Thông tin - Thông báo

Hội thảo Giải pháp nâng cao tính thực tiễn trong công tác giảng dạy tại khoa Tài chính - Kế toán năm 2016

Sáng ngày 17/6/2016, Khoa Tài chính - Kế toán đã tổ chức hội thảo cấp khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao tính thực tiễn trong công tác giảng dạy tại Khoa Tài chính – Kế toán năm 2016”. Tham dự hội thảo có các Đại biểu đến từ các Khoa và các đơn vị trong nhà trường cùng toàn thể giảng viên khoa Tài chính - Kế toán.
Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao tính thực tiễn trong việc giảng dạy và giúp cho sinh viên kế toán tiếp cận gần với thực tế trong thời gian học tập tại trường. Tại hội thảo, các bài tham luận đã đi sâu phân tích những hạn chế trong giáo trình, tài liệu giảng dạy khiến việc tiếp cận thực tế còn khó khăn. Các bài tham luận cũng chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy một số học phần theo hướng tiếp cận thực tế như học phần kế toán, thống kê và các học phần tài chính. Từ việc chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, các báo cáo viên đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao tính thực tiễn trong việc giảng dạy như hoàn thiện lại bài thực hành, thay đổi phương pháp giảng dạy đối với một số nội dung trong môn học kế toán tài chính, xây dựng phòng kế toán ảo, dành thời lượng của một số môn học cho sinh viên đi thực tế…
Sau đây là một số hình ảnh tại hội thảo:
../../../../../Users/macbookpro/Pictures/Photos%20Library.photoslibrary/Thumbnails/2016/06/23/20160623-081617/6kOkFZ3AQ1GPcLbLrXslIg/thumb_I

../../../../../Users/macbookpro/Pictures/Photos%20Library.photoslibrary/Thumbnails/2016/06/23/20160623-081845/eij9oKDVRbGTfSJSccpJdQ/thumb_I

../../../../../Users/macbookpro/Pictures/Photos%20Library.photoslibrary/Thumbnails/2016/06/23/20160623-081845/+2etHd5+TeGD6ldGG9rfcw/thumb_I
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761