Thông tin - Thông báo

Học bổng các khóa học ngắn hạn của Bộ Ngoại giao Israel năm 2017

I. Thông tin chi tiết về các khóa học như sau

1. Khóa học “Kinh tế nông nghiệp: công cụ nâng cao năng lực cho phụ nữ nông thôn” (Agribusiness: A tool for the Empowerment of Rural Women).

Thời gian học: 23/04 - 12/05/2017
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2017
Chi tiết: 
http://bit.ly/agribiz2017
2. Khóa học "Năng lượng tái tạo - chất xúc tác cho phát triển vùng" (Renewable Energy as a Catalyst for Regional Development) 
Thời gian học: 07-23/05/2017
Hạn nộp hồ sơ: 3/03/2017
Chi tiết: 
http://bit.ly/scholarship2017-nangluongtaitao
3. Khóa học “Biến đổi khí hậu và nông nghiệp” (Climate change and Agriculture)
Thời gian học: 14-26/05/2017
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2017
Chi tiết: 
http://bit.ly/scholarship2017-nongnghiepvabiendoikhihau
4. Khóa học “Giáo dục để phát triển bền vững” (Education for Sustainable Development)
Thời gian học: 14/05 - 09/06/2017
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2017
Chi tiết:  
http://bit.ly/scholarship2017-giaoducphattrienbenvung
5. Khoá học “Phát triển chuyên môn cho giáo viên” (Professional Development for In-Service Teachers)
Thời gian học: 7-26/05/2017
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2017
Chi tiết: 
http://bit.ly/scholarship2017-daotaogiaovien
6. Khóa học “An ninh lương thực và dự trữ ngũ cốc: Công nghệ và quản lí” (Food Security & Grain Storage - Technologies and Management)
Thời gian học: 4-22/06/2017
Hạn nộp hồ sơ: 9/04/2017
Chi tiết: 
http://bit.ly/scholarship2017-anninhluongthuc
Mẫu đơn đăng kí: http://bit.ly/applyform16
 
II. Kinh phí:
Chính phủ Israel đài thọ học phí, chi phí đi lại tại Israel, tiền ăn ở. Tiền vé máy bay khứ hồi và tiền tiêu vặt do cơ quan cử học viên hoặc học viên tự chi trả.
 
 III. Điều kiện tham gia:
Ứng viên có bằng chuyên ngành phù hợp và tiếng Anh tốt để có thể giao tiếp và hiểu nội dung khóa học. Ứng viên được chọn sẽ được mời phỏng vấn.
 
 IV. Liên hệ:
Để có thêm thông tin về khóa học và cách thức nộp hồ sơ, xin vui lòng liên hệ chị Nguyễn Bảo An, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, Điện thoại: 04 38433140 (máy lẻ 511), di động 0913 213 114 hoặc email: mashav@hanoi.mfa.gov.il.
    
                                                                                                Phòng QLKH&HTQT

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761