyết
14 giờ 00, ngày 6/6/2018
( thứ 4)
Đợt 2
Thực hành
15 giờ 00, ngày 6/6/2018
 ( thứ 4)
Tiếng Anh
Viết đọc
7 giờ 30, ngày 7/6/2018
 ( thứ 5)
 
Nghe hiểu
14 giờ 00, ngày 7/6/2018
( thứ 5)
Đợt 1
Nghe hiểu
15 giờ 00, ngày 7/6/2018
( thứ 5)
Đợt 2
Nói
Ngày 8/6/2018
( thứ 6)
 
     
     2. Một số nội dung khác
- Sinh viên phải mang theo thẻ HSSV (hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh).
- Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.
- Danh sách phòng thi Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ thông báo trước ngày 31/5/2018 trên trang web của Trường.

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761