Thông tin - Thông báo

Thông báo Triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019 đối với HSSV

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Số: 20 /TB-TCĐLTTP-CTHSSV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 01 năm 2019
 
THÔNG BÁO
Triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019 đối với HSSV
 

Nhà trường triển khai những nhiệm vụ đối với HSSV trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 như sau:
I. THỜI GIAN NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 ĐỐI VỚI HSSV:
- Đối với HSSV cao đẳng, trung cấp: Nghỉ từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (Nhằm ngày 23 tháng 12 đến ngày mùng 7 tháng 1 năm 2019 Âm lịch)
- Đối với học sinh có học văn hóa THPT: Nghỉ từ ngày 03/2/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (Nhằm ngày 29 tháng 12 đến mùng 7 tháng 1 năm 2019 Âm lịch)
II. NHỮNG CÔNG VIỆC HSSV THỰC HIỆN TRƯỚC KHI NGHỈ TẾT
1. Thực hiện thời gian nghỉ Tết và học tập HKI (2018-2019) theo quy định.
2. Hoàn thành vệ sinh môi trường theo khu vực được phân công (TB kèm theo).
3. Đối với HSSV ở nội trú:
- Tiến hành tổng dọn vệ sinh phòng ở, dọn dẹp đồ dùng cá nhân, bảo quản tài sản.  Tắt cầu dao điện và khóa van nước. Hoàn thành việc nộp các khoản còn nợ (điện, nước).
- HSSV không có nhu cầu ở nội trú trong học kỳ II thì tiến hành bàn giao phòng để nhận lại tiền cọc.
- HSSV không thực hiện các yêu cầu trên sẽ không được bố trí ở KTX trong học kỳ II, năm học 2018 – 2019
4. HSSV (kể cả HSSV đang ở nội trú) có nhu cầu ở KTX trong học kỳ II (2018-2019) thì làm đơn đăng ký (theo mẫu) nộp tại phòng quản lý KTX  trước ngày 18/01/2019;  
5. Đối với HSSV không về quê ăn Tết, thì đăng ký cho cán bộ quản lý KTX trước ngày 18/1/2019.
III. NHỮNG CÔNG VIỆC HSSV THỰC HIỆN TRONG KỲ NGHỈ TẾT
1. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông và thực hiện các quy tắc an toàn giao thông. Nghiêm cấm sinh viên điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định; thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông, quy định về việc đội mũ bảo hiểm.
2. Tuyệt đối không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý; không uống rượu bia say, cờ bạc, gây rối trật tự xã hội.
3. Tuyệt đối không được tham gia tụ tập, biểu tình, tuần hành, tham gia các tôn giáo trái quy định của pháp luật; không tham gia các hoạt động do các thế lực phản động kích động, dụ dỗ, lôi kéo.
4. Chú trọng đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh dịch.
5. Không tham gia quảng cáo phát tờ rơi, tập gấp trên đường phố, cũng như tham gia quảng cáo rao vặt (như treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng) gây mất mỹ quan đô thị và trái với quy định của pháp luật.
IV. NHỮNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN SAU TẾT
1. Đối với học sinh, sinh viên
TT
Nội dung công việc
Thời hạn
Ghi chú
1
Nộp lệ phí KTX HKII (2018-2019)
15/2/2019
 
HSSV đã có đơn đăng ký ở KTX, đến Tổ Y tế - KTX làm thủ tục.
2
Nộp học phí học kỳ II (2018-2019)
20/5/2019
- Nộp vào tài khoản quản lý học phí của nhà trường.Tên đơn vị hưởng: Trường Cao đẳng LTTP.
-  Số tài khoản: 56110000435072 tại Ngân hàng Đầu tư và PT Đà Nẵng
3
Các lớp tổ chức sơ kết học kỳ I, năm học 2018-2019.
15/3/2019
GVCN tổ chức
4
HSSV báo cáo thay đổi chỗ ở ngoại trú
28/2/2019
Báo cho GVCN
5
HSSV nộp hồ sơ chế độ chính sách (đối tượng cụ thể theo Phụ lục đính kèm)
29/3/2019
Nộp tại phòng Công tác HSSV
6
SV cao đẳng khóa 2018 nộp bản sao bằng tốt nghiệp PTTH; HS trung cấp 2018 nộp bản sao bằng THCS
20/5/2019
Nộp tại Phòng Công tác HSSV
 
Ghi chú: Những HSSV đã hưởng miễn giảm học phí ở học kỳ I (2018-2019) thì được tiếp tục hưởng trong học kỳ sau (Trừ các trường hợp không thuộc chế độ nhà nước quy định như gia đình khó khăn, thiên tai...).
Đối với HSSV là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã hết hạn, cần bổ sung Giấy chứng nhận năm 2019 để được hưởng chế độ trong học kỳ II (2018-2019).
2. Đối với các đơn vị
a) Phòng Công tác HSSV
- Cung cấp kết quả học tập, rèn luyện HKI và năm học 2018-2019 làm cơ sở cho các lớp tổ chức sơ kết học kỳ.
- Lập kế hoạch dọn vệ sinh trước kỳ nghỉ Tết
b) Phòng Quản trị - Đời sống
Tổ chức tổng dọn vệ sinh toàn bộ khu giảng đường, ký túc xá và khuôn viên nhà trường trước ngày 10/2/2019 để chuẩn bị cho học kỳ mới. 
c) Các Khoa và Giáo viên chủ nhiệm
- Đối với các khoa:
+ Triển khai Thông báo đến giảng viên, giáo viên chủ nhiệm các lớp.
+ Tổng hợp báo cáo sơ kết học kỳ, tình hình HSSV thay đổi địa chỉ nội - ngoại trú của HSSV, gửi về phòng Công tác HSSV (thông qua địa chỉ email phongqlhssv@gmail.com) đến hết ngày 29/3/2019.
+ Tổng hợp danh sách HSSV vắng học không phép trước Tết ( ngày 23, 24, 25/1/2019) và sau Tết (ngày 11, 12, 13/2/2019), gửi về phòng Công tác HSSV đến hết ngày 22/2/2019.
- Đối với Giáo viên chủ nhiệm:
+ Triển khai đầy đủ và đôn đốc HSSV thực hiện đúng theo thông báo.
+ Tổ chức cho HSSV lớp tổng dọn vệ sinh khu vực đã được phân công.
+ Tổ chức sơ kết học kỳ I, 2018-2019 và nộp báo cáo (theo mẫu) về Khoa.
+ Tổng hợp HSSV thay đổi chỗ ở nội – ngoại trú, gửi khoa quản lý lớp học.
Đề nghị các phòng, khoa, trung tâm, GVCN và HSSV căn cứ thông báo thực hiện./.
 
Nơi nhận:    
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Các Phòng, Khoa, TT (phối hợp th);
- GVCN các lớp (phổ biến đến HSSV);
- Lưu: VT, P. Công tác HSSV.                               
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Đặng Thị Mộng Quyên
 
 

 
 
 
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông báo số20/TB-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 07/1/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng LTTP)
 
1. Học phí năm hoc 2018-2019 (Áp dụng theo Quyết định số 486/QĐ-TCĐLTTP-TC ngày 30/5/2018 của Hiệu trưởng quy định mức thu học phí năm học 2018-2019)
a) Đối với sinh viên bậc Cao đẳng (hệ tín chỉ)
- Tín chỉ lý thuyết: 180.000 đồng/tín chỉ
- Tín chỉ thực hành tại Trung tâm Nghiên cứu và CGCN: 270.000 đồng/tín chỉ
- Tín chỉ thực hành tại phòng máy tính và phòng học lý thuyết: 180.000 đồng/t.chỉ
- Đồ án môn học, Giáo dục thể chất: 360.000 đồng/tín chỉ
b) Đối với học sinh bậc Trung cấp (theo niên chế):
- Ngành Kỹ thuật, Công nghệ, khách sạn, du lịch: 600.000 đồng/tháng/HS tương ứng 3.000.000 đồng/học kỳ/HSSV.
- Ngành Kinh tế, Kế toán: 500.000 đồng/tháng/HS tương ứng 2.500.000 đồng/học kỳ/HSSV.
* Lưu ý: HSSV nộp học phí vào tài khoản của nhà trường.
Tên đơn vị hưởng: Trường Cao đẳng Lương Thực – Thực phẩm
Số tài khoản: 56110000435072 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đà Nẵng.
2. Lệ phí Ký túc xá năm học 2018-2019 (Áp dụng theo Quyết định số 485/QĐ-TCĐLTTP-TC ngày 30/5/2018 của Hiệu trưởng quy định mức thu lệ phí Ký túc xá năm học 2018-2019):
- Mức thu:
+ Đối với phòng thường: 140.000 đồng/tháng/HSSV; 700.000 đồng/học kỳ/HSSV.
+ Đối với phòng yêu cầu: 1.600.000 đồng/tháng/phòng (Mỗi phòng ở từ 4-6 HSSV)
- HSSV nộp tiền về Bộ phận Thủ quỹ (cô Nguyễn Thị Hồng Quyên, P. TC – Kế toán).
3. Đối tượng chế độ chính sách
TT
Chế độ
Đối tượng
Điều kiện
1
Trợ cấp xã hội học kỳ
1. HSSV là người dân tộc ít người ở VC, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
2. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;
3. HSSV tàn tật, gặp khó khăn kinh tế;
4. HSSV thuộc hộ nghèo có kết quả học tập của học kỳ trước từ 2.0 trở lên
- Có đơn xin hưởng TCXH ( mẫu có tại P. Công tác HSSV)
- Hồ sơ quy định tại Thông tin đào tạo.
2
Miễn, giảm học phí
- Trường hợp đã được miễn, giảm ở học kỳ I (2018-2019) thì tiếp tục được hưởng (Trừ trường hợp các đối tượng nằm ngoài chế độ quy định của nhà nước).
- Những HSSV thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí theo quy định của nhà trường nhưng chưa nộp hồ sơ thì tiến hành nộp theo đúng thời gian nhà trường quy định ở mục III của thông báo này.
Các đối tượng và hồ sơ quy định tại Thông tin đào tạo.
3
Học bổng chính sách
1. HSSV người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật
2. HSSV là người khuyết tật có KHTT ở vùng có điều kiện kinh tế - XH đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo
3. HSSV người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo có HKTT ở vùng có điều kiện kinh tế - XH đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo
- Có đơn theo mẫu;
- Hồ sơ quy định tại Thông tin đào tạo.
4
Hỗ trợ chi phí học tập
HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo
- Có đơn theo mẫu;
- Hồ sơ: Giấy chứng nhận hộ nghèo, Sổ hộ khẩu.
 
                                                                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                         (Đã ký)
 
                                                                                           Đặng Thị Mộng Quyên

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761