Thông tin - Thông báo

Thông báo thay đổi lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

  

 THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

 

Để đảm bảo công việc chung của Trường, nay Trường thay đổi lịch thi chuẩn đầu ra theo thông báo số: 772 /TCĐLTTP-TTĐT ngày 29/8/2018cụ thể như sau:

- Ngày thi chính thức: 19/10/2018 (thứ 6)

- Thời gian cụ thể:

Môn thi

Phần thi

Giờ thi

Tin học

Lý thuyết

7 giờ 30’

Thực hành

8 giờ 30’

Tiếng Anh

Viết đọc

14 giờ 00’

Nghe hiểu

15 giờ 30’

Nói

16 giờ 15’

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo thông báo này./.

 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761