Chi Tiết Tin

2016-06-02 TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội Thảo Khoa học chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hội Thảo Khoa học

Chiều ngày 17/05/2016, tại Phòng họp tầng 3 Trường Cao Đẳng Lương thực – Thực phẩm, Tổ Giáo dục chính trị và Pháp luật  tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhân dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Tiến sĩ Vương Phương Hoa, Trưởng Khoa Khoa học cơ bản, đồng chí Ngô Thế,- Trưởng phòng hành chính tổ chức… cùng các Tổ trưởng bộ môn và các giáo viên Khoa khoa học cơ bản.

 

                                                           


                 Có 05 bài tham luận gửi đến hội thảo mang tính khoa học, sâu sắc, phong phú, góp phần phân tích, đánh giá, luận giải, bổ sung, làm sáng tỏ nhiều nội dung, sự kiện, ý nghĩa, tầm vóc của Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Các ý kiến tham luận trình bày tại hội thảo bày tỏ cần phải gương mẫu trong thực hiện và làm theo tấm gương, đạo đức của Người đó là trách nhiệm với công việc, biết tiết kiệm về thời gian và vật chất của cá nhân, tập thể, gia đình và cộng đồng để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cộng đồng sư phạm nhà trường để góp phần xây dựng trường học thân thiện và văn minh,tích cực xung phong học tập, nghiên cứu sáng tạo rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức cách mạng vừa “hồng”, vừa “chuyên” theo lời Bác Hồ dạy.


          Kết luận hội thảo, Ths. Trịnh Thị Liên, Tổ trưởng bộ môn Giáo dục chính trị và Pháp luật  nhấn mạnh: Hội thảo đã nêu ra những vấn đề cốt yếu có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc,  đối với việc giáo dục đạo đức cho tất cả các tầng lớp nhân dân Việt nam cụ thể là toàn bộ Cán bộ giáo viên, Học sinh – Sinh viên Trường cao đẳng lương thực – Thực phẩm . Hiện nay, khi một số bộ phận trong Đảng, cán bộ cơ quan, trường học… đang bộc lộ một số yếu kém: sự suy thoái về tư tưởng chính trị; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng, sự suy thoái về đạo đức ở một bộ phần thế trẻ như thanh niên, Học sinh-Sinh viên… thì việc quán triệt, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức lại càng trở nên cấp bách và thiết thực hơn bao giờ hết. Trong giai đoạn cách mạng mới, gắn với đòi hỏi cấp thiết trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay là huy động, phát huy mọi nguồn lực trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Đặc biệt là phát huy sức trẻ của thanh niên trong xung kích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thiết thực nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Một số hình ảnh của hội thảo

 

Tin liên quan