Kết quả NCKH

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên trường cao đẳng Lương thực Thực phẩm

Tổng hợp đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761