Thông tin - Thông báo

Thông báo Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (Âm lịch), 30/4 và 01/5/2019 đối với HSSVCăn cứ quy định chung của nhà nước về việc nghỉ Lễ trong năm 2019 và kế hoạch năm học 2018-2019, nhà trường thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch), kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) đối với HSSV như sau:
1. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch): Toàn thể HSSV được nghỉ 3 ngày, từ 13/4/2019 đến 15/04/2019 (Từ thứ 7 đến hết ngày thứ 2).
2. Lễ 30/4 và Quốc Tế Lao động 1/5: Toàn thể HSSV được nghỉ 5 ngày, từ 27/04/2019 đến ngày 01/05/2019 (Từ thứ 7 đến hết ngày thứ 4).
 
3. Yêu cầu đối với học sinh, sinh viên
- Tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động lành mạnh, bổ ích. Tuyệt đối không được tham gia tụ tập, biểu tình, tuần hành, tham gia các tôn giáo trái quy định của pháp luật; không tham gia các hoạt động do các thế lực phản động kích động, dụ dỗ, lôi kéo.
- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông. Không uống rượu say, cờ bạc, làm mất an ninh trật tự.
 - Sau thời gian nghỉ lễ, HSSV nghiêm túc thực hiện giờ lên lớp học tập theo thời khóa biểu. Đồng thời chấp hành việc điều chỉnh thời khóa biểu của phòng Đào tạo để đảm bảo kế hoạch học tập chung trong học kỳ.
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761