Thông tin - Thông báo

Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2015 - 2018


 
THÔNG BÁO
 
Về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2015-2018
 
Căn cứ kế hoạch số 514/KH-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 06 /6/2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp. Nhà trường thông báo đến sinh viên cao đẳng khóa 2015-2018 về buổi Lễ với các nội dung như sau:
 
I. Thời gian, địa điểm, thành phần
1. Thời gian:Sáng ngày 05 và 06 tháng 7 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường – Trường Cao đẳng LTTP
3. Thành phần: Tất cả sinh viên cao đẳng khóa 2015-2018
 
II. Nội dung 
 
1. Sáng ngày 05/7/2018
 Sinh viêncó mặt lúc 7h30 để thực hiện những công việc sau:
- Ký nhận bằng tốt nghiệp (trình thẻ SV hoặc CMND);
- Nhận chứng chỉ, bảng điểm, hồ sơ học sinh, sinh viên;
- Nhận lễ phục tốt nghiệp và số đeo;
- Triển khai một số thông tin về việc làm cho sinh viên tốt nghiệp;
- Tham gia phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp.
 
2. Sáng ngày 06/7/2018
- Sinh viên có mặt lúc 7h00 để tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
- Mặc lễ phục tốt nghiệp đã được phát; Mang giày, dép có quai hậu.
- Ngồi đúng vị trí theo số đeo; Giữ trật tự, nghiêm túc trong quá trình diễn ra Lễ.
Những trường hợp không đăng ký dự Lễ và không ký vào Sổ phát bằng tốt nghiệp thì SV nhận Bằng tốt nghiệp trực tiếp tại phòng Đào tạo và nhận khen thưởng tại phòng Công tác HSSV sau khi buổi Lễ kết thúc.
 
III. Yêu cầu đối với sinh viên 
 
1. Đăng ký danh sách dự Lễ phát bằng tốt nghiệp
Sinh viên đăng ký dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tại Ban cán sự lớp. BCS lớp nộp danh sách đăng ký về phòng Công tác HSSV (cô Phạm Thị Như Ngọc) đến hết ngày 26/6/2018.
 
2. Thực hiện nghĩa vụ
Sinh viên hoàn thành trả sách Thư viện, các khoản lệ phí Ký túc xá, học phí đối với nhà trường trước ngày 30/6/2018.
Sinh viên chỉ được nhận Bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ trên.
Thông báo này thay cho Thông báo số 467/TB-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 23/5/2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Lễ bế giảng vào trao bằng tốt nghiệp năm 2018. Đề nghị các Khoa, CVHT triển khai đầy đủ nội dung thông báo đến sinh viên./.
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761