Hoạt động ngoại khóa
Nhằm trang bị cho HSSV nhập học khóa 2014 những kiến thức, kỹ năng cơ bản để có thể đối phó với các hiện tượng tiêu cực, biết các kỹ năng quản lý tiền bạc, thời gian học tập cũng như những kỹ năng khác để có thể thích nghi với cuộc sống tự lập
Với mục tiêu giúp cho sinh viên được tiếp cận kiến thức thực tế về vấn đề quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp, vào lúc 8h00 ngày 8/11/2014, Khoa Kinh tế đã tổ chức hoạt động ngoại khoá cho sinh viên các lớp 12M buổi báo cáo chuyên đề “Doanh nghiệp với vấn đề quản lý chất lượng”.

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761