Thông tin - Thông báo

Thông báo Tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 2017-2020


 
Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 14/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm về việc tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Nay nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2017-2020 nội dung như sau:
I. Thời gian, địa điểm và thành phần
1. Thời gian: 7h30 ngày 21 tháng 02 năm 2020
2. Địa điểm tổ chức Lễ: Phòng họp số 3 - Trường Cao đẳng LTTP
3. Thành phần tham dự
- CBVC: Giám hiệu; Trưởng hoặc phó phòng Đào tạo, Công tác HSSV, Hành chính – Tổ chức; Trưởng hoặc phó khoa Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ sinh học; GVCN các lớp 17C1, 17C2, 17S, 17Q.
- Sinh viên cao đẳng khóa 2017-2020: 17C1, 17C2, 17S, 17Q.
II. Nội dung sinh viên thực hiện
Học sinh, sinh viêncó mặt lúc 7h30 để thực hiện những công việc sau:
- Ký nhận bằng tốt nghiệp (trình thẻ HSSV hoặc CMND);
- Nhận chứng chỉ, bảng điểm, hồ sơ học sinh, sinh viên;
- Nhận và mặc lễ phục tốt nghiệp đã được phát.
- Ngồi đúng vị trí theo quy định; Giữ trật tự, nghiêm túc trong quá trình diễn ra Lễ.
Những trường hợp không đăng ký dự Lễ và không ký vào Sổ phát bằng tốt nghiệp thì HSSV nhận Bằng tốt nghiệp trực tiếp tại phòng Đào tạo và nhận khen thưởng tại phòng Công tác HSSV sau khi buổi Lễ kết thúc.
III. Yêu cầu đối với sinh viên
1. Sinh viên đăng ký dự Lễ trao bằng tại Giáo viên chủ nhiệm trước ngày 14/02/2020. GVCN gửi danh sách SV dự Lễ về phòng Công tác HSSV trước ngày 18/02/2020 (email: nhungham13@cfi.edu.vn).
2. Sinh viên dự Lễ tốt nghiệp mặc trang phục lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu.
3. Hoàn thành trả sách Thư viện, các khoản lệ phí Ký túc xá, học phí và các khoản nợ khác đối với nhà trường trước ngày 18/02/2020. Sinh viên chỉ được nhận Bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ trên.

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761