Thông tin - Thông báo

Thời khóa biểu các lớp Cao đắng, Trung cấp khóa 18 - học kỳ 1 năm học 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP KHÓA 18

Lưu ý các tiết học:
Buổi sáng
                      Tiết 1                 Từ 7h00       đến       7h45
                      Tiết 2                 Từ 7h50       đến        8h35
                      Tiết 3                 Từ 8h40       đến        9h25
                      Tiết 4                 Từ 9h35       đến        10h20
                      Tiết 5                 Từ 10h25     đến        11h10


Buổi chiều 
                      Tiết 6                 Từ 13h00       đến       13h45
                      Tiết 7                 Từ 13h50       đến        14h35
                      Tiết 8                 Từ 14h40       đến        15h25
                      Tiết 9                 Từ 15h35       đến        16h20
                      Tiết 10               Từ 16h25       đến        17h10

Sinh viên lưu ý các tuần học, ngày học cụ thể trong file Thời khóa biểu

TRÌNH ĐỘ
STT
DANH SÁCH LỚP
THỜI KHÓA BIỂU
CAO ĐĂNG
1
18C1
2
18C2
3
18A
4
18M
5
18DL
6
18KS
7
18CM
TRUNG CẤP
1
18T-C1
2
18NH1
3
18DL1
4
18CM1
5
18CM2
6
18CM3
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761