Kết quả NCKH

Nghiệm thu đề tài NCKH: Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm thực phẩm giàu hợp chất màu tự nhiên anthocyanins từ củ khoai lang tím Việt Nam

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2014, tại Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm, Hội đồng nghiệm thu do GS.TS Đào Hùng Cường làm chủ tịch họp nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm thực phẩm giàu hợp chất màu tự nhiên anthocyanins từ củ khoai lang tím Việt Nam do TS. Huỳnh Thị Kim Cúc – Q. Hiệu trưởng làm chủ nhiệm.
 Hội đồng đã đánh giá cao đề tài vì đã làm rõ nhiều vấn đề có tính khoa học làm cơ sở cho việc phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm giàu anthocyanin từ khoai lang tím như: độ bền màu của anthocyanin từ khoai lang tím (KLT) trong các điều kiện chế biến và bảo quản sản phẩm, khả năng kháng gốc tự do của anthocyanin KLT…, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị sử dụng củ khoai lang tím. Các chế phẩm giàu anthocyanin với các hoạt tính sinh học quí và khả năng ứng dụng làm màu thực phẩm từ KLT có triển vọng tạo và khuếch trương những dòng thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và hoạt tính sinh học có lợi. Đề tài cũng đề xuất các qui trình như: Qui trình chiết xuất anthocyanin từ KLT qui mô PTN, Qui trình sản xuất bột KLT, Qui trình sản xuất ước uống KLT, và Qui trình sản xuất giấm đỏ từ KLT hiện đã hoàn thiện ở qui mô đăng ký. Qui trình sản xuất giấm đỏ, sản xuất nước uống và bột KLT đã có thể triển khai ở qui mô sản xuất thương mại.
Ngoài ra đề tài có đóng góp rất ấn tượng về mặt học thuật, với 4 bài báo đã được công bố và 2 bài sắp công bố; đóng góp vào việc đào tạo sau đại học (đang đào tạo 2 thạc sỹ và 1 nghiên cứu sinh tiến sỹ)
Hội đồng đã đánh giánghiệm thu đề tài đạt loại Xuất sắcHội đồng cũng đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, ghi nhận kết quả đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài và khen thưởng chủ nhiệm đề tài cũng như tập thể tác giả, đề nghị sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài:
 


GS.TS. Đào Hùng Cường trong vai trò chủ tịch Hội đồng
 


TS. Huỳnh Thị Kim Cúc – Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo kết quả thực hiện đề tàiPGS.TS. Lê Tự Hải đọc nhận xét phản biện
 
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761