Thông tin - Thông báo

Danh sách sinh viên được chọn thực tập tại khách sạn Belle Maison

Lưu ý với những sinh viên được chọn thực tập tại khách sạn Belle Maison:
- Thời gian bắt đầu thực tập: 8h20 ngày 02/05/2019
-  Địa điểm thực tập: Khách sạn Belle Maison


STT
Vị trí thực tập
Họ và tên
1
HOUSEKEEPING
Lê Thị Kim Ngân
2
Trần Thị Út Quyên
3
Trần Thanh Phúc
4
Nguyễn Thị Hạnh
5
Nguyễn Thị Lan Hương
6
Nguyễn Thị Hồng Trâm
7
Hoàng Văn Canh
8
Nguyễn Thị Bích Thương
9
Thân Thu Hoài
1
KITCHEN
Nguyễn Nhật Trường
2
Huỳnh Ngọc Kiên
3
Trần Thu Uyên
4
Trương Thị Oanh
5
Trần Văn Hữu Long
1
FOOD & BEVARAGES
Nguyễn Ánh Dung
2
Đỗ Thị Minh Thảo
3
Trần Thị Hiền
4
Nguyễn Nhật Thi
5
Trịnh Thị Kim Loan
6
Trương Huy Hoàng
7
Đặng Ngọc Vy
8
Nguyễn Thị Xoát
9
Nguyễn Thị Thiên Thanh
10
Nguyễn Thị Thu Hường
11
Lê Văn Hy

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761