Thông tin - Thông báo

Thông báo Gia hạn một số nội dung liên quan đến HSSV trong HKII (2019-2020)

 

Thực hiện Thông báo số 211/TB-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 28/4/2020 của Hiệu trưởng về việc HSSV trở lại Trường học tập và tổ chức biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, Căn cứ Thông báo số 04/TB-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 02/1/2020 của Hiệu trưởng về việc triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán 2020 đối với HSSV. Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên (HSSV) như sau:
 
I. GIA HẠN MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỐI VỚI HSSV
 
TT
 
Nội dung công việc
 
Thời hạn
 
Ghi chú
1
Nộp lệ phí Ký túc xá HKII, năm học 2019-2020
29/5/2020
- HSSV làm thủ tục tại Tổ Y tế - KTX.
- Số tháng nộp: 03
2
Báo cáo thay đổi chỗ ở ngoại trú (nếu có thay đổi so với HKI)
29/5/2020
Báo cáo cho GVCN.
3
Nộp hồ sơ chế độ chính sách
29/5/2020
Nộp tại phòng Công tác HSSV.
4
Nộp học phí HKII, năm học 2019-2020
30/6/2020
- Nộp vào tài khoản quản lý học phí của nhà trường. Tên đơn vị hưởng: Trường Cao đẳng LTTP.
- Số tài khoản: 56110000435072 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng.
 
 
 II. XÉT HỖ TRỢ ĐỐI VỚI HSSV KHÓ KHĂN
Những HSSV gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid và những hoàn khó khăn đặc biệt khác, làm Đơn xin xem xét và nộp tại phòng Công tác HSSV đến hết ngày 29/5/2020

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761