Hỗ trợ sinh viên

Giới thiệu Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

“Giao tiếp với mọi người là một nghệ thuật mà không phải ai cũng nắm được. Bất kỳ ai cũng phải học điều đó” (I. Cvapilic)
Thế vì sao chúng ta lại cần kỹ năng giao tiếp? Theo Loehle, có 4 yếu tố chủ yếu đem lại sự thành công nghề nghiệp của mỗi người, đó là tri thức chuyên ngành, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng giao tiếp và khả năng sáng tạo. Vai trò của giao tiếp cũng được khẳng định trong cuộc điều tra ở một công ty với hơn 50.000 nhân viên, khi kết quả cho thấy kỹ năng giao tiếp là yếu tố mang tính quyết định trong việc tuyển chọn nhà quản lý. Gần đây, Uỷ ban lao động Mỹ đã thông qua 13 kỹ năng cơ bản của một người lao động trong thế kỷ 21, trong đó có kỹ năng quan hệ giao tiếp ứng xử, lắng nghe, thương lượng, thuyết trình và diễn giải ý tưởng, làm việc theo nhóm, hay nói cách khác, những kỹ năng giao tiếp xã hội.
Vậy là giao tiếp là gì và làm sao để hình thành và phát triển khả năng này? Chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng vấn đề để tìm câu trả lời cho câu hỏi này.

Phần 1. Giao tiếp và bản chất của giao tiếp 

 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761